Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Nowości oświatowe
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Kanały RSS

„Wyprawka szkolna” – kto może liczyć na dofinansowanie zakupu podręczników

Nowa podstawa programowa wiąże się z koniecznością dopuszczenia do użytku nowych podręczników szkolnych, a zatem uczniowie nie będą mogli odkupić książek od starszych kolegów. Wychodząc naprzeciw najuboższym uczniom, Rada Ministrów opracowała projekt uchwały w sprawie rządowego programu „wyprawka szkolna” oraz projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania zakupu podręczników. Sprawdź, kogo obejmie program i jakie zasady przyznawania funduszy są planowane.
Których uczniów obejmie program?
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników ma być udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w:
 • klasach I–III szkoły podstawowej,
 • klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie I gimnazjum,
 • klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub
 • klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.
O przyznaniu pomocy decyduje kryterium dochodowe – 351 zł na osobę w rodzinie
Dofinansowanie do zakupu podręczników może zostać przyznane uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł (art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. oraz § 1 pkt 1b rozporządzenia RM z 24 lipca 2006 r.).
Do 10% ogólnej liczby ww. uczniów określonych szkół w danej gminie będących w trudnej sytuacji życiowej też może liczyć na pomoc, mimo iż nie spełnia kryterium dochodowego
Pomoc finansowa na zakup podręczników może być także przyznana uczniom, którzy nie spełniają ww. kryterium dochodowego, lecz z powodu trudnych okoliczności życiowych są im przyznawane świadczenia z pomocy społecznej.
Dotyczy to m.in.:
 • sieroctwa,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej
  (art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r.).
Zapamiętaj
W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego liczba uczniów, którym zostanie przyznana pomoc na tych zasadach, nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasy IV ogólnokształcącej szkoły baletowej, prowadzonych przez tego ministra.
Maksymalna wartość przyznanej pomocy
Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
 • 150 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 • 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 • 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 • 280 zł – dla ucznia klasy I gimnazjum, dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Procedura przyznawania dofinansowania
Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły, w której uczeń rozpoczyna naukę w roku szkolnym 2009/2010. Z wnioskiem mogą wystąpić:
 • rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) ucznia,
 • nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia.
Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, a także (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) uzasadnienie wniosku.
Zapamiętaj
Termin składania wniosków zostanie ustalony przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, zaś w przypadku szkół prowadzonych przez ministra kultury – w terminie ustalonym przez niego.
Zwrot poniesionych kosztów – na podstawie potwierdzenia zakupu
Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu. W przypadku zakupu podręczników dla większej grupy uczniów (np. przez radę rodziców) koszty ich zakupu zwracane są rodzicom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu, wystawionego przez podmiot, który dokonał zakupu (na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki). W tej sytuacji potwierdzenie dokonania zakupu musi zawierać w szczególności:
 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
 • adres szkoły,
 • wykaz zakupionych podręczników,
 • kwotę zakupu,
 • datę zakupu,
 • czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.
Zapamiętaj
Projekt rozporządzenia oraz uchwały Rady Ministrów zostały przekazane pod obrady Komitetu Rady Ministrów. 
Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)art. 90u ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 1.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) – art. 7, art. 8.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2006 r. Nr 135, poz. 950) – § 1 pkt 1b.
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 30 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 • Projekt uchwały Rady Ministrów z 30 marca 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

Porady o podobnej tematyce

 • 6-latek nierówny 6-latkowi, czyli dla kogo stypendium
  Pytanie: Matka sześcioletniego dziecka, które rozpocznie od września przedszkolną „zerówkę” zwróciła się do dyrektor przedszkola z pytaniem o możliwość otrzymania pomocy materialnej (stypendium)...
 • Stypendium lub zasiłek dla 6-latka
  Pytanie: Czy 6-latkom uczęszczającym do zerówek w szkole lub przedszkolu należy się stypendium lub zasiłek szkolny na podstawie art. 90b  ustawy o systemie oświaty?

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem?

Tylko w Portalu Oświatowym:

 • jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie
 • możesz indywidualnie konsultować się z ekspertami
 • korzystasz z bazy kilku tysięcy porad
 • masz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę

Zarejestruj się, a otrzymasz praktyczne prezenty

 • Poradniki:
 • Choroby zawodowe pracowników szkoły w formacie PDF
 • Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu - 25 praktycznych wskazówek w formacie PDF
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.