Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Nowości oświatowe
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Kanały RSS

Ocena pracy dyrektora szkoły - nowe procedury weszły w życie!

5 sierpnia 2009 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły. Oprócz zmian niwelujących sprzeczności pomiędzy Kartą Nauczyciela a rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 6a ust. 12 KN została wprowadzona nowa procedura rozpatrywania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły. Wniosek ten będzie rozpatrywany przez specjalny zespół powołany przez organ prowadzący szkołę.
Zamiana roli organów w procesie dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół
Do 22 kwietnia 2009 r. oceny pracy dyrektorów szkół dokonywał organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym. Nowelizacja Karty Nauczyciela zamieniła rolę tych organów w procesie dokonywania oceny. Do 5 sierpnia treść przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6a ust. 12 Karty Nauczyciela była niedostosowana do jej nowego brzmienia i przepisy te były ze sobą sprzeczne.
Zapamiętaj
W znowelizowanym rozporządzeniu dot. oceny pracy nauczycieli został usunięty zapis sprzeczny z zapisami Karty Nauczyciela (§ 1 pkt 4a rozporządzenia MEN z 28 lipca 2009 r.).
Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora rozpatrzy specjalna komisja
Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający w składzie: 
 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący zespołu, 
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
 3. przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców, 
 4. na wniosek ocenianego dyrektora szkoły - nauczyciel doradca metodyczny, 
 5. na wniosek ocenianego dyrektora szkoły - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej
  (§ 9 ust. 1 rozporządzenia MEN z 2 listopada 2000 r.). 
Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje powołany przez organ prowadzący zakład kształcenia nauczycieli lub organ prowadzący publiczne kolegium pracowników służb społecznych zespół oceniający w składzie: 
 1. przedstawiciel organu prowadzącego zakład kształcenia nauczycieli lub organu prowadzącego publiczne kolegium pracowników służb społecznych, jako przewodniczący zespołu, 
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zakładem kształcenia nauczycieli lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad publicznym kolegium pracowników służb 
 3. wskazany przez rektora - przedstawiciel uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad zakładem kształcenia nauczycieli lub nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych, 
 4. przedstawiciel rady programowej, 
 5. na wniosek ocenianego dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej
  (§ 9 ust. 2 ww. rozporządzenia MEN).
Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli rozpatruje powołany przez organ prowadzący placówkę doskonalenia nauczycieli zespół oceniający w składzie: 
 1. przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, jako przewodniczący zespołu, 
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką doskonalenia nauczycieli, 
 3. na wniosek ocenianego dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej
  (§ 9 ust. 3 ww. rozporządzenia MEN).
Zapamiętaj
W przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, w skład zespołu oceniającego wchodzi dwóch przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, z których jednego wyznacza się na przewodniczącego zespołu (§ 9 ust. 3a ww. rozporządzenia MEN). Komisja rozpatruje wniosek w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.
Nauczyciel, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, będzie oceniany także wg ww. zasad
Do rozporządzenia w sprawie oceniania nauczycieli został dodany § 9a, zgodnie z którym powyższa procedura ma zastosowanie także do nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.
Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 6a ust. 12.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1066 ze zm.) - § 8, § 9, § 9a.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2009 r. Nr 123, poz. 1022) - § 1 pkt 4-6.
Autorem artykułu jest:Anna Trochimiuk

Porady o podobnej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem?

Tylko w Portalu Oświatowym:

 • jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie
 • możesz indywidualnie konsultować się z ekspertami
 • korzystasz z bazy kilku tysięcy porad
 • masz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę

Zarejestruj się, a otrzymasz praktyczne prezenty

 • Poradniki:
 • Choroby zawodowe pracowników szkoły w formacie PDF
 • Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu - 25 praktycznych wskazówek w formacie PDF
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.