Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Nowości oświatowe
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Kanały RSS
Dokument archiwalny Ważny od 2012-02-08 do 2014-10-26

Świadczenie urlopowe nauczycieli i odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych w 2012 r.

Co roku zmieniała się podstawa obliczenia wysokości świadczenia urlopowego nauczycieli i odpisu na ZFŚS w szkole pracowników niepedagogicznych, gdyż ich wysokość była uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim. W 2012 roku jest inaczej - świadczenie urlopowe nauczycieli i odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych jest taki sam, jak w 2011 r.
Wysokość odpisu na pracowników niepedagogicznych 2012 r.
W 2012 r. podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2010 r., czyli 2.917,14 zł (art. 5a ustawy o ZFŚS oraz obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r.).
Odpis na ZFŚS w 2012 r. wynosi:
 1. 1.093,93 zł na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach;
 2. 1.458,57 zł na jednego zatrudnionego wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych;
 3. na jednego pracownika młodocianego:
 • 145,86 zł (w pierwszym roku nauki),
 • 175,03 zł (w drugim roku nauki),
 • 204,20 zł (w trzecim roku nauki)
  (art. 5 i art. 5a ustawy o ZFŚS).
Ponadto, pracodawca może zwiększyć odpis na ZFŚS o:
 1. 6,25%, czyli 182,32 zł, na:
 • każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy.
 1. 7,5%, czyli 218,79 zł, na:
 • każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę.
Świadczenie urlopowe nauczycieli w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS
Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚŚ, tj. w 2012 r. 1.093,93 (art. 53 ust. 1a KN).
Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 53 ust. 1a.
 • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) - art. 5, art. 5a.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r.
Autorem artykułu jest:Anna Trochimiuk

Porady o podobnej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem?

Tylko w Portalu Oświatowym:

 • jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie
 • możesz indywidualnie konsultować się z ekspertami
 • korzystasz z bazy kilku tysięcy porad
 • masz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę

Zarejestruj się, a otrzymasz praktyczne prezenty

 • Poradniki:
 • Choroby zawodowe pracowników szkoły w formacie PDF
 • Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu - 25 praktycznych wskazówek w formacie PDF
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.