Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jeste¶ tutaj: Strona główna Aktualno¶ci Nowo¶ci o¶wiatowe
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady O¶wiatowe

Kanały RSS

¦wiadczenie urlopowe nauczycieli i odpis na ZF¦S pracowników niepedagogicznych w 2012 r.

Co roku zmieniała się podstawa obliczenia wysoko¶ci ¶wiadczenia urlopowego nauczycieli i odpisu na ZF¦S w szkole pracowników niepedagogicznych, gdyż ich wysoko¶ć była uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim. W 2012 roku jest inaczej - ¶wiadczenie urlopowe nauczycieli i odpis na ZF¦S pracowników niepedagogicznych jest taki sam, jak w 2011 r.
Wysoko¶ć odpisu na pracowników niepedagogicznych 2012 r.
W 2012 r. podstawę naliczenia odpisów na ZF¦S pracowników niepedagogicznych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2010 r., czyli 2.917,14 zł (art. 5a ustawy o ZF¦S oraz obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r.).
Odpis na ZF¦S w 2012 r. wynosi:
 1. 1.093,93 zł na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach;
 2. 1.458,57 zł na jednego zatrudnionego wykonuj±cego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych;
 3. na jednego pracownika młodocianego:
 • 145,86 zł (w pierwszym roku nauki),
 • 175,03 zł (w drugim roku nauki),
 • 204,20 zł (w trzecim roku nauki)
  (art. 5 i art. 5a ustawy o ZF¦S).
Ponadto, pracodawca może zwiększyć odpis na ZF¦S o:
 1. 6,25%, czyli 182,32 zł, na:
 • każd± zatrudnion± osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawno¶ci,
 • każdego emeryta i rencistę objętego opiek± socjaln± zakładu pracy.
 1. 7,5%, czyli 218,79 zł, na:
 • każd± zatrudnion± osobę, pod warunkiem przeznaczenia cało¶ci tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę.
¦wiadczenie urlopowe nauczycieli w wysoko¶ci odpisu podstawowego na ZF¦S
Wysoko¶ć ¶wiadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny odpowiada wysoko¶ci odpisu podstawowego na ZF¦¦, tj. w 2012 r. 1.093,93 (art. 53 ust. 1a KN).
Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 53 ust. 1a.
 • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) - art. 5, art. 5a.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r.
Autorem artykułu jest:Anna Trochimiuk

Porady o podobnej tematyce

Wzory dokumentów

Nie jeste¶ jeszcze użytkownikiem?

Tylko w Portalu O¶wiatowym:

 • jeste¶ na bież±co ze wszystkimi zmianami w prawie
 • możesz indywidualnie konsultować się z ekspertami
 • korzystasz z bazy kilku tysięcy porad
 • masz dostęp do licznych narzędzi ułatwiaj±cych pracę

Zarejestruj się, a otrzymasz praktyczne prezenty

 • Poradniki:
 • 65 dokumentów szkolnych podlegaj±cych nadzorowi – jak unikn±ć w nich błędów? w formacie PDF
 • Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu - 25 praktycznych wskazówek w formacie PDF
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przegl±darce.
Korzystaj±c ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bież±cymi ustawieniami przegl±darki.