Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Nowości oświatowe
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Kanały RSS

Z nowym rokiem szkolnym - nowe rozporządzenie o kwalifikacjach

1 września 2009 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli, które doprecyzowało i uporządkowało obecnie obowiązujące wymagania kwalifikacyjne. Sprawdź, na jakich zasadach będziesz zatrudniać nauczycieli od nowego roku szkolnego.
Koniec z niejasnym kryterium zbliżonego kierunku studiów
Nowe rozporządzenie nie przewiduje możliwości uznania ukończonego kierunku (specjalności) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć).
Oprócz nauczycieli, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, kwalifikacje posiadać będą osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla danego kierunku w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje zakres nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.
Kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i klasach I - III bardziej elastyczne
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiadać będzie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Prawo do nauczania na wczesnym etapie edukacyjnym ma również osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
Nauczanie w szkołach zawodowych – inne kwalifikacje, nowe możliwości
W nowym rozporządzeniu podniesiono wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zasadniczych szkołach zawodowych. Nauczyciel w takiej szkole będzie musiał legitymować się wykształceniem, co najmniej wyższym zawodowym oraz przygotowaniem pedagogicznym, gdyż zasadnicze szkoły zawodowe są szkołami ponadgimnazjalnymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
W uzasadnionych przypadkach w szkołach zawodowych możliwe jest zatrudnienie osoby nieposiadającej kwalifikacji za zgodą organu prowadzącego i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy
Dotychczasowe rozporządzenie nie określało kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Od 1 września 2010 r. zajęcia te w szkołach i placówkach działających w sys­temie oświaty będzie mogła prowadzić osoba, która legitymuje się zaświadczeniem  potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Więcej na temat obowiązkowych zajęć z pierwszej pomocy przeczytasz w artykule „Od 1 września 2009 r. zajęcia z pierwszej pomocy w każdej szkole”.
Kwalifikacje wychowawcy szkół i placówek specjalnych
Wprowadzono dodatkowy przepis dotyczący kwalifikacji nauczyciela wychowawcy w szkołach i placówkach specjalnych. Określono kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Wymieniono również wszystkie typy i rodzaje szkół specjalnych z podziałem na niepełnosprawności uczniów, określono precyzyjnie wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli w takich szkołach.
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii
Nowe rozporządzenie wprowadza przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli zajmujących stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, nauczyciela-psychologa, nauczyciela-pedagoga, nauczyciela-logopedy i nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach.
Wychowawstwo w świetlicy i internatach
Do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach kwalifikacje będzie posiadać m.in. osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły.
Podstawa prawna: 
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (projekt został podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej dnia 2 lutego 2009 r.)
  • Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.)art. 8 ust. 5, art. 67 pkt 3.
Autorem artykułu jest:Anna Trochimiuk

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem?

Tylko w Portalu Oświatowym:

  • jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie
  • możesz indywidualnie konsultować się z ekspertami
  • korzystasz z bazy kilku tysięcy porad
  • masz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę

Zarejestruj się, a otrzymasz praktyczne prezenty

  • Poradniki:
  • Choroby zawodowe pracowników szkoły w formacie PDF
  • Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu - 25 praktycznych wskazówek w formacie PDF
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.