Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna nasi eksperci
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Eksperci Portalu Oświatowego

Portal Oświatowy współpracuje ze specjalistami prawa oświatowego wśród których są pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów oświaty, poradni Pedagogiczno-Psychologicznych, a także prawnicy specjalizujący się w prawie pracy oraz prawie oświatowym, których wiedza oraz doświadczenie gwarantują najwyższą jakość przekazywanych informacji i odpowiedzi na pytania użytkowników. Poniżej znajdziesz listę tych współpracowników, którzy na łamach Portalu Oświatowego rozwiążą Twój problem.
 Tomasz Biegański
Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UJ; specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego; współautor publikacji „Prawo pracy. Testy dla studentów”.
 Kinga Carska
Praktyk zawodowy, przedsiębiorca, szkoleniowiec. Dyrektor Generalna Instytutu Finansowo - Prawnego FinLaw sp. z o.o.  Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizacja: finanse (zarówno przedsiębiorstw jaki i publiczne) oraz szeroko rozumiane kadry i płace (zarządzanie kadrami, naliczanie i systemy wynagrodzeń, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki, prawo pracy, ZFŚS). Autorka publikacji naukowych z zakresu zatrudniania i wynagrodzeń pracowników.
 Małgorzata Celuch
Nauczyciel matematyki i informatyki z 20-letnim stażem. Przez kilka lat wicedyrektor szkoły. Czynny egzaminator i współorganizator międzyszkolnych konkursów matematycznych. Autor wielu publikacji oświatowych i narzędzi pomocnych w pracy dyrektora.
 Grażyna Ciechanowska
Zastępca dyrektora ds. pedagogicznych w niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, wykładowca kursów w niepublicznym ośrodku doskonalenia nauczycieli, wieloletnie doświadczenie na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolu integracyjnym;
 Marzenna Czarnocka
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.
 Wanda Derska - Koziński
Były dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Kadr Kuratorium Oświaty; wykładowca uczelni wyższych i ośrodków doskonalenia nauczycieli; od ponad 20 lat szkoli kadry kierownicze jednostek oświatowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się oświatą; autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.
 Dariusz Dwojewski
Prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.
 Elżbieta Gaździk
Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej. W samorządowej jednostce budżetowej pracuje od 1989 r. - przez cały okres zatrudnienia miała do czynienia z zagadnieniami związanymi ze sferą finansów publicznych w szerokim tego słowa znaczeniu. Zajmowała się kosztorysowaniem inwestycji, ich rozliczaniem, udzielaniem zamówień publicznych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
 Lucyna Gromiec
Konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców. Współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej. Wykładowca prawa oświatowego Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ekonomista, dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.
 Marta Handzlik
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie, specjalista w zakresie prawa oświatowego, były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, autorka publikacji związanych z prawem oświatowym.
 Barbara Jarosz
Absolwentka Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, Politechniki Lubelskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  oraz Kwalifikacyjnych studiów pedagogicznych na Wyższej szkole Ekonomii i innowacji w Lublinie. Posiada certyfikat księgowy. Od 18 lat zajmuje się zawodowo rachunkowością i finansami. Dodatkowo pracowała jako nauczyciel akademicki w latach 2003 - 2007 prowadząc zajęcia z rachunkowości i finansów oraz analizy ekonomicznej. Jest autorką publikacji  z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej.   Od 15 lat jest zatrudniona jako główny księgowy w samorządowej jednostce budżetowej.  W swojej praktyce zawodowej stara się wprowadzać rozwiązania ułatwiające pracę w przyszłości.
 Anna Kalińska
Kierownik Oddziału Awansu Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 Magdalena Kludacz
Doktor nauk ekonomicznych, specjalność rachunkowość. Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, adiunkt w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.
 Dagmara Kokowska - Smok
Radca prawny, specjalizacja: prawo cywilne, prawo pracy, prawo oświatowe, samorząd terytorialny oraz postępowanie administracyjne.
 Teresa Konarska
Prawnik, szef kancelarii prawnej zajmującej się wyłącznie prawem oświatowym i prawem pracy. Publicysta prawny prowadzący dział prawny w Głosie Nauczycielskim. Autor książek o tematyce szkolnego prawa pracy. Wykładowca prawa pracy na warszawskich uczelniach. Udział w licznych szkoleniach jako wykładowca (w ostatnich pięciu latach ok. 150 szkoleń).
 Agnieszka Kosiarz
Specjalista z zakresu prawa oświatowego, wieloletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w Ministerstwie Edukacji Narodowej, inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania oraz nauczyciela, autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego.
 Michał Kowalski
Radca prawy, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi obsługę prawną Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ściśle współpracuje z kancelarią radcy prawnego zajmującą się w szczególności prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.
 Małgorzata Krajewska
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, autor wielu artykułów z zakresu prawa oświatowego.
 Elżbieta Kraśnicka
Nauczyciel dyplomowany, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Starszy wizytator Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie. Wcześniej dyrektor Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim.
 Waldemar Krupa
Główny specjalista ds. bhp i specjalista ochrony przeciwpożarowej w firmie SEKA S.A.;
 Patryk Kuzior
Doktor nauk prawnych, autor wielu publikacji naukowych i fachowych, w tym także współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych, nauczyciel akademicki . W 2012 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.
 Michał Łyszczarz
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty, obecnie pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zajmuje się nadzorem nad samorządem terytorialnym.
 Małgorzata Mądra - Janeda
Wykładowca w zakresie wymagań bhp wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej.
 Joanna Milczuk - Walczewska
Wizytator Wydziału Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 Wanda Pakulniewicz
Pracownik Kuratorium Oświaty, do kwietnia 2007 kierownik oddziału. Wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego nad szkołami, w tym niepublicznymi; koordynator zadań wynikających z realizacji przez szkoły funkcji wychowawczej i opiekuńczej; ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uczestnik prac komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
 Łukasz Pater
Prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego, wieloletni pracownik największego w Polsce branżowego związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli.
 Jan Mirosław Pióro
Specjalista w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, były główny specjalista w Głównym Inspektoracie Pracy.
 Agata Piszko
Prawnik, wieloletni kierownik wydziału oświaty w jednostce samorządu terytorialnego, posiada doświadczenie w zakresie pragmatyki służbowej nauczycieli i pracowników oświaty niebędących nauczycielami oraz w zakresie spraw związanych z rolą organu prowadzącego w kreowaniu lokalnej polityki oświatowej.
 Zygmunt Puchalski
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie. Członek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Uczestnik centralnych programów edukacyjnych: "Nowa szkoła", "Gimnazjum 2001". Wykładowca kursów kwalifikacyjnych, szkoleń dla kadry zarządzającej i wizytatorów. Wykładowca zajęć na studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą. Autor i współautor artykułów i publikacji na temat zarządzania szkołą. Doradca metodyczny w programie „Szkoła Równych Szans".
 Agnieszka Rumik
Radca prawny, specjalista prawa oświatowego, doświadczony redaktor publikacji dotyczących spraw kadrowych nauczycieli.
 Leszek Skupski
Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
 Jolanta Smuniewska
Wizytator Wydziału Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 Alicja Stawowczyk
Absolwentka WSZiB w Poznaniu (kierunek- zarządzanie kadrami) oraz studiów podyplomowych na Politechnice Koszalińskiej (kierunek - systemy podatkowe i finanse). Główny księgowy jednostki budżetowej. Autorka artykułów i porad z zakresu kadr, płac oraz gospodarki finansowej jednostek oświatowych.
 Rafał Styczyński
Absolwent WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo) oraz studiów podyplomowych w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu; licencjonowany doradca podatkowy, od 2007 r. prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego w Kołobrzegu; autor licznych artykułów, porad, książek z zakresu prawa pracy oraz prawa podatkowego.
 Anna Trochimiuk
Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
 Dominik Wajda
Asystent sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
 Anna Wasążnik
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku. Nauczyciel, specjalność: pedagogika i filologia polska, nauczyciel akademicki APS i WSP TWP w Warszawie, WSSE w Gdańsku, GSW w Grudziądzu. Autorka artykułów w pismach pedagogicznych, autorka i współautorka wielu programów studiów podyplomowych, w tym studiów podyplomowych zarządzania oświatą.
Emilia Wawrzyszczuk
Redaktor prowadząca publikacje dotyczące prawa pracy, specjalizacja w zakresie wynagrodzeń, prawa oświatowego i prawa urzędniczego.
 Bożena Winczewska
W latach 1995 - 2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 Leszek Zaleśny
Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i dyrektor szkoły. Obecnie wicedyrektor publicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.
 Małgorzata Zambrowska
Wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 STO. Nauczyciel matematyki. Członek zarządu Mokotowskiej Fundacji Rozwoju Edukacji i Kultury. Doświadczenie w kierowaniu niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli.
 Gabriela Zgajewska
Specjalista ds. emerytur i rent z ZUS.
 Anna Zienkiewicz
Główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej w sektorze oświaty. Od 14 lat jej pasją jest sektor finansów publicznych. Pracowała w samorządzie województwa jako specjalista w zakresie działalności merytorycznej i finansowej jednostek oświatowych oraz samorządowych instytucji kultury. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.
 Marta Żebrowska
Dyrektor Gimnazjum nr 94 w Warszawie. Nauczyciel geografii.
Jadwiga Bogucka
Pedagog, specjalistka oligofrenopedagogiki, przez wiele lat pracowała w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, twórczyni i koordynatorka programów edukacji dzieci z upośledzeniem umysłowym.
Krystyna Bugajna
Dyrektor Gminnego Gimnazjum w Marianowie, doradca metodyczny ds. oświatowej kadry kierowniczej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim, publikuje artykuły w magazynie nauczyciela Mentor
Łukasz Czernicki
Wizytator w Wydziale Wychowania i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie, wieloletni wychowawca i kierownik wycieczek szkolnych.
Halina Ćwirko
Lekarz medycyny pracy, pełniła między innymi funkcje dyrektora Departamentu Medycyny Pracy w Ministerstwie Zdrowia oraz doradcy Państwowego Inspektora Pracy.
Anna Grzywacz
Edukatorka seksualna w Grupie Edukatorów Seksualnych Ponton.
Dariusz Gzyra
Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Empatia.
Artur Klawenek
Naczelnik Wydziału Systemów Wynagradzania w Departamencie Spraw Nauczycielskich w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Michał Lutnicki
Radca prawny
Grażyna Mazur
Prawnik, specjalista prawa pracy
Jagna Niepokólczycka-Gac
Pedagog, socjoterapeutka, specjalistka ds. uzależnień, szkoleniowiec, przez wiele lat pracowała w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, szkoli rady pedagogiczne oraz pedagogów szkolnych, autorka związana z magazynem nauczyciela Mentor.
Kamila Raczyńska
Edukatorka seksualna, pedagożka, Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton, Fundacja Feminoteka, publikuje artykuły w magazynie nauczyciela Mentor.
Edyta Palicka
Pedagog, terapeutka, pracuje jako pedagog szkolna w szkole podstawowej w Gorzowie Wielkopolskim, prowadziła własny gabinet terapii pedagogicznej, autorka od lat związana z magazynem nauczyciela Mentor.
Jadwiga Stefaniak
Główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Alina Synakiewicz
Edukatorka seksualna, pedagożka, Grupa Edukatorów Seksualnych Fundacja Feminoteka, publikuje cyklicznie w magazynie nauczyciela Mentor.
Bogusław Śnieżek
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa oświatowego, autor publikacji związanych z prawem oświatowym, w tym również komentarza do ustawy - Karta Nauczyciela.
Izabela Świderek
Doktor nauk ekonomicznych w specjalności: analiza ekonomiczno - finansowa, finanse publiczne. Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. Od 9 lat związana zawodowo z jednostkami sektora finansów publicznych.
Stefan Wlazło
dr nauk humanistycznych, autor 120 publikacji, w tym 16 książek, posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu mierzenia jakości pracy szkoły oraz organizacji pracy szkoły i roli nadzoru pedagogicznego, współtwórca projektu rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, członek zespołu szkolącego wizytatorów i dyrektorów szkół w zakresie ewaluacji, członek zespołu tworzącego procedury i narzędzia do ewaluacji zewnętrznej.
Elżbieta Wysokińska
Specjalista w Wydziale Awansu Zawodowego Departamentu Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Beata Zielińska-Rocha
Nauczycielka języka angielskiego, psycholog i terapeutka, współprowadzi poradnię Psychoterapia W relacji, autorka od lat związana z magazynem nauczyciela Mentor, twórczyni cyklu Szkoła dla rodziców - Warsztaty umiejętności wychowawczych.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem?

Tylko w Portalu Oświatowym:

  • jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie
  • możesz indywidualnie konsultować się z ekspertami
  • korzystasz z bazy kilku tysięcy porad
  • masz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę

Zarejestruj się, a otrzymasz praktyczne prezenty

  • Poradniki:
  • Choroby zawodowe pracowników szkoły w formacie PDF
  • Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu - 25 praktycznych wskazówek w formacie PDF
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.