Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Porady Zarządzanie szkołą Organizacja pracy szkoły Organizacja roku szkolnego
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Czy można ustalić dzień wolny od zajęć szkolnych na datę po klasyfikacji końcowo rocznej?

Pytanie: Czy przypadające dni wolne od zajęć szkolnych, które corocznie ustala dyrektor z radą pedagogiczną i rodzicami mogą zostać ustalone w dzień po klasyfikacji końcoworocznej? Dla przykładu: W ostatni poniedziałek przed końcem roku odbywa się rada pedagogiczna. We wtorek, z przyczyn organizacyjnych, przypada dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Czy takie ustalenie roku szkolnego jest możliwe?
Odpowiedź: Tak, dni wolne od zajęć dydaktycznych, które corocznie ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą szkoły (lub radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, jeżeli nie powołano rady szkoły), mogą zostać ustalone w dzień po klasyfikacji końcowo rocznej (§ 5 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).
Podstawa prawna ustalenia przez dyrektora dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
Przepisy § 5 ust. 1-2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego upoważniają dyrektora szkoły do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze:
 • dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
 • dla gimnazjów - do 8 dni,
 • dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni.
Ustalając dni wolne dyrektor zobowiązany jest:
 • wziąć pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły,
 • zasięgnąć opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
Katalog dni, które mogą być ustanowione przez dyrektora szkoły jako wolne
Zgodnie z § 5 ust. 2 cyt. rozporządzenia dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:
 1. W dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
  1. sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  2. egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  3. egzamin maturalny,
  4. etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 2. W dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 3. W inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
Przytoczony katalog dni jest otwarty. Zapis § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia stwarza możliwość ustalenia dodatkowego dnia wolnego, jeżeli taką propozycję zgłoszą np. rodzice, uczniowie czy nauczyciele.
Zastosuj
Dni wolne ustalone przez dyrektora na podstawie § 5 ust. 1-2 cyt.  rozporządzenia są dowolne dla danej szkoły .
Równocześnie § 6a cyt. rozporządzenia nakłada na szkołę obowiązek organizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych w dni wolne, ustalone przez dyrektora szkoły na podstawie § 5 ust. 1. Oznacza to, że w  tym dniu opieką powinni być objęci wszyscy uczniowie, którzy przyjdą do szkoły. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są bowiem dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli.
Podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) - § 5 ust. 1, ust. 2 pkt. 3, § 6a;
pismo ministra edukacji narodowej do kuratorów oświaty DZSE-WSPE-KT-52-4.1/13 z 19 lutego 2013 r.
Autorem artykułu jest:Małgorzata Krajewska

Porady o podobnej tematyce

Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.