Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Porady Płace w oświacie Nagroda jubileuszowa w oświacie Nagroda jubileuszowa pracowników niepedagogicznych
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3
Dokument archiwalny Ważny od 2012-04-18 do 2014-06-23

Staż z PUP i zasiłek dla bezrobotnych a pracowniczy staż pracy

Pytanie: Czy okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów za staż z PUP liczy się do pracowniczego stażu pracy wliczanego do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych?
Odpowiedź: Tak. Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych należy uwzględnić przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego oraz do nagrody jubileuszowej zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych (art. 79 ust. 1 ww. ustawy w zw. z art. 36 ust. 2 i art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych w przypadku pracowników niepedagogicznych oraz  w zw. z § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z 30 października 2001 r. i § 7 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w przypadku nauczycieli).
Kiedy staż z PUP i zasiłek dla bezrobotnych należy wliczyć do stażu pracy
Okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych:
 • bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę;
 • bezrobotnemu w okresie odbywania stażu;
 • uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych
  wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 79 ust. 1 ww. ustawy).
Kiedy staż z PUP i zasiłek dla bezrobotnych nie jest wliczany do stażu pracy
Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do:
 • okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku;
 • okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;
 • stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów
  (art. 79 ust. 2 ww. ustawy).
Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) - art. 79 ust. 1 i ust. 2.
 • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) - art. 36 ust. 2, art. 38 ust. 5.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1418) - § 1 ust. 1.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) - § 7 ust. 1.
Autorem artykułu jest:Patryk Kuzior

Porady o podobnej tematyce

Wzory dokumentów

Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.