Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Porady Kadry w oświacie Uprawnienia rodzicielskie pracowników oświaty Urlop macierzyński w oświacie
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Urlop macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na czas określony do 31 sierpnia 2013 r. (zatrudnienie dodatkowe) jest w ciąży, termin porodu przypada na początek sierpnia. Nauczyciel deklaruje korzystanie z dłuższego urlopu macierzyńskiego - zgodnie z nowymi przepisami. Nauczyciel jest zatrudniony również w innej szkole. Jak należy postąpić z urlopem macierzyńskim i zasiłkiem macierzyńskim?
Odpowiedź: Jeżeli nauczycielka urodzi dziecko w czasie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, to z urlopu macierzyńskiego będzie mogła korzystać maksymalnie do końca okresu, na jaki została zawarta umowa o pracę. Nawiązując do przytoczonej sytuacji - jeżeli poród nastąpi na początku sierpnia, to nauczycielka będzie mogła skorzystać z urlopu macierzyńskiego jedynie do 31.08.2013 r., gdyż w tym dniu umowa ulega rozwiązaniu z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy).
Zapamiętaj
Urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski są uprawnieniami ściśle związanymi ze stosunkiem pracy. Przysługują one wyłącznie pracownikom (art. 180, art. 1821 § 1, art. 1821a § 1 Kodeksu pracy). Z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego może korzystać tylko osoba pozostająca w stosunku pracy.
Urlop macierzyński, a zasiłek macierzyński
Należy odróżnić urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski od przysługującego za ten okres zasiłku macierzyńskiego. Urlop macierzyński (dodatkowy macierzyński i rodzicielski) jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika, któremu urodziło się dziecko. Zasiłek macierzyński jest natomiast świadczeniem pieniężnym z ubezpieczenia społecznego, które wypłacane jest po urodzeniu dziecka.
Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
  1. urodziła dziecko;
  2. przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
  3. przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia
(art. 29 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
Zapamiętaj
Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego (art. 29 ust. 5 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
Zasiłek macierzyński może przysługiwać także po ustaniu urlopu macierzyńskiego
W przedstawionej sytuacji, jeżeli nauczycielka urodzi dziecko na początku sierpnia 2013 roku, to do 31.08.2013 r. będzie korzystała z urlopu macierzyńskiego. Następnie urlop macierzyński nie będzie już przysługiwał, gdyż przestanie istnieć stosunek pracy. Osobie tej będzie jednak przysługiwał nadal zasiłek macierzyński przez pozostały okres, w którym mogłaby korzystać z urlopu macierzyńskiego. Nie będzie ona jednak mogła skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego ze względu na ustanie zatrudnienia, a więc nie będzie jej za ten czas przysługiwał także zasiłek macierzyński. Po ustaniu zatrudnienia osoba ta będzie więc otrzymywała zasiłek macierzyński tylko do upływu 20 tygodni od urodzenia dziecka, gdyż tyle wynosi okres urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka.
Zastosuj
Pracodawca nie udziela urlopu macierzyńskiego, ani dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego poza okres zatrudnienia wynikający z umowy na czas określony. Jeżeli w trakcie takiej umowy pracownica urodzi dziecko, to po rozwiązaniu stosunku pracy ma jedynie prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres, w którym mogłaby korzystać z urlopu macierzyńskiego.
Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego będzie mógł natomiast skorzystać ojciec dziecka, o ile pozostaje w zatrudnieniu (art. 1821 § 1, art. 1821a § 1 Kodeksu pracy).
Zapamiętaj
Prawo do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego ma tyko osoba będąca pracownikiem. Po zakończeniu umowy na czas określony pracownica otrzymuje tylko zasiłek macierzyński do upływu okresu, w którym przysługiwałby jej urlop macierzyński. Po ustaniu stosunku pracy wygasa prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.
Podstawa prawna: 
  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) - art. 30 § 1 pkt 4, art. 180 § 1, art. 1821 § 1, art. 1821a § 1,
  • ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2010 r., Nr 77, poz. 512 ze zm.) - art. 29 ust. 1 i 5.
Autorem artykułu jest:Dariusz Dwojewski

Porady o podobnej tematyce

Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.