Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Porady Płace w oświacie Wynagrodzenie nauczycieli Dodatki dla nauczycieli
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Żądanie uzasadnienia dodatku motywacyjnego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel wystosował pismo do dyrekcji szkoły o pisemne uzasadnienie wysokości dodatku motywacyjnego. Dyrektor przyznał dodatek zgodnie z  regulaminem organu prowadzącego oraz  rozporządzeniem w sprawie wynagradzanie nauczycieli. Czy dyrektor jest zobligowany do pisemnego uzasadnienia  wysokości dodatku?
Odpowiedź: Nie. Obowiązujące przepisy nie wymagają przedstawiania pracownikom pisemnego uzasadnienia przyznania dodatku motywacyjnego w określonej wysokości (§6 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r.).
 Dodatek motywacyjny - fakultatywny składnik wynagrodzenia nauczyciela
Jednym ze składników wynagrodzenia nauczyciela jest dodatek motywacyjny. Nie jest to składnik obligatoryjny, a jego uzyskanie możliwe jest po spełnieniu określonych warunków. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego powinny być określone w regulaminie uchwalonym na podstawie art. 30 ust. 6 KN.
Przyznanie dodatku na podstawie przepisów lecz bez uzasadnienia
Przy przyznawaniu dodatków konkretnym nauczycielom dyrektor oczywiście powinien przestrzegać postanowień obowiązującego regulaminu wynagradzania nauczycieli, nie jest jednak zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia podjętych przez siebie w tym zakresie decyzji, w tym także do sporządzania pisemnych uzasadnień i doręczania ich poszczególnym nauczycielom.
Zastosuj
Dobry obyczaj oraz względy dobrych praktyk w zarządzaniu personelem przemawiałby jednak za tym, by na przykład z nauczycielem odbyć rozmowę i przedstawić ustnie motywy, które przemawiały za określoną wysokością dodatku. Skoro nauczyciel wystąpił z takim wnioskiem, to prawdopodobnie ma wątpliwości co do podjętej przez dyrektora decyzji. Pozostawienie zatem tej kwestii niewyjaśnionej może być zarzewiem konfliktu personalnego.
Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 30 ust. 6.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) - §6.
Autorem artykułu jest:Patryk Kuzior

Porady o podobnej tematyce

Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.