Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Porady Kadry w oświacie Dokumentacja kadrowa w oświacie Akta osobowe
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Zaświadczenie ze szkolenia sfinansowanego przez szkołę w aktach osobowych

Pytanie: Szkoła skierowała pracownika na szkolenie i pokryła jego koszt. Czy imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu jest własnością pracodawcy czy pracownika? W konsekwencji, czy pracownik ma obowiązek złożenia oryginały zaświadczenia do akt osobowych?
Odpowiedź: Nie. Pracodawca powinien sporządzić  kopię zaświadczenia o szkoleniu, oryginał zaś zwrócić pracownikowi (§1 ust. 3 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r.)
Dokumentacja podnoszenia kwalifikacji w części B akt osobowych
Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia pracodawca przechowuje w części B akt osobowych pracownika. Dotyczy to między innymi dokumentów związanych z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych (§6 ust. 2 pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia).
W aktach osobowych - kopie i odpisy
Przepisy dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników wyraźnie wskazują, że pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.
Oryginały - tylko zaświadczenie lekarskie i kwestionariusz osobowych
Wyjątkowo w oryginale w aktach osobowych można przechowywać tylko kwestionariusz osobowy pracownika oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wszelkie inne dokumenty pracodawca może przechowywać w kopiach lub odpisach.
Podstawa prawna: 
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z 28 maja 1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.) - § 1 ust. 3, § 6 ust. 2 pkt 2 lit. e.
Autorem artykułu jest:Aneta Mościcka

Porady o podobnej tematyce

Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.