Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Porady Kadry w oświacie Awans zawodowy Awans na nauczyciela mianowanego
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3
Dokument archiwalny Ważny od 2012-09-28 do 2013-03-27

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego w 2012 roku

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego wraz z projektem planu rozwoju zawodowego w dniu 17 września 2012 r. Czy wniosek ten nie jest spóźniony? Kiedy nauczyciel zakończy staż? Do kiedy muszę zatwierdzić plan rozwoju zawodowego? 
Odpowiedź: Nauczyciel mógł złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu najpóźniej 17 września 2012 r. Jego staż zakończy się 16 czerwca 2015 r. o ile nie wystąpią okoliczności powodujące przerwanie lub przedłużenie stażu. Dyrektor ma czas do 3 października 2012 r., by zatwierdzić plan rozwoju zawodowego (art. 9c ust. 1, art. 9d ust. 1 KN, §3 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004 r.).
Złożenie wniosku awansowego - do 17 września 2012 r.
Nauczyciel rozpoczyna staż na stopień nauczyciela mianowanego z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Bieg  tego okresu rozpoczyna się z dniem złożenia wniosku przez nauczyciela (art. 9c ust. 1 i art. 9d ust. 1 KN).
Zapamiętaj
Nauczyciel może złożyć wniosek o otwarcie stażu w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. W 2012 r. zajęcia rozpoczęły się 3 września, zatem nauczyciel może złożyć wniosek do 17 września 2012 r.
Zastosuj
Jeżeli nauczyciel złożył wniosek o rozpoczęcie stażu w dniu 17 września 2012 r., jego staż zakończy się odpowiednio 16 czerwca 2015 r.
Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego - 30 dni od rozpoczęcia zajęć
Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian (§ 3 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004 r.).
Zapamiętaj
Bieg trzydziestodniowego terminu do zatwierdzenia projektu planu zawodowego biegnie od dnia rozpoczęcia zajęć.
Zastosuj
W 2012 r. zajęcia rozpoczęły się 3 września, zatem termin na zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego upływa 3 października 2012 r.
Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674) - art. 9c ust. 1 i art. 9d ust. 1.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. nr 260, poz. 2593 ze zm.) - § 3 ust. 3.
Autorem artykułu jest:Anna Trochimiuk

Porady o podobnej tematyce

Wzory dokumentów

Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.