Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Zmiana wzoru arkusza ocen

  Pytanie: W roku szkolnym 2012/2013 są zapowiadane zmiany dotyczące druków przebiegu nauczania, m.in. arkuszy ocen. Jak postąpić, gdy rozporządzenie jest jeszcze nie podpisane, a arkusze ocen należy założyć najpóźniej na koniec semestru w szkołach dla dorosłych? Czy można skorzystać z dotychczasowych druków oznaczonych sygnaturą MEN-I/47/2 ?

  Data publikacji: 2012-12-27
 2. Klasyfikacja w arkuszu ocen

  Pytanie: W arkuszu  ucznia klasy VI  wpisuje się oceny w 2 kolumnach: w pierwszej - klasyfikacja roczna  wpisujemy  oceny uzyskane w klasie VI,  w drugiej - klasyfikacja końcowa wpisujemy  wszystkie oceny uzyskane w klasach programowo najwyższych. Czy w kolejnym wierszu w obu kolumnach wpisać 2 razy taką samą formułę: Uchwałą rady pedagogicznej z dnia ……... ukończył szkołę? Czy w każdej kolumnie zapis powinien być inny.  Jeśli tak, to jaki ?

  Data publikacji: 2011-07-29
 3. Załącznik do arkusza ocen

  Pytanie: Jak powinien wyglądać załącznik do arkusza ocen w kl. I - III szkoły podstawowej (ocena opisowa)? Co wpisujemy w arkuszu, a co może być załącznikiem sporządzonym komputerowo?

  Data publikacji: 2010-03-15
 4. Oceny śródroczne w arkuszu ocen

  Pytanie: Czy  w szkole podstawowej i gimnazjum do arkusza ocen wpisuje się oceny po pierwszym semestrze?

  Data publikacji: 2015-02-13
 5. Częstotliwość wypełniania arkusza ocen

  Pytanie: Arkusze ocen ucznia wypełniamy w szkole (liceum, szkoła dzienna) raz w roku po klasyfikacji rocznej. Są szkoły, które wypełniają je także po I semestrze. Kiedy, zgodnie z prawem, należy wypełniać arkusze i od czego to zależy?

  Data publikacji: 2012-09-28
 6. Wypełnianie arkusza ocen

  Pytanie: Mam pytanie dotyczące wypełniania arkusza ocen. W jakiej formie powinno się pisać datę wypełnienia arkusza - miesiąc należy pisać słownie czy cyfrą? Gdzie (w jakim akcie prawnym lub wytycznych) jest to określone?

  Data publikacji: 2009-07-20
 7. Wypełnianie arkusza ocen ucznia

  Pytanie: Czy w arkuszu ocen na pierwszej stronie wpisujemy adres zamieszkania, czy zameldowania? Czy wpisujemy także zmiany adresu w ciągu 3 lat II etapu edukacyjnego?

  Data publikacji: 2010-02-04
 8. Nazwa szkoły w arkuszu ocen

  Pytanie: W arkusze ocen należy wpisać pełną nazwę szkoły, nasza nazwa jest jednak zbyt długa. Czy można dokonać jakiegoś skrótu? Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół nr 2 w Rybniku II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  Data publikacji: 2010-06-08
 9. Ocena niedostateczna w arkuszu ocen ucznia gimnazjum

  Pytanie: Uczeń II klasy gimnazjum otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę niedostateczną. W sierpniu zdaje egzamin poprawkowy. Jaką ocenę należy wpisać w arkuszu ocen przy nazwie przedmiotu?

  Data publikacji: 2013-08-16
 10. Kompletowanie ksiąg arkuszy ocen

  Pytanie: Czy księgi arkuszy ocen powinny być gromadzone rocznikiem ukończenia szkoły, czy rocznikiem urodzenia uczniów? Spotkałam się z dwojakimi praktykami, a nie chciałabym popełnić błędu.

  Data publikacji: 2008-12-06
 11. Przepisanie całego arkusza ocen ucznia - czy jest możliwe

  Pytanie: Czy jest dopuszczalne przepisanie całego arkusza ocen ucznia klasy VI? Młody nauczyciel błędnie wpisał oceny i  wymazał je (długopis wymazywalny), ślady są widoczne. Czy przekreślać kolejno i wpisywać na czerwono zgodnie z procedurami?

  Data publikacji: 2011-02-08
 12. Liczba wydawanych przez szkołę odpisów arkusza ocen

  Pytanie: Czy szkoła może wydać więcej niż jeden odpis arkusza ocen ?

  Data publikacji: 2012-12-07
 13. Odbiór arkusza ocen na koniec roku przez wicedyrektora

  Pytanie: Osobą odpowiedzialną za arkusze ocen, jest dyrektor. Może on upoważnić inną osobę do nanoszenia ewentualnych sprostowań. Ale czy wicedyrektor, korzystający z oddelegowania uprawnień, odbierający arkusze na koniec roku, gdzie nie ma oczywistych omyłek i sprostowań może postawić przy dacie wypełnienia arkusza i podpisie wychowawcy swoją pieczątkę i czytelny bądź mało czytelny podpis jako tzw. znak "przeglądu" lub "kontroli" arkusza?

  Data publikacji: 2010-04-14
 14. Uzupełnienie podpisów w arkuszu ocen

  Pytanie: Podczas kontroli dokumentacji przebiegu nauczania, stwierdzono, że brak jest podpisów na pierwszej stronie w arkuszach ocen w jednej klasie. Obecnie nastąpiła zmiana dyrektora szkoły. Kto powinien podpisać arkusze ocen? Nie ma możliwości, aby poprzedni dyrektor uzupełnił podpisy.

  Data publikacji: 2010-09-21
 15. Najczęściej popełniane błędy w arkuszach ocen

  Arkusze ocen wypełnia się na początku i na końcu roku szkolnego (na temat wypełniania arkuszy przeczytasz w raporcie specjalnym: Arkusze ocen i księgi arkuszy ocen - wypełnianie i kontrola). Kontrole wykazują, że w związku z tym zadaniem w szkołach popełniane są liczne błędy. Zapoznaj się z uwagami eksperta z kuratorium - na co zwrócić szczególną uwagę. Przekaż też nauczycielom w swojej szkole!

  Data publikacji: 2011-06-06
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.