Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Zwolnienie z przyczyn organizacyjnych nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze

  Pytanie: W wyniku zmiany w arkuszu organizacji szkoły godziny nauczyciela WF-u (kontraktowy) zatrudnionego w wymiarze 9/18 na czas nieokreślony z dniem 1 września 2010 r. przejmie dyrektor szkoły jako obowiązkowe pensum. Nauczyciel zostanie pozbawiony pensum, w wyniku czego zostanie zwolniony. Jak ma wyglądać procedura zwolnienia i jakie kroki powinien poczynić dyrektor szkoły, aby uniknąć błędu?

  Data publikacji: 2010-04-30
 2. Świadczenie urlopowe, gdy nauczyciel otrzymał ekwiwalent za urlop

  Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w naszej szkole w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo od 1 września 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Nabył prawo do 28 dni urlopu, z czego 11 dni wykorzystał w czasie ferii zimowych, które trwały do 3 lutego 2013 r.,  a za pozostałe 17 dni otrzymał ekwiwalent. Czy należy wypłacić mu jeszcze świadczenie urlopowe, skoro otrzymał już ekwiwalent za urlop?

  Data publikacji: 2013-05-23
 3. Powierzenie funkcji dyrektora szkoły nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo

  Pytanie: Nauczyciel pracuje w dwóch różnych szkołach na terenie tej samej gminy. W jednej z nich jest zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Czy organ prowadzący mógł powierzyć temu nauczycielowi pełnienie obowiązków dyrektora tej szkoły? Czy w takiej sytuacji nie jest naruszony obowiązek właściwego sprawowania nadzoru pedagogicznego? Czy można w tej sytuacji coś zmienić?

  Data publikacji: 2011-12-29
 4. Zmiana stanowiska nauczyciela zatrudnionego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole na inne stanowisko nauczycielskie

  Pytanie: W jaki sposób dyrektor szkoły podstawowej może zatrudnić w klasie pierwszej nauczyciela oddziału przedszkolnego zorganizowanego w tej szkole, zatrudnionego na podstawie mianowania, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynosi 22 godziny?

  Data publikacji: 2009-04-16
 5. Obowiązek realizacji dodatkowej godziny przez nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

  Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w jednej szkole w wymiarze 12/18 i uzupełnia etat w drugiej szkole w wymiarze 11/18. Gdzie powinien odpracować dodatkową godzinę - czy w szkole macierzystej czy proporcjonalnie w każdej ze szkół?

  Data publikacji: 2009-09-29
 6. Podział urlopu wypoczynkowego nauczyciela przedszkola na części

  Pytanie: Ile dni ciągłego urlopu wypoczynkowego powinien otrzymać nauczyciel pracujący w przedszkolu?

  Data publikacji: 2010-07-30
 7. Wzór rozwiązania stosunku pracy z powodu negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Data publikacji: 2008-11-12
 8. Dodatek za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach jednocześnie

  Pytanie: Czy nauczycielowi mianowanemu, który pracuje w dwóch szkołach:w jednej w wymiarze 14/18 etatu i otrzymuje w niej 9% wysługi lat , a w drugiej 6/18 etatu i pracuje pierwszy rok orazw jednej w wymiarze 12/18 etatu i otrzymuje w niej 8% wysługi lat, a w drugiej 15/18 etatu i pracuje czwarty rok (01.09.1999 - 31.08.2001 i od 01.09.2007 r.)należy się też dodatek za wysługę lat w tej drugiej szkole?

  Data publikacji: 2009-03-06
 9. Nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego na dwie umowy w szkole

  Pytanie: Nauczyciel mianowany otrzymał ograniczenie etatu od 1 września 2011 r. i podpisał dodatkową umowę na zastępstwo w wymiarze 2 /26 etatu do końca roku szkolnego. Czy nagrodę jubileuszową powinien otrzymać z obu umów ?

  Data publikacji: 2012-03-19
 10. Zasady przydzielania godzin doraźnych zastępstw nauczycielowi zatrudnionemu na stanowisku pedagoga

  Pytanie: Czy pedagog szkolny może być wysyłany na zastępstwa w ramach jego godzin pracy?

  Data publikacji: 2009-05-21
 11. Zobowiązanie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do uzupełniania etatu w innej szkole

  Pytanie: Z jakich powodów organ prowadzący może zastosować art. 22 ust. 1 KN wobec nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania? Czy są nimi zmiany organizacyjne określone w art. 20 ust. 1 pkt  2? Jeśli tak, to czy zatrudnienie nowego nauczyciela kosztem 1/2 etatu nauczyciela zatrudnionego wcześniej jest zmianą organizacyjną?

  Data publikacji: 2010-04-08
 12. Świadczenia z ZFŚS dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

  Pytanie: Co roku wszyscy pracownicy szkoły na święta Bożego Narodzenia otrzymują pomoc pieniężną. W mojej szkole dla 10 pracowników jest to główne, a dla pozostałych dodatkowe miejsce pracy. Czy nauczycielowi dochodzącemu należy się pomoc materialna z ZFŚS w mojej szkole? Czy główne/dodatkowe miejsce pracy może stanowić kryterium ustalania wysokości świadczenia?

  Data publikacji: 2009-11-04
 13. Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Pytanie: Czy można (i na jakiej podstawie) wręczyć nauczycielowi, zatrudnionemu w szkole publicznej na podstawie mianowania, wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy?

  Data publikacji: 2008-10-07
 14. Pensum nauczyciela zatrudnionego na dwóch różnych stanowiskach w szkole

  Pytanie: Ile powinno wynosić pensum nauczyciela, który pracuje tygodniowo 8 godzin w bibliotece szkolnej i 13 godzin klasach I–VI?

  Data publikacji: 2009-04-15
 15. Ekwiwalent za urlop nauczyciela po stanie nieczynnym

  Pytanie: Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa po stanie nieczynnym?

  Data publikacji: 2012-02-24
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.