Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego na dwie umowy w szkole

  Pytanie: Nauczyciel mianowany otrzymał ograniczenie etatu od 1 września 2011 r. i podpisał dodatkową umowę na zastępstwo w wymiarze 2 /26 etatu do końca roku szkolnego. Czy nagrodę jubileuszową powinien otrzymać z obu umów ?

  Data publikacji: 2012-03-19
 2. Ekwiwalent za urlop nauczyciela przy kolejnej umowie w tym samym roku

  Pytanie: Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:nauczycielowi pracującemu w innej szkole, który został zatrudniony na zastępstwo w okresie od 22.10.2012 do 30.11.2012 r.;nauczycielowi, który był zatrudniony w innej szkole od 01.09.2011 do 12.10.2012 r., a który został zatrudniony na zastępstwo od 22.10.2012 do 30.11.2012 r.?

  Data publikacji: 2012-11-23
 3. Przejęcie szkoły przez inną placówkę - pismo dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Pytanie: Co powinno zawierać pismo dla nauczyciela w momencie przejęcia jednej szkoły przez drugą? Wiem, jak wygląda pismo dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, bo to zawiera Kodeks pracy. Nie wiem, jak napisać taką informację dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

  Data publikacji: 2010-07-01
 4. Zaszeregowanie płacowe nauczyciela zatrudnionego w szkole za zgodą kuratora oświaty

  Pytanie: Do jakiej grupy  minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli zaszeregować nauczycielkę, która została zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka angielskiego za zgodą kuratora na podstawie art. 10 ust. 9 KN? Nauczycielka ma tytuł zawodowy magistra (filologia polska) i jest nauczycielem kontraktowym.

  Data publikacji: 2010-04-19
 5. Wymiar urlopu nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

  Pytanie: Jaki ma być czas urlopu nauczyciela pracującego w szkole (feryjnej) w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2009/2010?

  Data publikacji: 2009-08-18
 6. Pensum nauczyciela zatrudnionego na dwóch różnych stanowiskach w szkole

  Pytanie: Ile powinno wynosić pensum nauczyciela, który pracuje tygodniowo 8 godzin w bibliotece szkolnej i 13 godzin klasach I–VI?

  Data publikacji: 2009-04-15
 7. Wzór rozwiązania stosunku pracy z powodu negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Data publikacji: 2008-11-12
 8. Ekwiwalent za urlop nauczyciela po stanie nieczynnym

  Pytanie: Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa po stanie nieczynnym?

  Data publikacji: 2012-02-24
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14)

  Data publikacji: 2009-11-03
 10. Wymiar i sposób wykorzystywania urlopu nauczyciela przedszkola zatrudnionego w wymiarze 2/22 etatu

  Pytanie: Ile dni urlopu i ile godzin należy się nauczycielowi religii pracującemu w przedszkolu - placówka nieferyjna na 2/22etatu. Pracuje 1 dzień w tygodniu przez 2 godziny. W jakie dni należy udzielić ten urlop?

  Data publikacji: 2014-07-23
 11. Odprawa emerytalna nauczyciela zatrudnionego dodatkowo poza oświatą

  Pytanie: Czy nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy na jego wniosek w związku z przejściem na emeryturę na podstawie art. 88 KN, należy wypłacić odprawę emerytalną, jeżeli jego podstawowym miejscem pracy nie jest placówka oświatowa? W podstawowym miejscu pracy nauczyciel nadal pracuje.

  Data publikacji: 2011-11-17
 12. Urlop dla pracownika niepedagogicznego zatrudnionego w dwóch placówkach

  Pytanie: Konserwator jest zatrudniony w 2 szkołach wchodzących w skład zespołu szkół – w jednej szkole w pełnym wymiarze na czas nieokreślony, a w drugiej szkole na ½ etatu na rok. W jakim wymiarze przysługuje mu urlop z tytułu drugiej umowy?

  Data publikacji: 2008-12-12
 13. Prawo do ekwiwalentu za urlop po przeniesieniu nauczyciela do innej szkoły

  Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły, został przeniesiony do innej szkoły. Czy należy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany w naszej szkole urlop?

  Data publikacji: 2013-07-11
 14. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych tylko przez część roku szkolnego

  Pytanie: Nauczyciel zatrudniony od 1 września 2008 r. z dniem 31 maja 2009 r. rozwiązał umowę o pracę na własną prośbę. Otrzymał ekwiwalent za urlop. Czy przysługuje mu świadczenie urlopowe?

  Data publikacji: 2009-05-20
 15. Wzór umowy na czas określony z osobą zatrudnioną na podstawie art. 7 UoSO

  Data publikacji: 2010-09-15
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.