Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo

  Pytanie: Jestem zatrudniona w szkole na czas określony do 31 sierpnia 2009 r. Czy w czasie wakacji przysługują mi jakieś świadczenia (wynagrodzenie, świadczenie na wypoczynek)? 

  Data publikacji: 2009-05-12
 2. Powierzenie funkcji dyrektora szkoły nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo

  Pytanie: Nauczyciel pracuje w dwóch różnych szkołach na terenie tej samej gminy. W jednej z nich jest zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Czy organ prowadzący mógł powierzyć temu nauczycielowi pełnienie obowiązków dyrektora tej szkoły? Czy w takiej sytuacji nie jest naruszony obowiązek właściwego sprawowania nadzoru pedagogicznego? Czy można w tej sytuacji coś zmienić?

  Data publikacji: 2011-12-29
 3. Obowiązek realizacji dodatkowej godziny przez nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

  Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w jednej szkole w wymiarze 12/18 i uzupełnia etat w drugiej szkole w wymiarze 11/18. Gdzie powinien odpracować dodatkową godzinę - czy w szkole macierzystej czy proporcjonalnie w każdej ze szkół?

  Data publikacji: 2009-09-29
 4. Nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego na dwie umowy w szkole

  Pytanie: Nauczyciel mianowany otrzymał ograniczenie etatu od 1 września 2011 r. i podpisał dodatkową umowę na zastępstwo w wymiarze 2 /26 etatu do końca roku szkolnego. Czy nagrodę jubileuszową powinien otrzymać z obu umów ?

  Data publikacji: 2012-03-19
 5. Ekwiwalent za urlop nauczyciela przy kolejnej umowie w tym samym roku

  Pytanie: Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:nauczycielowi pracującemu w innej szkole, który został zatrudniony na zastępstwo w okresie od 22.10.2012 do 30.11.2012 r.;nauczycielowi, który był zatrudniony w innej szkole od 01.09.2011 do 12.10.2012 r., a który został zatrudniony na zastępstwo od 22.10.2012 do 30.11.2012 r.?

  Data publikacji: 2012-11-23
 6. Zasady przydzielania godzin doraźnych zastępstw nauczycielowi zatrudnionemu na stanowisku pedagoga

  Pytanie: Czy pedagog szkolny może być wysyłany na zastępstwa w ramach jego godzin pracy?

  Data publikacji: 2009-05-21
 7. Świadczenia z ZFŚS dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

  Pytanie: Co roku wszyscy pracownicy szkoły na święta Bożego Narodzenia otrzymują pomoc pieniężną. W mojej szkole dla 10 pracowników jest to główne, a dla pozostałych dodatkowe miejsce pracy. Czy nauczycielowi dochodzącemu należy się pomoc materialna z ZFŚS w mojej szkole? Czy główne/dodatkowe miejsce pracy może stanowić kryterium ustalania wysokości świadczenia?

  Data publikacji: 2009-11-04
 8. Wzór rozwiązania stosunku pracy z powodu negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Data publikacji: 2008-11-12
 9. Dodatek za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach jednocześnie

  Pytanie: Czy nauczycielowi mianowanemu, który pracuje w dwóch szkołach:w jednej w wymiarze 14/18 etatu i otrzymuje w niej 9% wysługi lat , a w drugiej 6/18 etatu i pracuje pierwszy rok orazw jednej w wymiarze 12/18 etatu i otrzymuje w niej 8% wysługi lat, a w drugiej 15/18 etatu i pracuje czwarty rok (01.09.1999 - 31.08.2001 i od 01.09.2007 r.)należy się też dodatek za wysługę lat w tej drugiej szkole?

  Data publikacji: 2009-03-06
 10. Pensum nauczyciela zatrudnionego na dwóch różnych stanowiskach w szkole

  Pytanie: Ile powinno wynosić pensum nauczyciela, który pracuje tygodniowo 8 godzin w bibliotece szkolnej i 13 godzin klasach I–VI?

  Data publikacji: 2009-04-15
 11. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania złożył w sekretariacie szkoły oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (mobbing). Szkoła wystawiła świadectwo pracy wskazując na rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez nauczyciela. Nauczyciel domaga się przed sądem sprostowania świadectwa pracy poprzez zapis, że stosunek pracy ustał w związku z dopuszczeniem się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika tj. art. 55§1(1) Kodeksu pracy oraz odszkodowania.  Czy nauczyciel miał prawo w tej sposób rozwiązać swój stosunek pracy i czy ma prawo do odszkodowania?

  Data publikacji: 2014-10-31
 12. Ochrona przedemerytalna nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania

  Pytanie: Z uwagi na zmiany organizacyjne dotyczące zmniejszenia liczby oddziałów i zmianami planu nauczania, nie będę w stanie w kolejnym roku szkolnym zapewnić pełnego etatu nauczycielce zatrudnionej poprzez mianowanie. Nauczycielka znajduje się w wieku przedemerytalnym - obejmuje ją ochrona przedemerytalna. Czy istnieje prawna procedura rozwiązania tego problemu?

  Data publikacji: 2013-05-09
 13. Ekwiwalent za urlop nauczyciela po stanie nieczynnym

  Pytanie: Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa po stanie nieczynnym?

  Data publikacji: 2012-02-24
 14. Możliwość przedłużenia umowy o czas urlopu wypoczynkowego, aby zakończyć procedurę zamknięcia awansu nauczyciela

  Pytanie: 12 września 2011 r. zatrudniłam nauczyciela zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami na zastępstwo. Przewiduję, że zatrudnienie na zastępstwo będzie trwać do końca zajęć w roku szkolnym 2011/2012. Czy nauczyciel rozpocznie staż na nauczyciela kontraktowego? Czy zdążę zamknąć procedurę związaną z awansem nauczyciela, czy powinnam przedłużyć zatrudnienie o czas urlopu wypoczynkowego?

  Data publikacji: 2011-09-22
 15. Odprawa emerytalna nauczyciela zatrudnionego dodatkowo poza oświatą

  Pytanie: Czy nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy na jego wniosek w związku z przejściem na emeryturę na podstawie art. 88 KN, należy wypłacić odprawę emerytalną, jeżeli jego podstawowym miejscem pracy nie jest placówka oświatowa? W podstawowym miejscu pracy nauczyciel nadal pracuje.

  Data publikacji: 2011-11-17
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.