Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Świadczenia z ZFŚS dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

  Pytanie: Co roku wszyscy pracownicy szkoły na święta Bożego Narodzenia otrzymują pomoc pieniężną. W mojej szkole dla 10 pracowników jest to główne, a dla pozostałych dodatkowe miejsce pracy. Czy nauczycielowi dochodzącemu należy się pomoc materialna z ZFŚS w mojej szkole? Czy główne/dodatkowe miejsce pracy może stanowić kryterium ustalania wysokości świadczenia?

  Data publikacji: 2009-11-04
 2. Ekwiwalent za urlop nauczyciela przy kolejnej umowie w tym samym roku

  Pytanie: Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:nauczycielowi pracującemu w innej szkole, który został zatrudniony na zastępstwo w okresie od 22.10.2012 do 30.11.2012 r.;nauczycielowi, który był zatrudniony w innej szkole od 01.09.2011 do 12.10.2012 r., a który został zatrudniony na zastępstwo od 22.10.2012 do 30.11.2012 r.?

  Data publikacji: 2012-11-23
 3. Dodatek za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach jednocześnie

  Pytanie: Czy nauczycielowi mianowanemu, który pracuje w dwóch szkołach:w jednej w wymiarze 14/18 etatu i otrzymuje w niej 9% wysługi lat , a w drugiej 6/18 etatu i pracuje pierwszy rok orazw jednej w wymiarze 12/18 etatu i otrzymuje w niej 8% wysługi lat, a w drugiej 15/18 etatu i pracuje czwarty rok (01.09.1999 - 31.08.2001 i od 01.09.2007 r.)należy się też dodatek za wysługę lat w tej drugiej szkole?

  Data publikacji: 2009-03-06
 4. Pensum nauczyciela zatrudnionego na dwóch różnych stanowiskach w szkole

  Pytanie: Ile powinno wynosić pensum nauczyciela, który pracuje tygodniowo 8 godzin w bibliotece szkolnej i 13 godzin klasach I–VI?

  Data publikacji: 2009-04-15
 5. Wzór rozwiązania stosunku pracy z powodu negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Data publikacji: 2008-11-12
 6. Ekwiwalent za urlop nauczyciela po stanie nieczynnym

  Pytanie: Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa po stanie nieczynnym?

  Data publikacji: 2012-02-24
 7. Odprawa emerytalna nauczyciela zatrudnionego dodatkowo poza oświatą

  Pytanie: Czy nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy na jego wniosek w związku z przejściem na emeryturę na podstawie art. 88 KN, należy wypłacić odprawę emerytalną, jeżeli jego podstawowym miejscem pracy nie jest placówka oświatowa? W podstawowym miejscu pracy nauczyciel nadal pracuje.

  Data publikacji: 2011-11-17
 8. Ochrona przedemerytalna nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania

  Pytanie: Z uwagi na zmiany organizacyjne dotyczące zmniejszenia liczby oddziałów i zmianami planu nauczania, nie będę w stanie w kolejnym roku szkolnym zapewnić pełnego etatu nauczycielce zatrudnionej poprzez mianowanie. Nauczycielka znajduje się w wieku przedemerytalnym - obejmuje ją ochrona przedemerytalna. Czy istnieje prawna procedura rozwiązania tego problemu?

  Data publikacji: 2013-05-09
 9. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych tylko przez część roku szkolnego

  Pytanie: Nauczyciel zatrudniony od 1 września 2008 r. z dniem 31 maja 2009 r. rozwiązał umowę o pracę na własną prośbę. Otrzymał ekwiwalent za urlop. Czy przysługuje mu świadczenie urlopowe?

  Data publikacji: 2009-05-20
 10. Urlop dla pracownika niepedagogicznego zatrudnionego w dwóch placówkach

  Pytanie: Konserwator jest zatrudniony w 2 szkołach wchodzących w skład zespołu szkół – w jednej szkole w pełnym wymiarze na czas nieokreślony, a w drugiej szkole na ½ etatu na rok. W jakim wymiarze przysługuje mu urlop z tytułu drugiej umowy?

  Data publikacji: 2008-12-12
 11. Prawo do ekwiwalentu za urlop po przeniesieniu nauczyciela do innej szkoły

  Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły, został przeniesiony do innej szkoły. Czy należy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany w naszej szkole urlop?

  Data publikacji: 2013-07-11
 12. Wzór umowy na czas określony z osobą zatrudnioną na podstawie art. 7 UoSO

  Data publikacji: 2010-09-15
 13. Możliwość przedłużenia umowy o czas urlopu wypoczynkowego, aby zakończyć procedurę zamknięcia awansu nauczyciela

  Pytanie: 12 września 2011 r. zatrudniłam nauczyciela zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami na zastępstwo. Przewiduję, że zatrudnienie na zastępstwo będzie trwać do końca zajęć w roku szkolnym 2011/2012. Czy nauczyciel rozpocznie staż na nauczyciela kontraktowego? Czy zdążę zamknąć procedurę związaną z awansem nauczyciela, czy powinnam przedłużyć zatrudnienie o czas urlopu wypoczynkowego?

  Data publikacji: 2011-09-22
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14)

  Data publikacji: 2009-11-03
 15. Procedura odbywania stażu przez nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach w łącznym wymiarze co najmniej 1/2 etatu

  Jednym z wymogów realizacji stażu jest zatrudnienie nauczyciela w wymiarze co najmniej ½ etatu. Zobacz, co zrobić, gdy nauczyciel choć w Twojej szkole realizuje tylko kilka godzin to łącznie z pracą w innych placówkach jest zatrudniony na ½ etatu!

  Data publikacji: 2009-06-02
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.