Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Zobowiązanie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do uzupełniania etatu w innej szkole

  Pytanie: Z jakich powodów organ prowadzący może zastosować art. 22 ust. 1 KN wobec nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania? Czy są nimi zmiany organizacyjne określone w art. 20 ust. 1 pkt  2? Jeśli tak, to czy zatrudnienie nowego nauczyciela kosztem 1/2 etatu nauczyciela zatrudnionego wcześniej jest zmianą organizacyjną?

  Data publikacji: 2010-04-08
 2. Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Pytanie: Czy można (i na jakiej podstawie) wręczyć nauczycielowi, zatrudnionemu w szkole publicznej na podstawie mianowania, wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy?

  Data publikacji: 2008-10-07
 3. Urlop wypoczynkowy nauczyciela pracującego na umowę zlecenia

  Pytanie: Proszę o podstawę prawną i wymiar urlopu nauczycieli pracujących na umowę zlecenie w placówce nieferyjnej.

  Data publikacji: 2009-12-28
 4. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo

  Pytanie: Jestem zatrudniona w szkole na czas określony do 31 sierpnia 2009 r. Czy w czasie wakacji przysługują mi jakieś świadczenia (wynagrodzenie, świadczenie na wypoczynek)? 

  Data publikacji: 2009-05-12
 5. Ekwiwalent za urlop nauczyciela przy kolejnej umowie w tym samym roku

  Pytanie: Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:nauczycielowi pracującemu w innej szkole, który został zatrudniony na zastępstwo w okresie od 22.10.2012 do 30.11.2012 r.;nauczycielowi, który był zatrudniony w innej szkole od 01.09.2011 do 12.10.2012 r., a który został zatrudniony na zastępstwo od 22.10.2012 do 30.11.2012 r.?

  Data publikacji: 2012-11-23
 6. Wzór rozwiązania stosunku pracy z powodu negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Data publikacji: 2008-11-12
 7. Powierzenie funkcji dyrektora szkoły nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo

  Pytanie: Nauczyciel pracuje w dwóch różnych szkołach na terenie tej samej gminy. W jednej z nich jest zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Czy organ prowadzący mógł powierzyć temu nauczycielowi pełnienie obowiązków dyrektora tej szkoły? Czy w takiej sytuacji nie jest naruszony obowiązek właściwego sprawowania nadzoru pedagogicznego? Czy można w tej sytuacji coś zmienić?

  Data publikacji: 2011-12-29
 8. Ekwiwalent za urlop w przypadku rozwiązania umowy w trakcie urlopu wychowawczego nauczyciela

  Pytanie: Nauczycielka przebywała na urlopie wychowawczym od 01.09.2011 r. do 31.08.2013 r., a następnie od 01.02.2014 r. W 2014 r. nie korzystała z urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych, bo w tym czasie przebywała już na urlopie wychowawczym. Z dniem 31.12.2014 r. jej stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu za porozumieniem stron. Czy ma prawo do ekwiwalentu za urlop?

  Data publikacji: 2014-12-30
 9. Obowiązek realizacji dodatkowej godziny przez nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

  Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w jednej szkole w wymiarze 12/18 i uzupełnia etat w drugiej szkole w wymiarze 11/18. Gdzie powinien odpracować dodatkową godzinę - czy w szkole macierzystej czy proporcjonalnie w każdej ze szkół?

  Data publikacji: 2009-09-29
 10. Nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego na dwie umowy w szkole

  Pytanie: Nauczyciel mianowany otrzymał ograniczenie etatu od 1 września 2011 r. i podpisał dodatkową umowę na zastępstwo w wymiarze 2 /26 etatu do końca roku szkolnego. Czy nagrodę jubileuszową powinien otrzymać z obu umów ?

  Data publikacji: 2012-03-19
 11. Zasady przydzielania godzin doraźnych zastępstw nauczycielowi zatrudnionemu na stanowisku pedagoga

  Pytanie: Czy pedagog szkolny może być wysyłany na zastępstwa w ramach jego godzin pracy?

  Data publikacji: 2009-05-21
 12. Świadczenia z ZFŚS dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

  Pytanie: Co roku wszyscy pracownicy szkoły na święta Bożego Narodzenia otrzymują pomoc pieniężną. W mojej szkole dla 10 pracowników jest to główne, a dla pozostałych dodatkowe miejsce pracy. Czy nauczycielowi dochodzącemu należy się pomoc materialna z ZFŚS w mojej szkole? Czy główne/dodatkowe miejsce pracy może stanowić kryterium ustalania wysokości świadczenia?

  Data publikacji: 2009-11-04
 13. Dodatek za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach jednocześnie

  Pytanie: Czy nauczycielowi mianowanemu, który pracuje w dwóch szkołach:w jednej w wymiarze 14/18 etatu i otrzymuje w niej 9% wysługi lat , a w drugiej 6/18 etatu i pracuje pierwszy rok orazw jednej w wymiarze 12/18 etatu i otrzymuje w niej 8% wysługi lat, a w drugiej 15/18 etatu i pracuje czwarty rok (01.09.1999 - 31.08.2001 i od 01.09.2007 r.)należy się też dodatek za wysługę lat w tej drugiej szkole?

  Data publikacji: 2009-03-06
 14. Pensum nauczyciela zatrudnionego na dwóch różnych stanowiskach w szkole

  Pytanie: Ile powinno wynosić pensum nauczyciela, który pracuje tygodniowo 8 godzin w bibliotece szkolnej i 13 godzin klasach I–VI?

  Data publikacji: 2009-04-15
 15. Ochrona przedemerytalna nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania

  Pytanie: Z uwagi na zmiany organizacyjne dotyczące zmniejszenia liczby oddziałów i zmianami planu nauczania, nie będę w stanie w kolejnym roku szkolnym zapewnić pełnego etatu nauczycielce zatrudnionej poprzez mianowanie. Nauczycielka znajduje się w wieku przedemerytalnym - obejmuje ją ochrona przedemerytalna. Czy istnieje prawna procedura rozwiązania tego problemu?

  Data publikacji: 2013-05-09
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.