Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Ekwiwalent za urlop, gdy pracownik nie wykorzystał puli godzinowej urlopu

  Pytanie: Trzech pracowników niepedagogicznych było zatrudnionych od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Wszyscy mieli prawo do 26 dni urlopu w roku kalendarzowym. Pierwszy z nich był zatrudniony na 1/4 etatu, drugi na 1/2 etatu, zaś trzeci na 3/4 etatu. Przy czym pierwszy pracuje w różnym wymiarze godzin w różne dni tygodnia, drugi pracuje 4 godziny dziennie, a trzeci 6 godzin dziennie.  Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za urlop?

  Data publikacji: 2013-06-05
 2. Dyscyplinarne zwolnienie z pracy a prawo do ekwiwalentu za urlop

  Pytanie: Pracownik niepedagogiczny został zwolniony dyscyplinarnie z pracy z dniem 10 kwietnia 2014 r. Czy ma prawo do ekwiwalentu za urlop?

  Data publikacji: 2014-04-22
 3. Ekwiwalent za urlop przy zatrudnieniu nauczyciela od września do grudnia lub stycznia (placówka feryjna)

  Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu od 1 września 2009 r. na czas określony do 31 grudnia 2010 r. należeć się będzie ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? Nadmieniam, że pracownik ten korzystał z ferii letnich i zimowych w 2010 r.  Umowa z tym nauczycielem zawarta jest na czas zastępstwa i wygaśnie z dniem 1 stycznia 2011 r.

  Data publikacji: 2010-10-15
 4. Rozwiązanie umowy w trakcie urlopu wychowawczego a ekwiwalent za urlop

  Pytanie: Głównej księgowej udzielono urlopu wychowawczego od 7 czerwca 2011 r. do 6 czerwca 2014 r. Na podstawie porozumienia stron rozwiązano stosunek pracy z dniem 1 kwietnia 2013 r. Czy należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2012 r. i 2013 r.?

  Data publikacji: 2013-04-22
 5. Ekwiwalent za urlop po umowie na czas określony w szkole feryjnej w 2014 roku

  Z dniem zakończenia zajęć lub z końcem czerwca umowy o pracę nauczycieli zatrudnionych na czas określony ulegną rozwiązaniu. W większości przypadków niezbędne będzie wypłacenie ekwiwalentu za urlop. Sprawdź, jak ustalić liczbę dni urlopu, za który przysługuje ekwiwalent w przypadku nauczyciela zatrudnionego do 27 lub 30 czerwca 2014 r.

  Data publikacji: 2014-06-24
 6. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przy drugiej umowie z tym samym pracodawcą

  Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest na dwie umowy: jedna jest na czas nieokreślony, druga na czas zastępstwa? Czy za tę drugą umowę należy się nauczycielowi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

  Data publikacji: 2011-04-28
 7. Prawo do ekwiwalentu za urlop po przeniesieniu nauczyciela do innej szkoły

  Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły, został przeniesiony do innej szkoły. Czy należy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany w naszej szkole urlop?

  Data publikacji: 2013-07-11
 8. Wysokość ekwiwalentu za urlop dla nauczyciela po stanie nieczynnym

  Pytanie: Jak obliczyć wysokość ekwiwalentu urlopowego dla nauczyciela, którego stosunek pracy wygasa po stanie nieczynnym?

  Data publikacji: 2009-08-24
 9. Wliczanie premii uznaniowej do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy na mocy przepisów wewnętrznych

  Pytanie: Czy dyrektor szkoły może wprowadzić do regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych  następujący zapis: "Premia uznaniowa wchodzi do wyliczenia podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy"?

  Data publikacji: 2010-11-04
 10. Ekwiwalent za urlop po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony i czas nieokreślony

  Pytanie: Dlaczego przy ustaleniu prawa do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela w stanie nieczynnym dzielicie 56 dni przez 12 miesięcy, a nie przez 10 tak jak przy ekwiwalencie po umowie na czas określony nauczyciela?

  Data publikacji: 2013-04-16
 11. Ekwiwalent za urlop po umowie na zastępstwo w szkole feryjnej

  Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo od 01 września 2013 do 18 kwietnia 2014  wykorzystał 14 dni urlopu w czasie ferii zimowych. Czy należy wypłacić jeszcze ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na koniec zatrudnienia?

  Data publikacji: 2014-03-31
 12. Ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego przez część miesiąca (placówka feryjna)

  Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo w okresie od 13 lutego do 15 marca 2013 r. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop -  za 1 miesiąc czy za dwa?

  Data publikacji: 2013-03-05
 13. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przy umowie od września do końca czerwca (placówka feryjna)

  Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony od 1 września 2009 r.  do 30 czerwca 2010 r. ( umowa na zastępstwo). Wykorzystał 14 dni urlopu w czasie ferii zimowych. Rok szkolny kończy się 25 czerwca 2010 r. Od 26 czerwca do 30 czerwca 2010 r. nauczyciel będzie już przebywał na urlopie wypoczynkowym. W jakiej wysokości należy mu wypłacić ekwiwalent za urlop?

  Data publikacji: 2010-06-21
 14. Ekwiwalent za urlop dla nauczyciela zatrudnionego do 30 czerwca 2013 r.

  Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. W czasie ferii zimowych wykorzystał 14 dni urlopu. Za ile dni urlopu wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

  Data publikacji: 2013-06-10
 15. Ekwiwalent za urlop z dwóch umów na czas określony z tym samym nauczycielem

  Pytanie: Nauczycielka została zatrudniona na czas określony od 1 września 2011 r. do 18 marca 2012 r. Od 19 marca 2012 r. zostanie ponownie zatrudniona na czas określony do 29 czerwca 2012 r. Kiedy należy wypłacić ekwiwalent za urlop - czy po pierwszej umowie, czy dopiero po kolejnej za cały okres przepracowany w roku szkolnym?

  Data publikacji: 2012-02-17
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.