Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Wskaźniki Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Dokument archiwalny    

Wysokość kwot wolnych od potrąceń

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu następujące należności:
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej.
W poniższych tabelach zostały umieszczone kwoty wolne od poszczególnych potrąceń w 2014 roku z uwzględnieniem różnych wskaźników podatkowych (wysokość kosztów uzyskania przychodów, prawo do ulgi podatkowej bądź jej brak).

Tabela 1. Kwoty wolne od potrąceń przymusowych w 2015 roku
Rodzaj potrącenia
Podstawowe koszty uzyskania przychodów
PIT-2
Bez PIT-2
Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych
1.286,16 zł
1.239,16 zł
Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
1.286,16 zł × 75% = 964,62 zł
1.239,16 zł × 75% = 929,37 zł
Kary pieniężne nałożone na pracownika z art.108 kp
1.286,16 zł × 90% = 1.157,54 zł
1.239,16 zł × 90% = 1.115,24 zł
Podwyższone koszty uzyskania przychodów
Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych
1.291,16 zł
1.244,16 zł
Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
1.291,16 zł × 75% = 968,37 zł
1.244,16 zł × 75% = 933,12
Kary pieniężne nałożone na pracownika z art.108 kp
1.291,16 zł × 90% = 1.162,04 zł
1.244,16 zł × 90% = 1.119,74 zł

Tabela 2. Kwoty wolne od potrąceń dobrowolnych w 2015 roku
Rodzaj potrącenia
Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów
Z PIT-2
Bez PIT-2
Należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca (np. związki zawodowe, kasa zapomogowo- pożyczkowa)
1.286,16 zł × 80% = 1.028,93 zł
1.239,16 zł × 80% = 991,33 zł
Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Należności na rzecz innych podmiotów niż pracodawca (np. związki zawodowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa)
1.291,16 zł × 80% = 1.032,93 zł
1.244,16 zł × 80% = 995,33 zł
Dla podstawowych kosztów uzyskania przychodów
Należności na rzecz pracodawcy (np. raty pożyczki, zawyżona część wynagrodzenia)
1.286,16 zł
1.239,16 zł
Dla podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Należności na rzecz pracodawcy
1.291,16 zł
1.244,16 zł
Podstawa prawna: 
  • art. 871i art. 91 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Porady o podobnej tematyce

Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.