Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Wzory dokumentów Bezpieczeństwo w szkole Wypadki w szkole
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Kanały RSS

Wzór protokołu powypadkowego

Pobierz plik
Instrukcja tworzenia dokumentu
Nazwa dokumentu
Protokół powypadkowy
Podstawa prawna wydania dokumentu
§ 43 ust. 2 oraz § 52 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.), § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870).
Kto opracowuje dokument
powołany przez dyrektora zespół powypadkowy.
Kto podpisuje, jakie pieczątki
członkowie zespołu oraz dyrektor.
W jakim terminie się sporządza
zespół powypadkowy sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego. Dyrektor zatwierdza protokół powypadkowy nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego
sporządzenia.
Czy wymaga uzgodnień, np. z organami szkoły
musi być zatwierdzony przez dyrektora szkoły. W tym celu zespół powypadkowy przekazuje protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy wraz z pozostają dokumentacją powypadkową.
Komu się udostępnia/przekazuje egzemplarz
przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy obowiązany jest zapoznać poszkodowanego pełnoletniego lub rodziców poszkodowanego małoletniego z treści protokołu powypadkowego. Zatwierdzony protokół powypadkowy dyrektor niezwłocznie doręcza poszkodowanemu uczniowi lub jego rodzicom. Protokół powypadkowy dotyczący wypadku śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego dyrektor niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy. Na wniosek organu prowadzącego i kuratora oświaty dyrektor doręcza im protokół powypadkowy.
Jak długo się przechowuje i gdzie
należy zaklasyfikować do kategorii spraw Wypadki uczniowskie i po przekazaniu do składnicy akt przechowywać przez 10 lat (B10).
Jak często wymaga aktualizacji
treść protokołu może być zmieniona, jeżeli do protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzelenia w ciągu 7 dni od jego doręczenia. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń może on:
  • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,
  • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
Podstawa prawna: 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) - § 43 ust. 2, załącznik nr 1.

Słowa kluczowe:

Porady o podobnej tematyce

Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.