Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 90)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.51.4.28
1960-11-24 Dz.U.60.51.297 Art. 1
1989-05-23 Dz.U.89.29.154 Art. 74 ust. 3
1990-04-28 Dz.U.90.28.159 Art. 2
Dz.U.90.28.160 Art. 3
2011-01-01 Dz.U.10.224.1459 Art. 2
tekst jednolity Dz.U.15..90
2020-04-18 Dz.U.20..695 Art. 13
tekst jednolity Dz.U.20..1920
ustawa
z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy
(Dz.U. z dnia 19 stycznia 1951 r.)
Art. 1.

Dniami wolnymi od pracy są:

1)

dni niżej wymienione:

a)

1 stycznia - Nowy Rok,

b)

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

c)

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d)

drugi dzień Wielkiej Nocy,

e)

1 maja - Święto Państwowe,

f)

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g)

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h)

dzień Bożego Ciała,

i)

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j)

1 listopada - Wszystkich Świętych,

k)

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

l)

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m)

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,

2)

niedziele.

Art. 2.

Tracą moc wszystkie przepisy, regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej ustawy.

Art. 3.

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel