Karta Nauczyciela w przedszkolu niepublicznym – 13 przepisów

Opis ebooka:

Nawet przy zatrudnieniu nauczyciela szkoły niepublicznej na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy należy stosować niektóre przepisy Karty Nauczyciela. Zakres stosowania Karty Nauczyciela w przedszkolach niepublicznych został określony w art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela.

Nawet przy zatrudnieniu nauczyciela szkoły niepublicznej na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy należy stosować niektóre przepisy Karty Nauczyciela. Zakres stosowania Karty Nauczyciela w przedszkolach niepublicznych został określony w art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela.

W e-booku znajdziesz:

Przepisy mające zastosowanie wobec wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar zatrudnienia

 • Obowiązki nauczyciela
 • Ocena pracy nauczyciela
 • Kwalifikacje wymagane od nauczycieli
 • Legitymacja służbowa
 • Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa
 • Ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Przepisy mające zastosowanie wobec nauczycieli zatrudnionych w wymiarze nie mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru awans zawodowy nauczycieli

 • Możliwość odbywania stażu przez nauczyciela zatrudnionego w kilku przedszkolach
 • Nagrody kuratora oświaty
 • Nadanie medalu komisji edukacji narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 • Udział w doskonaleniu zawodowym
 • Odprawa emerytalna oraz emerytura bez względu na wiek 


Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel