Organizacja pracy przedszkola od 1 września 2017 r. 15 zmian wprowadzonych reformą oświatową

Opis ebooka:

Poznaj szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola obowiązujące od 1 września 2017 r., sprawdź, czy musisz opracować aneks do arkusza organizacji, i upewnij się, że przedszkole jest przygotowane na wdrażanie nowej podstawy programowej.

Poznaj szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola obowiązujące od 1 września 2017 r., sprawdź, czy musisz opracować aneks do arkusza organizacji, i upewnij się, że przedszkole jest przygotowane na wdrażanie nowej podstawy programowej.

W e-booku znajdziesz omówienie 15 zmian wprowadzonych przez reformę oświaty, w tym m.in.:

  • nowe warunki i sposoby realizacji podstawy programowej,
  • uwzględnienie potrzeb dzieci z niepełnosprawnością w ramowym rozkładzie dnia,
  • doprecyzowanie przepisów o czasie trwania zajęć rewalidacyjnych,
  • uporządkowanie regulacji dotyczących organizacji zajęć z religii,
  • wydłużenie terminu na złożenie wniosku o objęcie dziecka nauką języka mniejszości lub języka regionalnego,
  • wprowadzenie możliwości rezygnacji z uczestniczenia w nauce języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel