MEN przedstawił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Data publikacji: 28 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
MEN przedstawił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Znamy przedstawione przez MEN kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018. Ministerstwo publikuje również kierunki realizacji zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego.

6 kierunków realizacji polityki oświatowej

Obowiązek corocznej publikacji podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynika z przepisu art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe. W roku szkolnym 2017/2018 ustalono następujące kierunki:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego

Wskazano także kierunki realizacji zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego.

Forma nadzoru pedagogicznego

Kierunki realizacji

Kontrola

„Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019” (publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

„Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury”

(publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły organizujące naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury)

„Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych” (publiczne i niepubliczne szkoły ogólnodostępne)

„Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami” (publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne)

Ewaluacja (problemowa)

„Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” (przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych)

„Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne” (jw.)

Monitorowanie

„Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach”

„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół”

Źródło:

  • Strona internetowa Ministra Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel