Nowe przepisy o dopuszczaniu podręczników do użytku szkolnego

Data publikacji: 3 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowe przepisy o dopuszczaniu podręczników do użytku szkolnego

Zmieniony sposób dopuszczania podręczników szkolnych będzie obowiązywał tam, gdzie zmieni się podstawa programowa od 1 września 2017 r. Przepisy będą obowiązywać po dniu następującym od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Co dokładnie określa nowe rozporządzenie?

Nowa podstawa programowa = nowe przepisy o podręcznikach

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników zgodne z ustawą – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz do kształcenia w zawodach. Do dopuszczania podręczników do kształcenia w zawodach w dotychczasowych czteroletnich technikach, uwzględniających nową podstawę programową kształcenia w zawodach, będą stosowane również przepisy tego rozporządzenia.

Wzór wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika uwzględniającego podstawę programową z 14 lutego 2017 r. można pobrać ze strony MEN - tutaj>>

Co określają nowe przepisy

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których są przeznaczone oraz postaci podręczników,
  • rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego,
  • szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego,
  • dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w tym instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców,
  • wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego,
  • tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.
Podręczniki uwzględniające dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach będą dopuszczane do użytku szkolnego na podstawie przepisów dotychczasowego rozporządzenia MEN z 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2017 r. poz. 481).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel