Nowy nadzór pedagogiczny od 1 września

Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowy nadzór pedagogiczny od 1 września

W dniu dzisiejszym, czyli 1 września 2017 r., wchodzi w życie niezwykle istotne nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Sprawdzamy, co nowego przewidziano w nadzorze.

Monitorowanie jako forma nadzoru pedagogicznego

Nowe rozporządzenie nadaje monitorowaniu działalności szkoły i placówki status formy nadzoru pedagogicznego. Zakres monitorowania działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej statutowej szkoły i placówki będzie określany w planie nadzoru pedagogicznego.

Zmiana charakteru ewaluacji i wspomagania

Zmodyfikowano też charakter ewaluacji zewnętrznej. Otóż będzie to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę, mający na celu jedynie badanie a nie ocenę realizacji wymagań nakładanych na szkołę i placówkę zgodnie z Prawem oświatowym, a nie ocenę ich wykonania.

Z kolei w zakresie ewaluacji wewnętrznej wskazano, że konieczne jest uwzględnienie w tej formie nadzoru podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego.

Zmiany objęły również wspomaganie. Uregulowano jego nowy zakres:

  • przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej kontrolującego analiz wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli,
  • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów,
  • przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych oraz przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek.
Zakres danych na platformie elektronicznej

Nowości przewidziano również w zakresie elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego. W nowych przepisach określono zakres danych dostępnych a platformie:

  • dane identyfikacyjne szkół i placówek (nazwa, typ szkoły i rodzaj placówki, adres siedziby, numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej, REGON, status publiczno-prawny),
  • informacje o działalności szkół i publicznych uzyskiwane w toku ewaluacji zewnętrznej (z ankiet i wywiadów),
  • wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznych,
  • informacje uzyskane w trakcie kontroli planowych,
  • informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli doraźnych,
  • informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w wyniku monitorowania.
Nowe rozporządzenie stosuje się wobec szkół i placówek niepublicznych, z wyjątkiem regulacji dotyczących obowiązków dyrektora w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem pedagogicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel