Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Nowy nadzór pedagogiczny od 1 września

Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowy nadzór pedagogiczny od 1 września

W dniu dzisiejszym, czyli 1 września 2017 r., wchodzi w życie niezwykle istotne nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Sprawdzamy, co nowego przewidziano w nadzorze.

Monitorowanie jako forma nadzoru pedagogicznego

Nowe rozporządzenie nadaje monitorowaniu działalności szkoły i placówki status formy nadzoru pedagogicznego. Zakres monitorowania działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej statutowej szkoły i placówki będzie określany w planie nadzoru pedagogicznego.

Zmiana charakteru ewaluacji i wspomagania

Zmodyfikowano też charakter ewaluacji zewnętrznej. Otóż będzie to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę, mający na celu jedynie badanie a nie ocenę realizacji wymagań nakładanych na szkołę i placówkę zgodnie z Prawem oświatowym, a nie ocenę ich wykonania.

Z kolei w zakresie ewaluacji wewnętrznej wskazano, że konieczne jest uwzględnienie w tej formie nadzoru podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego.

Zmiany objęły również wspomaganie. Uregulowano jego nowy zakres:

 • przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej kontrolującego analiz wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli,
 • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów,
 • przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych oraz przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek.
Zakres danych na platformie elektronicznej

Nowości przewidziano również w zakresie elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego. W nowych przepisach określono zakres danych dostępnych a platformie:

 • dane identyfikacyjne szkół i placówek (nazwa, typ szkoły i rodzaj placówki, adres siedziby, numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej, REGON, status publiczno-prawny),
 • informacje o działalności szkół i publicznych uzyskiwane w toku ewaluacji zewnętrznej (z ankiet i wywiadów),
 • wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznych,
 • informacje uzyskane w trakcie kontroli planowych,
 • informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli doraźnych,
 • informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w wyniku monitorowania.
Nowe rozporządzenie stosuje się wobec szkół i placówek niepublicznych, z wyjątkiem regulacji dotyczących obowiązków dyrektora w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem pedagogicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel