Pierwsze przepisy ustaw reformujących obowiązują już od 15 stycznia

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 12 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pierwsze przepisy ustaw reformujących obowiązują już od 15 stycznia

11 stycznia br. w Dzienniku Ustaw ogłoszono i opublikowano nowe ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe. Pierwsze przepisy tych ustaw wejdą w życie już po upływie  3 i 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowy publikator

Znane są już publikatory nowych przepisów. Ma to istotne znaczenie dla każdego dyrektora, gdyż w związku z wejściem w życie nowego Prawa oświatowego w dniu 1 września 2017 r. konieczne będzie dostosowanie treści wewnątrzszkolnych aktów prawnych i innych dokumentów szkolnych, w tym używanych w szkole wzorów pism. Dostosowanie będzie konieczne w każdym przypadku, gdy w treści dokumentu powoływano się na ustawę o systemie oświaty. Prawo oświatowe opublikowano w Dz.U. pod poz. 59.

Pierwsze przepisy wchodzą w życie już 15 stycznia 2017 r.

Istotny jest również fakt ogłoszenia ustaw reformujących w dniu 11 stycznia. Oznacza, że pierwsze regulacje przewidziane w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wejdą w życie już 15 stycznia 2017 r. W szczególności chodzi tu o przepisy dotyczące wygaszania gimnazjum, jego przekształcania lub włączania do innej szkoły (choć oczywiście zostały zachowane terminy na podjęcie odpowiednich kroków w tym zakresie).

Kolejne zmiany wejdą w życie 25 stycznia. Wśród nich należy wymienić:

  • uchylenie niektórych przepisów ustawy o systemie oświaty dotyczących rekrutacji,
  • możliwość dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą (na dzień dzisiejszy brak jest projektu rozporządzenia, które miałoby doprecyzować te kwestie),
  • możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek w następstwie wygaśnięcia stanu nieczynnego bądź rozwiązania stosunku pracy w związku z reformą oświaty,
  • możliwość przeniesienia służbowego nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (do 31 sierpnia 2019 r.),
  • możliwość nałożenia na nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązku uzupełnienia etatu,
  • wyłączenie możliwości przeniesienia przymusowego nauczyciela.
  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),
  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel