Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Sprawdź, co nowego w awansie zawodowym od 1 września

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 18 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Sprawdź, co nowego w awansie zawodowym od 1 września

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wprowadzają również pewne zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Warto zwrócić uwagę na modyfikację zasad przedłużania stażu.

Tylko 3 zmiany

W dniu 1 września 2017 r. wejdą w życie dwie zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli:

  1. Do katalogu przyczyn nieobecności w pracy skutkujących przedłużeniem stażu (jeżeli nieobecność przekracza miesiąc) dodany został stan nieczynny.
  2. Wskazanie, że komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień dyplomowanego, zatrudnionych w urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, o zasięgu ogólnokrajowym – powołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
  3. Zmiany porządkujące w zakresie kwalifikacji eksperta wpisywanego na listę ekspertów (wynikające z wejścia w życie nowej ustawy – Prawo oświatowe)

Poza powyższymi, na dzień dzisiejszy nie przewiduje się innych zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Docierające informacje o planach wprowadzenia dodatkowego stopnia awansu zawodowego, czy modyfikacji w zakresie stażu pozostają w sferze medialnej i dotychczas nie zostały skonkretyzowane w jakimkolwiek projekcie ustawy.

Staż zostanie przerwany na czas stanu nieczynnego

Uwagę zwraca modyfikacja zasad przedłużania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Według nowego stanu prawnego staż zostanie przedłużony także o okres stanu nieczynnego, jeżeli oczywiście nieobecność potrwa dłużej niż miesiąc. Jeśli jednak nieobecność (nie tylko w związku ze stanem nieczynnym) potrwa dłużej niż rok, a w przypadku, gdy nauczyciel korzystał z urlopów związanych z rodzicielstwem – dłużej niż nieprzerwanie 1,5 roku, wówczas konieczne będzie odbycie stażu od nowa w pełnym wymiarze.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel