Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

E-szkolenia

miko

Wideoporada: Jak zareagować w przypadku skargi na nauczyciela

Skarga na nauczyciela, nawet anonimowa, nie powinna zostać zignorowana, bowiem może świadczyć o nieprawidłowościach w jego pracy. Sprawdź, jak zareagować w przypadku jej otrzymania.

miko

Wideoporada: Limit zatrudnienia nauczyciela na czas określony

36 miesięcy – tyle wynosi maksymalny okres zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony. Niemniej jednak nie wszystkie umowy podlegają wliczeniu do limitu.

miko

Wideoporada: Ocena pracy pracownika samorządowego

Nie tylko nauczyciele podlegają ocenie pracy. Oceniani są również pracownicy samorządowi, jeżeli zajmują stanowiska urzędnicze. Sprawdź, jakie reguły obowiązują w przypadku oceny okresowej pracownika samorządowego.

Wideoporada: Czy wicedyrektorowi udziela się wotum zaufania

Sprawdź, czy przepisy przewidują procedurę udzielania wotum zaufania wicedyrektorowi szkoły przez radę pedagogiczną. A może istnieje możliwość udzielenia mu wotum nieufności?

Wideoporada: Odwołanie z urlopu zdrowotnego a posiadanie gospodarstwa rolnego

Nauczyciel powinien być odwołany z urlopu zdrowotnego w razie podjęcia działalności zarobkowej. Analizujemy najczęściej występujące wątpliwości związane z odwołaniem z urlopu dla poratowania zdrowia.

Wideoporada: Przekształcenie formy zatrudnienia - czy konieczna weryfikacja niekaralności

Wiemy, że każdy nauczyciel musi podlegać weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej i karnej przed nawiązaniem stosunku pracy. Czy dotyczy to również przekształcenia formy zatrudnienia?

Wideoporada: Świadczenie kompensacyjne - rozwiewamy wątpliwości Czytelników

Czy urlop zdrowotny jest przeszkodą w skorzystaniu ze świadczenia kompensacyjnego? W jakim trybie należy rozwiązać stosunek pracy, aby przejść na to świadczenie? Odpowiedzi w wideoporadzie.

Wideoporada: Uzupełnienie pensum w trakcie roku szkolnego - czy to możliwe

Czy organ prowadzący może nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia pensum w trakcie roku szkolnego? Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor szkoły, w której nauczyciel ma uzupełniać pensum? Obejrzyj wideoporadę.

SZKOLENIE

Odpowiedzialność dyrektora szkoły jako obwinionego

Dyrektor szkoły jako nauczyciel także może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej. W jakich przypadkach? Jak przebiega procedura? Jak może się zakończyć dla dyrektora? Z jakich uprawnień może on skorzystać? Sprawdź w szkoleniu. 

szkolenie 2

Statuty publicznych placówek oświatowych przekształcanych w 2019 r.

W związku ze zmianami w systemie oświaty konieczna jest nowelizacja statutów niektórych szkół i placówek oświatowych w nowym roku szkolnym 2019/2020. Sprawdź, w jakim zakresie.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel