Kalendarz dyrektora przedszkola: LISTOPAD

Data publikacji: 31 października 2019 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola: LISTOPAD

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w listopadzie. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

 

Termin

Zadanie

Podstawa prawna

Uwagi

 5 listopada

Przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki za dany miesiąc.

- art. 17, art. 32, art. 47, art. 47a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.)

Przedszkola publiczne i niepubliczne.

10 (12)

listopada

Przekazać miesięczne sprawozdania:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Termin upływa 10 listopada, ale ponieważ jest to niedziela, zaś 11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przekazania sprawozdań ulega przesunięciu na wtorek 12 listopada.

 - załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1996);

- art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

Przedszkola publiczne

20 listopad

- Przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności.

- Przekazać miesięczną informację odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON).

- Dokonać wpłaty wynikającej ze złożonej miesięcznej informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON).

- art. 38 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.);

- art. 21 ust. 1, ust. 2f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Do 30 listopada

Ustalić płatnika zasiłków na 2020 rok.

art. 61 ust. 1, ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Listopad

Rozpoczęcie lub przygotowanie się do rozpoczęcia przeprowadzenia inwentaryzacji za 2019 rok. Rozpoczyna się ją nie wcześniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku obrotowego, a kończy się do 15 stycznia następnego roku.

art. 26 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Do 30 listopada

Dokonać przeglądu bhp przed zimą w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania przedszkola zimą oraz utrzymania stanu technicznego budynku i terenu na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo:

- Zabezpieczyć elementy budynku oraz instalacji i urządzeń przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych i niszczącym działaniem czynników zewnętrznych.

- Ustalić i wykonać prace poprawiające stan bezpieczeństwa, zapobiegające uszkodzeniom, awariom urządzeń i różnym sytuacjom mogącym zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na terenie przedszkola;

Zapewnić przeprowadzenie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu przez specjalistów.

-§ 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.).

- art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U z 2019 r. poz. 1186)

 

Przedszkola publiczne i niepubliczne.

 

(II) Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych

DATA

WYDARZENIE

1 listopada

Wszystkich Świętych

Światowy Dzień Wegan

5 listopada

Dzień Postaci z Bajek

8 listopada

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

10 listopada

Dzień Jeża

14 listopada

Dzień Seniora

Światowy Dzień Cukrzycy

16 listopada

Dzień Tolerancji

19 listopada

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

20 listopada

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

21 listopada

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

22 listopada

Dzień Kredki

24 listopada

Dzień Buraka

25 listopada

Dzień Pluszowego Misia

28 listopada

Dzień Pocałunku

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel