Kalendarz dyrektora przedszkola – MAJ

Marta Wysocka

Marta Wysocka

Data publikacji: 30 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola – MAJ

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w maju. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

Zadanie

Termin

Podstawa prawna

Uwagi

złożenie do kuratora oświaty wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej

ustalony przez dyrektora przedszkola

§ 4 rozporządzenia MEN z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. nr 131, poz. 1078).

przedszkola publiczne i niepubliczne

Zatwierdzenie przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego przedszkola

do 29 maja

art. 110 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),

§ 17 ust. 6 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

przedszkola publiczne i niepubliczne, w których opracowywany jest arkusz organizacyjny

czynności związane z zakończeniem lub przedłużeniem staży na kolejne stopnie awansu zawodowego

do 31 maja

art. 9d ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

przedszkola publiczne i niepubliczne

wręczenie nauczycielom wypowiedzeń stosunków pracy z przyczyn organizacyjnych

do 31 maja

art. 20 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

przedszkola publiczne

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych

DATA

WYDARZENIE

1 maja 2019

Międzynarodowe Święto Pracy

15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

2 maja 2019

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

3 maja 2019

Święto Konstytucji 3 Maja

4 maja 2019

Dzień Strażaka

Dzień Hutnika

5 maja 2019

Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej

8 maja 2019

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

9 maja 2019

Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)

12 maja 2019

Zimnych ogrodników (Pankracego)

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

13 maja 2019

Zimnych ogrodników (Serwacego)

14 maja 2019

Zimnych ogrodników (Bonifacego)

Dzień Farmaceuty

15 maja 2019

Międzynarodowy Dzień Rodziny

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

18 maja 2019

Międzynarodowy Dzień Muzeów

21 maja 2019

Światowy Dzień Kosmosu

22 maja 2019

Dzień Praw Zwierząt

23 maja 2019

Światowy Dzień Żółwia

25 maja 2019

Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych

26 maja 2019

Dzień Matki

31 maja 2019

Światowy Dzień Bez Papierosa

Marta Wysocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel