Kalendarz dyrektora przedszkola: marzec

Data publikacji: 3 marca 2020 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola: marzec

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w marcu. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

Termin

Zadanie

Podstawa prawna

Uwagi

nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego

- Odebranie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 31, art. 68 ust. 1 pkt 1, art. 130 ust. 4, art. 131, art. 153 ust. 1, art. 158, art. 159, art. 161, art. 150 ust. 7, art. 153 ust. 1 i ust. 2 art. 154 ust. 1 pkt 1, art. 157 ust. 2 pkt 5, art. 157, art. 158 ust. 6–9.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737) – § 9, § 10.

Przedszkola publiczne

przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego

- Ustalenie liczby wolnych miejsc na rok 2020/2021

wyznaczony przez organ prowadzący

- Odebranie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami o których mowa w art. 149 i 150 ustawy prawo oświatowe

 - Analiza wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. Dokonanie rekrutacji na podstawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 - Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej

wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych.

- Złożenie dokumentów wymaganych do przyjęcia dziecka do przedszkola, w szczególności potwierdzenia zamiaru zapisania dziecka do przedszkola

2 marca (29 przypada w sobotę, więc 2 marca jest pierwszym dniem roboczym, kiedy można wykonać poniższe obowiązki)

Sporządzić i przekazać PIT-11 podatnikowi.

Sporządzić i przekazać roczną informację o składkach ZUS dla pracownika RMUA.

Wydać świadectwa pracy pracownikom, których stosunek pracy wygasł lub uległ rozwiązaniu 29 lutego 2020 r.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) - art. 17, art. 3, art. 47, art. 47a, art. 41 ust. 8.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) - art. 39 ust. 1, art. 42g ust. 1.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) - art. 946 i art. 97.

przedszkola publiczne i niepubliczne

do 5 marca

Przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne oraz opłacić składki za dany miesiąc.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - art. 17, art. 3, art. 47, art. 47a.

przedszkola publiczne i niepubliczne

do 10 marca

Przekazać miesięczne sprawozdania:

 - Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1393) - § 18, załączniki nr 8, 19, 40.

przedszkola publiczne

do 20 marca

Przekazać kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności.

Przekazać miesięczną informację do PFRON i dokonać wynikającej z tego wpłaty.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) - art. 38 ust. 1.

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) - art. 21.

przedszkola publiczne i niepubliczne

Do 31 marca

Wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok

Ustawa  z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1872) - art. 5 ust. 2.

przedszkola publiczne

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych

DATA

WYDARZENIE

1 marca  

Dzień Piegów

2 marca

Światowy Dzień Tenisa

3 marca

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

5 marca

Dzień Dentysty

6 marca

Europejski Dzień Logopedy

Dzień Olimpijczyka

8 marca

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet

10 marca

Dzień Mężczyzn

16 marca

Dzień Pandy

20 marca

Dzień Bez Mięsa

Międzynarodowy Dzień Wróbla

21 marca

Światowy Dzień Lasu

Dzień Wierzby

22 marca

Światowy Dzień Wody

26 marca

Dzień Niedźwiedzia Grizzly

Międzynarodowy Dzień Szpinaku

30 marca

Światowy Dzień Muffinka

31 marca

Światowy dzień budyniu

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel