NOWOŚĆ: Kalendarz dyrektora przedszkola – LISTOPAD

Data publikacji: 9 listopada 2018 r.
Poleć znajomemu
NOWOŚĆ: Kalendarz dyrektora przedszkola – LISTOPAD

Od listopada zaczynamy cykl kalendarzy z zadaniami dyrektora przedszkola na dany miesiąc. Sprawdź, jakie obowiązki masz w listopadzie oraz czy dane zadanie dotyczy Twojej placówki.

Zadanie

Termin

Podstawa prawna

Uwagi

Analiza wykonania budżetu w kończącym się roku budżetowym, dokonanie niezbędnych korekt, ustalenie listy możliwych wydatków

W terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola

art. 51 ustawy

z 29 września 1994 r. o rachunkowości  (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)

nie dotyczy przedszkoli niepublicznych

Opracowanie projektu planu finansowego przedszkola

W terminie 30 dni od otrzymania potrzebnych informacji, nie później jednak niż do 22 grudnia

art. 249 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

nie dotyczy przedszkoli niepublicznych

Uzyskanie opinii na temat projektu planu finansowego przedszkola od

rady pedagogicznej, rady przedszkola, rady rodziców

W terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola

art. 70 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

nie dotyczy przedszkoli niepublicznych

Złożenie do organu prowadzącego wniosku o przyznanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w następnym roku budżetowym

Do 30 listopada br.

§ 6 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia MEN z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 430 ze zm.)

nie dotyczy przedszkoli niepublicznych

rozporządzenia MEN z 29 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 430 ze zm.) zostanie uchylone z dniem 1 stycznia 2019 r. i zastąpione rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 70a ust. 9 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. 

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych

DATA

WYDARZENIE

1 listopada 2018 r.

Wszystkich Świętych

2 listopada 2018 r.

Zaduszki

10 listopada 2018 r.

Dzień Jeża

11 listopada 2018 r.

Święto Niepodległości

17 listopada 2018 r.

Dzień Czarnego Kota

20 listopada 2018 r.

Dzień Praw Dziecka

22 listopada 2018 r.

Dzień Kredki

25 listopada 2018 r.

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada 2018 r.

Dzień Kolejarza

25 listopada 2018 r.

Dzień Tramwajarza

Opracowanie: Marta Wysocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel