Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj - lipiec 2015:  materiały i przybory pomocnicze 

Data publikacji: 3 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj - lipiec 2015:  materiały i przybory pomocnicze 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji maj - lipiec w 2015 roku. Komunikat Dyrektora CKE zmienia także obowiązujące procedury przeprowadzania egzaminu.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji maj - lipiec w 2015 roku. Komunikat Dyrektora CKE zmienia także obowiązujące procedury przeprowadzania egzaminu.

I CZĘŚĆ PISEMNA

Każdy zdający  w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj - lipiec 2015 r. z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart  odpowiedzi powinien mieć  długopis (pióro) z czarnym tuszem  (atramentem) ,  przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego  systemu  przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć  długopis (pióro) z czarnym  tuszem  (atramentem) , przeznaczony do zapisywania rozwiązań  na  kartkach  identyfikacyjnych , o których mowa w pkt. 4.3.3 Procedur organizowania  i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku, oraz  może mieć  kalkulator prosty*.

* kalkulator prosty jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia,  dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Jednocześnie w  Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku zostają zmienione zapisy dotyczące zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej kalkulatorów.

II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

W części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj - lipiec w 2015 r. , każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w .

Źródło:

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2015 r.
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2015 r.

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel