W tych szkołach nie trzeba tworzyć rad rodziców

Data publikacji: 4 grudnia 2020 r.
Poleć znajomemu
W tych szkołach nie trzeba tworzyć rad rodziców

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia MEiN zawierający listę rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców. Wymieniono w nim 11 typów szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

(Nie)obowiązkowe rady rodziców

Rada rodziców jest jednym ze społecznych organów szkoły i reprezentuje rodziców uczniów danej placówki. Jej utworzenie w szkole publicznej - poza wskazanymi wyjątkami - jest obowiązkowe. W skład rad rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów uczących się w danej szkole.

Lista placówek, w których nie tworzy się rad pedagogicznych

Rad rodziców nie tworzy się w poniższych rodzajach szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów:

1) szkoły dla dorosłych,

2)2) branżowe szkoły II stopnia i szkoły policealne,

3) szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,

4) szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

5) szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych,

6) szkolne schroniska młodzieżowe,

7)3) placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,

8) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

9) młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

10) bursy i domy wczasów dziecięcych,

11) biblioteki pedagogiczne

(w związku z art. 83 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz.U. 2020 poz. 2143).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel