1 czerwca ruszają praktyki zawodowe w technikach i branżowych szkołach I stopnia

Data publikacji: 1 czerwca 2020 r.
Poleć znajomemu
1 czerwca ruszają praktyki zawodowe w technikach i branżowych szkołach I stopnia

Już dziś ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia i w zakresie nauki jazdy pojazdami silnikowymi dla uczniów klas III technikum. Ci drudzy mogą również odbywać praktyki zawodowe u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Praktyki dla najstarszych klas w szkołach branżowych I stopnia

Praktyki zawodowe od 1 czerwca 2020 r. mogą już odbywać uczniowie programowo najwyższych klas branżowych szkół I stopnia – zarówno młodociani pracownicy, jak i inni. Aby zorganizować takie zajęcia, potrzebne będą zgody uczniów (a w przypadku niepełnoletnich – ich rodzica/opiekuna prawnego).

Jeżeli uczeń (jego rodzic) nie zgodzi się na organizację praktyk, wówczas w przypadku takiego ucznia nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty, tak jak dla uczniów pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia.

W technikach –nauka jazdy i praktyki u pracodawców

Od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne mogą odbywać też uczniowie III klas technikum ale wyłącznie z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym. Obejmuje to wyłącznie uczniów kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Wszyscy uczniowie technikum mogą natomiast odbywać praktyki u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Tak jak w przypadku szkół branżowych I stopnia, udział w zajęciach praktycznych lub praktykach zawodowych będzie wymagał zgody ucznia (w przypadku niepełnoletniego – jego rodzica/opiekuna prawnego).

Oczywiście organizacja praktyk będzie wymagała spełnienia nie tylko wymogów bezpieczeństwa z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ale także wytycznych GIS.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel