Egzamin maturalny w 2020 r. – MEN przedstawia nowe zasady

Data publikacji: 20 maja 2020 r.
Poleć znajomemu
Egzamin maturalny w 2020 r. – MEN przedstawia nowe zasady

Resort edukacji przedstawił zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r., w szczególności egzaminu maturalnego. Charakterystyczny jest brak części ustnej egzaminu – z pewnymi wyjątkami.

 

Przede wszystkim część pisemna

Nowością w stosunku do poprzednich lat szkolnych będzie ograniczenie egzaminu maturalnego jedynie do formy pisemnej – co do zasady. Do części ustnej egzaminu przystąpią tylko ci absolwenci, którzy:

  • do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja 2020 r. przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – z uwagi na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną,
  • chcą zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej – w zakresie egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Ustnego egzaminu nie będą natomiast zdawali absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego. Zamiast tego otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeśli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30%. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. W razie niespełnienia tego warunku, absolwenci w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.

30% żeby zdać

Aby zdać egzamin i uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent powinien z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej powinien:

  • otrzymać min. 30% punktów możliwych do uzyskania,
  • przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Jak będą funkcjonowały zespoły nadzorujące

Tak jak w poprzednich latach działać będą zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego. W skład zespołu nadzorującego części pisemnej w danej Sali egzaminacyjnej wejdzie co najmniej 2 nauczycieli:

  • nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin (pełni on funkcję przewodniczącego zespołu),
  • nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce.
Nowe rozporządzenie MEN przewiduje również liczne zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty, zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel