Próbne egzaminy w formie zdalnej – wytyczne MEN i CKE

Data publikacji: 27 marca 2020 r.
Poleć znajomemu
Próbne egzaminy w formie zdalnej – wytyczne MEN i CKE

Wiemy już, że próbny egzamin ósmoklasisty i maturalny mogą zostać zorganizowane w formie zdalnej (w Formule 2015). MEN i CKE publikują wytyczne dla szkół zainteresowanych organizacją tych egzaminów.

Organizacja próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolna. Jeśli jednak szkoła zdecyduje się na jego organizację, wówczas powinna stworzyć możliwość wzięcia w nim udziału każdego ucznia, który wyrazi taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, wówczas można rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowania takich wydruków do odbioru w szkole.

W materiałach przewidziane są arkusze w wersji standardowej, jak również dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Znajdziemy tam również nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych (egzamin ósmoklasisty), nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki (egzamin maturalny). Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) oraz stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Terminy publikacji materiałów

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00

Próbny egzamin maturalny

2 kwietnia (czwartek)

język polski (PP)

 • język polski (PR)
 • fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek)

matematyka (PP)

 • matematyka (PR)
 • filozofia (PR)
 • język łaciński (PR)
 • historia sztuki (PR)
 • historia muzyki (PR)

6 kwietnia (poniedziałek)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)

7 kwietnia (wtorek)

 • biologia (PR)
 • wos (PR)
 • geografia (PR)
 • informatyka (PR)
 

8 kwietnia

(środa)

 • chemia (PR)
 • język litewski (PP)
 • język białoruski (PP)
 • język ukraiński (PP)
 • historia (PR)
 • język litewski (PR)
 • język białoruski (PR)
 • język ukraiński (PR)
 

Próbny egzamin ósmoklasisty

30 marca (poniedziałek)

język polski;

-

31 marca (wtorek),

matematyka;

-

1 kwietnia (środa), ok. godz.

języki obce nowożytne.

-

Rodzice i uczniowie muszą znać termin egzaminu

Szkoły, które zdecydują się na organizacje próbnego egzaminu, powinny przekazać uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia.

Jak powinno wyglądać przeprowadzenie próbnego egzaminu? Zaleca się, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.
 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Jak poinformować uczniów o wynikach

Następnie uczniowie powinni przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań). W konsekwencji nauczyciele – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mieli możliwość sprawdzenia i oceny odpowiedzi, a także przekazania uczniom informacji odpowiedzi sprawdzić i ocenić.

Uczniom najlepiej przekazać informację zwrotną:
 • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 • w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

W ostateczności można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (22 kwietnia br.).

Warto, by egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), o ile technicznie jest to możliwe.

Wyniki egzaminu próbnego nie są podstawą do wystawiania ocen bieżących, także w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty.

Czekamy na zasady oceniania

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną opublikowane:

 • 8 kwietnia – w przypadku egzaminu maturalnego,
 • 22 kwietnia – w przypadku egzaminu ósmoklasisty,

na stronie internetowej CKE. Najpierw jednak mają one zostać przekazane dyrektorom:

 • szkół podstawowych – w przypadku egzaminu ósmoklasisty,
 • liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny,

za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Następnie dyrektorzy przekażą te dokumenty, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów.

Źródło:
 • strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel