Szkoły przygotowują się do zdalnego nauczania

Data publikacji: 18 marca 2020 r.
Poleć znajomemu
Szkoły przygotowują się do zdalnego nauczania

Minister Edukacji Narodowej zwrócił się do dyrektorów szkół o podjęcie działań mających na celu przygotowanie szkół do zdalnego nauczania. Zapowiada także wydanie nowego rozporządzenia szczegółowo regulującego obowiązki szkół w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty.

7 zadań dyrektora

Przygotowując szkołę do zdalnego nauczania, dyrektor powinien:

  • sprawdzić czy szkoła, centrum kształcenia zawodowego, placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego mają kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami/słuchaczami, rodzicami i nauczycielami  oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów
  • przygotować możliwość zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego;
  • przeanalizować czy możliwa jest zdalna realizacja tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji;
  • uwzględnić w pracy zdalnej różne potrzeby edukacyjnych uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności;
  • przygotować możliwość zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania;
  • opracować informacje dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci;
  • opracować informacje dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Niedługo nowe rozporządzenie

Minister Edukacji Narodowej wyjaśnił również kilka istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia. Zapowiedział również wydanie nowego rozporządzenia, które szczegółowo ureguluje m.in. kwestie dotyczące oceniania w ramach pracy zdalnej, organizacji konkursów czy klasyfikacji w okresie zawieszenia. To bardzo istotna kwestia, tym istotniejsza, że – jak wynika z doniesień medialnych – okres zawieszenia zaplanowany do 25 marca prawdopodobnie zostanie przedłużony.

Nagranie z Ministrem Edukacji Narodowej obejrzysz tutaj>>
Jak wskazuje MEN, aktualnie, pracując zdalnie, nie można jeszcze wystawiać ocen uczniom. Kwestia ta zostanie jednak w nowym rozporządzeniu.
Źródło:
Słowa kluczowe:
internetnauka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel