Zawieszenie do 24 maja, pierwsze egzaminy w połowie czerwca

Data publikacji: 27 kwietnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Zawieszenie do 24 maja, pierwsze egzaminy w połowie czerwca

Wiemy już, że zawieszenie funkcjonowania jednostek oświaty potrwa dłużej. Resort edukacji podał też terminy sprawdzianów i egzaminów maturalnych.

Uczniowie w domach przynajmniej do 24 maja

W nowelizacji rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. wskazano, że zawieszenie funkcjonowania jednostek oświaty w systemie stacjonarnym potrwa do 24 maja 2020 r. W tym czasie szkoły, przedszkola i placówki nadal powinny prowadzić kształcenie na odległość. Zasady prowadzenia tego kształcenia nie ulegają zmianie – nadal te kwestie powinny być regulowane przez dyrektorów na poziomie poszczególnych placówek.

Harmonogram egzaminów

Znamy też nowe terminy egzaminu ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży

Terminy podstawowe

  • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Terminy dodatkowe

  • język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Informacja o wynikach

do 31 lipca 2020 r.

Egzamin maturalny – terminy podstawowe

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

8

poniedziałek

język polski – pp*

język polski – pr *

9

wtorek

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

10

środa

język angielski – pp

język angielski – pr

język angielski – dj*

11

czwartek

Boże Ciało

12

piątek

Dzień bez egzaminów.

15

poniedziałek

matematyka – pr

filozofia – pp

filozofia – pr

16

wtorek

biologia – pp

biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pp 

wiedza o społeczeństwie – pr

17

środa

chemia – pp

chemia – pr

informatyka – pp

informatyka – pr

18

czwartek

język niemiecki – pp 

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

19

piątek

geografia – pp

geografia – pr

historia sztuki – pp

historia sztuki – pr

22

poniedziałek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

23

wtorek

język francuski – pp

język francuski – pr

język francuski – dj

24

środa

fizyka i astronomia – pp 

fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia – pp 

historia – pr

25

czwartek

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

26

piątek

język włoski – pp

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr

język włoski – pr

język włoski – dj

29

poniedziałek

języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

Egzamin maturalny – terminy dodatkowe

Lipiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

8

środa

biologia – pp, pr

wos – pp, pr

geografia – pp, pr

informatyka – pp, pr

9

czwartek

język polski – pp**

języki mniejszości narodowych – pp

matematyka – pp

10

piątek

język angielski – pp

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

język angielski – pr**

język angielski – dj**

język francuski – pr**

język francuski – dj**

język hiszpański – pr**

język hiszpański – dj**

język niemiecki – pr**

język niemiecki – dj**

język rosyjski – pr**

język rosyjski – dj**

język włoski – pr**

język włoski – dj**

11, 12 – sobota, niedziela

13

poniedziałek

język polski – pr

fizyka i astronomia – pp, pr

fizyka – pr

matematyka – pr

filozofia – pp, pr

język łaciński i kultura antyczna – pp, pr

historia sztuki – pp, pr

historia muzyki – pp, pr

wiedza o tańcu – pp, pr

14

wtorek

chemia – pp, pr

historia – pp, pr

języki mniejszości narodowych – pr

język kaszubski – pp, pr

język łemkowski – pp, pr

zadania w języku obcym ***

Egzamin maturalny – pozostałe terminy

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

do 11 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.

Egzamin maturalny – terminy poprawkowe

Część pisemna

8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

do 30 września 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 30 września 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 30 września 2020 r.

W przypadku egzaminów maturalnych część ustna nie będzie przeprowadzana.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) będzie trwał od 22 czerwca do 9 lipca 2020 r.. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) odbędzie się w okresie od 17 do 28 sierpnia 2020 r..

Źródło:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel