Dowóz dzieci do szkoły w dobie pandemii

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

Data publikacji: 25 sierpnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Dowóz dzieci do szkoły w dobie pandemii

Czy w związku z wystąpieniem COVID-19 zasady sanitarne w czasie dowożenia dzieci do szkół są takie same jak w przypadku transportu zbiorowego? Czy możliwość zapewnienia transportu bez udziału innych osób (tylko uczniowie i opiekun) zwalniają z obowiązku stosowania się do przepisów stanowiących, że ilość przewożonych osób nie może przekroczyć połowy miejsc siedzących? Sprawdzamy, czy obecna sytuacja ma wpływ na zasady dowozu.

Dowóz na dotychczasowych zasadach

Przepisy wprowadzane w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zmieniły dotychczasowych regulacji dotyczących dowożenia uczniów do szkół. Nadal w przypadkach określonych w ustawie Prawo oświatowe gmina zobowiązana jest zapewnić uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu (art. 39 ust. 2, 3 i 4 Prawa oświatowego). Transport uczniów organizowany przez gminę w czasie epidemii musi jednak uwzględnić ustanowiony nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych.

Wymogi sanitarne w środkach komunikacji

Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. W pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa (§ 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).

Transport dzieci do szkół jest specyficzną formą przewozu osób. Oznacza niepubliczny przewóz regularny określanej grupy osób uprawnionych do korzystania z przewozu. Należą do niej uczniowie i opiekun, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie dojazdu do szkoły. Z korzystania z autobusu szkolnego wyłączone są inne osoby. Dowożenie uczniów do szkół to przewozy dedykowane i zamknięte dla innych pasażerów. Przewoźnik, z którym gmina podpisuje umowę zobowiązany jest do zapewnienia uczniom odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu są niezbędne (art. 14 ustawy z 15 listopada 1984 r.).

Rozporządzenie Rady Ministrów nie wprowadza odrębnych regulacji dla organizowanego przez gminę przewozu dzieci do szkół. Wprowadzonych w nim ograniczeń nie stosuje się tylko w odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (§ 23 ust. 2 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).

Limit przewożonych osób

Ograniczenia w przewożeniu osób obejmują przejazdy autobusami - pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (§ 23 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.). Można przewozić w nich, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  • 100% liczby miejsc siedzących albo
  • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Spójnik „albo” daje możliwość wyboru jednego z dwóch zaproponowanych rozwiązań, a nie obu.
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel