Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

CKE: Pomoce do pisemengo egzaminu maturalnego w 2011 r.

Data publikacji: 7 marca 2011 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2011 r.


1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

Przybory pomocnicze

Przedmiot

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)

wszystkie przedmioty

linijka

matematyka, geografia

cyrkiel

matematyka

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

historia muzyki


2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

Materiały i przybory pomocnicze -
wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej

Przedmiot

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób

język polski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język białoruski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język litewski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język ukraiński

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego - nie mniej niż 1 na 25 osób

język kaszubski

słownik łacińsko-polski - dla każdego zdającego, mały atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób

język łaciński i kultura antyczna

karta wybranych tablic chemicznych - dla każdego zdającego

chemia

karta wybranych wzorów i stałych fizycznych - dla każdego zdającego

fizyka i astronomia

wybrane wzory matematyczne - dla każdego zdającego

matematyka

słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych - nie mniej niż 1 na 25 osób

egzamin maturalny dla osób niesłyszących

słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla danego zdającego )

egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabo słyszących

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabo widzących


3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów ‎pomocniczych:

Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego

Przedmiot

linijka

biologia, chemia, fizyka i astronomia

kalkulator prosty (kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

lupa

geografia, historia

Źródło informacji:
  • Strona internetowa CKE.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel