CKE: Pomoce do pisemengo egzaminu maturalnego w 2011 r.

Data publikacji: 7 marca 2011 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2011 r.


1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

Przybory pomocnicze

Przedmiot

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)

wszystkie przedmioty

linijka

matematyka, geografia

cyrkiel

matematyka

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

historia muzyki


2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

Materiały i przybory pomocnicze -
wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej

Przedmiot

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób

język polski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język białoruski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język litewski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język ukraiński

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego - nie mniej niż 1 na 25 osób

język kaszubski

słownik łacińsko-polski - dla każdego zdającego, mały atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób

język łaciński i kultura antyczna

karta wybranych tablic chemicznych - dla każdego zdającego

chemia

karta wybranych wzorów i stałych fizycznych - dla każdego zdającego

fizyka i astronomia

wybrane wzory matematyczne - dla każdego zdającego

matematyka

słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych - nie mniej niż 1 na 25 osób

egzamin maturalny dla osób niesłyszących

słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla danego zdającego )

egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabo słyszących

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabo widzących


3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów ‎pomocniczych:

Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego

Przedmiot

linijka

biologia, chemia, fizyka i astronomia

kalkulator prosty (kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

lupa

geografia, historia

Źródło informacji:
  • Strona internetowa CKE.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel