MEN: zaświadczenie lekarskie kandydata na dyrektora szkoły

Data publikacji: 16 sierpnia 2010 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Na stronie MEN opublikowano wyjaśnienie w sprawie zaświadczenia lekarskiego - dokumentu wymaganego od kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki 

W przepisach nie wskazano formy zaświadczenia ani kwalifikacji lekarza

W § 1 ust. 2 pkt 4 lit. f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. nr 60, poz. 373) określono, że kandydat na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. W przepisie nie wskazano formy zaświadczenia ani nie określono kwalifikacji lekarza, który je wydaje, gdyż byłoby to przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego.

Zdaniem MEN - zaświadczenie wydaje lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym powinno być wydane w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 ze zm.). W związku z tym takie zaświadczenia mogą wydawać wszyscy lekarze, o których mowa w § 7 tego rozporządzenia, uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel