Wokół awansu zawodowego nauczycieli

Data publikacji: 16 lipca 2010 r.
Poleć znajomemu

23 czerwca 2010 r. odbyło się trzecie  spotkanie zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli. Tym razem dyskusja dotyczyła awansu zawodowego nauczycieli. Sprawdź, jakie są bieżące plany wobec zmiany zasad zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli!

23 czerwca 2010 r. odbyło się trzecie  spotkanie zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli. Tym razem dyskusja dotyczyła awansu zawodowego nauczycieli. Sprawdź, jakie są bieżące plany wobec zmiany zasad zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli!

Obszary dyskusji

Na spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w którym wzięła udział także Minister Katarzyna Hall, dyskusja skoncentrowała się na poniższych problemach:

 • Czy powinny się zmienić warunki i procedury awansowania nauczycieli?
 • Jak powinien awansować dyrektor szkoły lub placówki oświatowej?
 • Jakimi sposobami zwiększyć autonomię i skuteczność dyrektora szkoły w motywowaniu kadry nauczycielskiej?
 • W jaki sposób ściślej powiązać awans zawodowy z efektami pracy nauczyciela i z jego zaangażowaniem w pracę całego zespołu?
 • Jak uprościć procedurę awansu (ograniczenie biurokracji)?
 • Jakie inne niż obecnie funkcje może pełnić awans (np. świadczyć o specjalizacji, dodatkowych zadaniach, zobowiązaniach, być na czas określony)?
 • Czy i jaką rolę przy podejmowaniu decyzji o awansowaniu może odgrywać opinia społeczności szkolnej?
 • Jakie - niezależne od systemu awansu - mogą być metody motywowania i nagradzania nauczycieli?
 • Czy i na jakich zasadach, w jakich sytuacjach może grozić utrata posiadanego stopnia awansu (np. postępowanie dyscyplinarne, ocena pracy)?
Propozycje zmian dotychczasowych regulacji

W czasie dyskusji pojawiły się następujące propozycje:

 • konieczność rozważenia możliwości powierzania nauczycielom posiadającym różne stopnie awansu zawodowego  funkcji  koordynatorów lub liderów, którzy będą wdrażać zmiany w szkołach lub horyzontalnie koordynować prace zespołu tematycznych, bądź odpowiadać za zadania przekrojowe, np. wewnętrzny system doskonalenia, szkolny system programów nauczania, wewnątrzszkolny system oceniania;
 • szereg zadań szkolnych mogliby wykonywać najbardziej aktywni nauczyciele, za co otrzymywaliby dodatkowe wynagrodzenie;
 • koordynacja zadań niekoniecznie powinna być szczeblem awansu ponad poziom nauczyciela dyplomowanego;
 • usytuowanie w przepisach prawa dodatkowego stanowiska w szkole mogłoby więc być traktowane jako awans wewnątrzszkolny (poziomy), ależ też jako wzbogacenie palety kadry kierowniczej w szkole oraz budowanie autorytetu nauczyciela. Byłaby to szansa dla nauczycieli, którzy przez pewien czas chcą się zmierzyć z kierowaniem istotnym odcinkiem pracy szkoły.
Na kolejnym spotkaniu Zespołu będzie omawiany status zawodowy dyrektora szkoły.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel