KARTA NAUCZYCIELA 2018 czeka na podpis Prezydenta

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 10 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
KARTA NAUCZYCIELA 2018 czeka na podpis Prezydenta

10 listopada 2017 r. Senat uchwalił ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela. Nie wprowadzono już żadnych poprawek do wersji przyjętej przez Sejm. Teraz ustawa zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu. Większość zmian ma wejść w życie już 1 stycznia 2018 r.

Projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą przede wszystkim:

 1. Oceny pracy nauczycieli;
  Już wkrótce ocena pracy nauczyciela zyska jeszcze większą rangę. Od oceny tej będzie zależała m.in. możliwość szybszego zdobycia stopni awansu zawodowego czy uzyskania lepszego wynagrodzenia. Dodatkowo praca nauczycieli będzie dokonywana cyklicznie – co 3 lata – niezależnie od tego, czy nauczyciele realizują staż lub chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze. Dyrektorzy szkół będą też mieli nowy obowiązek stworzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli. Czytaj więcej w artykule: "Ocena pracy nauczyciela wpłynie na możliwość awansu i wynagrodzenie".
 2. Awansu zawodowego;
  Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela obejmą m.in. wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz okresu przerwy pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego a także wprowadzenie do komisji na stopień nauczyciela kontraktowego także osób spoza szkoły. Czytaj więcej w artykule: "Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r.".
 3. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli;
  Nauczyciele, którzy obecnie świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą spodziewać się unormowania ich sytuacji. Nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli w na podstawie umowy o pracę. Sprawdź, co jeszcze zmieni się w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli.   Czytaj więcej w artykule: "Koniec ze śmieciowymi umowami dla nauczycieli w placówkach niepublicznych".
 4. Wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji dodatków socjalnych;
  Przepisy o wynagradzaniu nauczycieli mają zmienić się na korzyść tych, którzy pracują w szkole najdłużej. Prawo do nowego dodatku za wyróżniającą pracę będą mieli bowiem tylko nauczycieli dyplomowani. Jednocześnie nauczyciele kontraktowi stracą zasiłek na zagospodarowanie.  Czytaj więcej w artykule: "Nauczyciele NIE będą czekać na pensje do końca miesiąca".
 5. Pensum nauczycieli;
  Od 1 września 2018 r. organy prowadzące utracą kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego. Kwestie te mają zostać ujednolicone i wnikać wprost z ustawy – Karta Nauczyciela. Sprawdź, jak jeszcze ma zmienić się czas pracy nauczycieli od roku szkolnego 2018/2019. Czytaj więcej w artykule: "Pensum specjalistów – 22 godziny tygodniowo".
 6. Urlopów wypoczynkowych i uprawnień rodzicielskich w szkołach;
  35 dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym oraz koniec z dniami opieki nad dzieckiem wykorzystywanymi na godziny - m.in. tak mają zmienić się zasady wypoczynku nauczycieli już od 1 stycznia 2018 r. Czytaj więcej w artykule: "Zmiany w urlopach i zwolnieniach od pracy nauczycieli"
 7. Urlopu dla poratowania zdrowia.
  Od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny ma przysługiwać już po 7 latach pracy na pół etatu ale tylko w związku z chorobą zawodową lub na leczenie uzdrowiskowe. Jest tylko jedna możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach – sprawdź jaka.
  Czytaj więcej w artykule: "Nowe warunki skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia".

 

Inne istotne zmiany z zakresu spraw kadrowych w szkołach, które ma wprowadzić ustawa o finansowaniu zadań oświatowych to:

1. likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy.

Z dniem 1 września 2018 r. z ustawy - Prawo oświatowe znikną regulacje dotyczące zatrudniania asystentów nauczycieli. Zgodnie z art. 143 projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta mogą dalej je zajmować do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. możliwość zwiększenia wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie ustawy - Prawo oświatowe

Zmianie ulegną także przepisy dotyczące wynagradzania osób niebędących nauczycielami, które są zatrudnianie do prowadzenia zajęć za zgodą kuratora oświaty na podstawie art. 15 ustawy - Prawo oświatowe. Ich wynagrodzenie ma być nie wyższe niż 184% kwoty bazowej. Organy prowadzące zyskają nową kompetencje do upoważnienia dyrektora szkoły do przyznania wynagrodzenia w wyższej wysokości. Upoważnienie to będzie wydawane w indywidualnych przypadkach.

Na Portalu Oświatowym będziemy na bieżąco informować o postępach prac nad nowelizacją Karty Nauczyciela.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel