Wnioski na wyposażenie szkół w pomoce do przedmiotów przyrodniczych – do 15 czerwca

Data publikacji: 7 czerwca 2018 r.
Poleć znajomemu
Wnioski na wyposażenie szkół w pomoce do przedmiotów przyrodniczych – do 15 czerwca

Samorządy mają czas do połowy czerwca, by ubiegać się o pieniądze na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych.To jedno z kilku zadań, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać w tym roku zwiększenie subwencji oświatowej.

Dofinansowanie dla szkół podstawowych – bez klas gimnazjalnych

Zgodnie z kryteriami podziału rezerwy subwencji oświatowej dofinansowanie to dotyczy szkół podstawowych:

  • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne,
  • które mają lub będą mieć od 1 września 2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia),
  • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,
  • które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 1 września 2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).
Termin składania wniosków mija 15 czerwca. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia osobno dla każdej szkoły i osobno do każdego przedmiotu. Wzór wniosku określa załącznik nr 7.

Określono roczny limit aplikowania z tego kryterium

Ministerstwo wprowadziło roczny limit aplikowania z tego kryterium do ¼ szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają kryteria powyżej (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie). W sytuacji gdy JST jest organem prowadzącym/dotującym dla ww. szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w 2018 r. na jedną szkołę rocznie. W innych przypadkach po wykonaniu ilorazu liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia szkół (…) przez 4 należy dokonać zaokrąglenia: końcówki do .50 zaokrągla się w dół, od .50 zaokrągla się w górę. Wynik daje liczbę szkół, na które można składać wniosek w 2018 roku.

Więcej na temat podziału rezerwy subwencji oświatowej w 2018 r. przeczytasz tutaj>>

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel