Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Porady Zarządzanie szkołą Współpraca szkoły z organami Organy wewnętrzne szkoły Rada pedagogiczna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3
Dokument aktualny    

Forma opinii rady pedagogicznej w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć

Pytanie: Czy wyrażając opinię w sprawie planowanych przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych rada pedagogiczne powinna powziąć uchwałę?
Odpowiedź: Tak. Rada pedagogiczna podejmuje w tej sprawie uchwałę (art. 43 ustawy o systemie oświaty, zwanej dalej UoSO).
Rada pedagogiczna wypowiada się w formie uchwał
Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego). W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki (art. 40 ust. 1 UoSO).
Zapamiętaj
Ustawa o systemie oświaty określa formę wypowiedzi rady pedagogicznej - uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków (art. 43 ust.1 UoSO).
Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 40 ust. 1 i art. 43 ust. 1.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.) - § 5 ust. 1.
Autorem artykułu jest:Leszek Zaleśny

Porady o podobnej tematyce

Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.