Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Porady Kadry w oświacie Czas pracy pracowników oświaty Pensum nauczyciela
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Przydzielenie godzin bibliotecznych nauczycielowi języka polskiego

Pytanie: Nauczycielka języka polskiego zatrudniona w pełnym wymiarze godzin wraca do pracy po urlopie macierzyńskim. Mogę zapewnić jej tylko 15 godzin języka polskiego. Czy mogę uzupełnić jej etat np. 3 godzinami w bibliotece?
Odpowiedź: Możliwe jest zatrudnienie nauczyciela w ramach etatu łączącego różny wymiar „pensum”. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalane jest w takiej sytuacji na podstawie stosownej uchwały organu prowadzącego szkołę  - tzw. pensum łączone (art. 42 ust. 7 pkt 3 KN). Uzupełnienie etatu nauczyciela godzinami zajęć o innym wymiarze „pensum” oznacza zmianę stanowiska pracy. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę można tego dokonać poprzez porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające warunki pracy. Nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania należy przenieść, za jego zgodą, na inne stanowisko (art. 42 Kodeksu pracy, art. 18 KN).
Umowa o pracę - porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające stanowisko pracy
Uzupełnienie pełnego wymiaru zajęć godzinami zajęć o innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć oznacza zmianę stanowiska pracy. Tryb takiej modyfikacji treści stosunku pracy uzależniony jest od formy zatrudnienia nauczyciela. Jeżeli nauczyciel zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zmiana stanowiska może odbyć się na podstawie porozumienia zmieniającego treść umowy (za zgodą nauczyciela) lub w drodze wypowiedzenia warunków zatrudnienia (art. 42 Kodeksu pracy).
Akt mianowania - przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko
W przypadku zatrudnienia na podstawie mianowania, zmiana stanowiska pracy wymaga uzyskania zgody nauczyciela (art. 18 KN). Jeżeli nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania nie wyrazi zgody na uzupełnienie etatu godzinami innego „pensum” (np. bibliotecznymi), a nie będzie możliwości zatrudniania go w pełnym wymiarze zajęć, wówczas dyrektor szkoły może za zgodą nauczyciela ograniczyć wymiar etatu (art. 22 ust. 2 KN), a w razie braku takiej zgody możliwe jest także wypowiedzenie stosunku pracy (art. 20 ust. 1 pkt 2 KN).
Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 18, art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2, art. 42 ust. 7 pkt 3.
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) - art. 42.
Autorem artykułu jest:Dariusz Dwojewski

Porady o podobnej tematyce

Wzory dokumentów

Orzeczenia o podobnej tematyce

Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.