Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna Wzory dokumentów Nadzór pedagogiczny
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Kanały RSS

Scenariusz półrocznego podsumowania nadzoru pedagogicznego

Podstawa prawna: art. 40 ust. 7 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156).
Podsumowanie nadzoruzostało opracowane w odniesieniu do planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szk. ........... Uwzględniono także plan pracy szkoły na rok .........., koncepcję pracy szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki, program naprawczy ......, projekt dydaktyczno-wychowawczy ............................., inne: ......................
Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego realizowanego w I półroczu roku szk. .......... przygotowano w oparciu o raport z ewaluacji zewnętrznej, dokumentację ewaluacji wewnętrznej, dokumentację kontroli wewnętrznej (planowej, doraźnej), protokoły kontroli zewnętrznych (planowych, doraźnych), dokumentacji wspomagania, dokumentację monitorowania realizacji podstawy programowej, dokumentację osiągnięć uczniów, dokumentację diagnoz i analiz ........................, inne .......................... .
Przebieg nadzoru
Przyjęte zasady organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznego są sprawne. Plan nadzoru pedagogicznego został zrealizowany w wysokim stopniu. Wdrożenie wniosków z poprzedniego roku szkolnego, dotyczących organizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania, przyniosło pierwsze pozytywne efekty, np. graniczenie w bieżącym roku szk. liczby dokumentów wytwarzanych w toku nadzoru oraz zmodyfikowanie niektórych wzorów dokumentów, podniosło sprawność wykonywania zadań, głównie ewaluacji wewnętrznej.
Zastosuj
Tu warto przypomnieć cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej w bieżącym roku szkolnym - np. wyświetlić slajd, bez omawiania.
Pomimo tego wystąpiły trudności w zachowaniu terminów wykonania niektórych zadań przyjętych w harmonogramie ewaluacji. Wynikały one z dużej absencji nauczycieli i uczniów w okresie zwiększonej zachorowalności. Z tego powodu w dwóch przypadkach zaistniała konieczność doraźnej zmiany z zespole ds ewaluacji oraz konieczność przeniesienia części zadań ewaluacyjnych na II półrocze:
 1. ...................................................................................................
 2. ...................................................................................................
 3. ...................................................................................................
Zastosuj
Tu można przypomnieć obszary, zagadnienia oraz harmonogram ewaluacji wraz z oznaczonymi zadaniami już wykonanymi, a także naniesioną korektą terminów - np. slajd, bez omawiania.
Wnioski z ewaluacji wewnętrznej
Niezakończona jeszcze ewaluacja wewnętrzna nie pozwala na sformułowanie ostatecznych wniosków, jednak na podstawie już uzyskanych wyników można mówić o pewnych tendencjach:
 1. niezbędne działania korygujące w obszarze wychowania/ dydaktyki/ opieki: ...............
 2. wstępne wnioski potwierdzają ....................................................
 3. zastosowane metody badawcze okazały się .......................................
Przeprowadzono 2 z 6 zaplanowanych tematów kontroli wewnętrznej:
 1. ...................................................................................................
 2. ...................................................................................................
Sezonowa absencja nauczycieli (jak wyżej) spowodowała konieczność zmiany terminu kontroli tematu: .......................................... Kontrola w tym zakresie została przeniesiona na II półrocze.
Zastosuj
Tu warto przypomnieć tematykę i terminy kontroli wewnętrznych planowych wraz z oznaczonymi kontrolami już wykonanymi, a także naniesioną korektą terminów - slajd, bez omawiania.
Stopień przestrzegania prawa oświatowego przez nauczycieli jest różny w różnych tematach. Nauczyciele nie mają już problemów ze stosowaniem przepisów rozporządzenia w sprawie ......................................... . Natomiast kontrola wykazała niski stopień znajomości nowelizacji rozporządzenia w sprawie ......................................... .
Zastosuj
Tu warto zaprezentować wyniki kontroli planowych dyrektora - np. slajd z diagramem dla każdego skontrolowanego tematu.
Skarga rodziców na nieprzestrzeganie przez nauczycieli zasad oceniania była powodem doraźnej kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzenia ankiety wśród uczniów. Wyniki ankiety i kontroli potwierdziły, że znowelizowane zasady oceniania jeszcze nie funkcjonują w pełni. W związku z tym plan wewnętrznych kontroli planowych został zwiększony o kontrolę w tym zakresie w II półroczu. Szczegółowe terminy kontroli zostaną podane na początku II półrocza.
Zastosuj
Tu można pokazać wyniki ankiet i wyniki kontroli doraźnej - np. slajd z wykresami.
W bieżącym półroczu kurator oświaty przeprowadził jedną kontrolę doraźną w wyniku skargi rodziców złożonej do kuratorium oświaty (omówiona w poprzednim pkt) oraz 2 kontrole planowe, wg arkuszy zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej o następującej tematyce:
 1. ...................................................................................................
 2. ...................................................................................................
W wyniku kontroli kuratora oświaty dyrektor otrzymał następujące zalecenia:
 1. ...................................................................................................
Wnioski z kontroli dyrektora:
 1. nauczyciele nie mają już problemów ze stosowaniem przepisów rozporządzenia w sprawie ......................................... ,
 2. kontrola wykazała niski stopień znajomości nowelizacji rozporządzenia w sprawie .........................................  - niezbędne jest szkolenie w tym zakresie,
 3. zostaną zwiększone kontrole przestrzegania znowelizowanych zasad oceniania - szczegółowe terminy zostaną podane na początku drugiego półrocza,
 4. należy ustalić przyczyny nieprzestrzegania prawa przez niektórych nauczycieli, pomimo wcześniejszego szkolenia w kontrolowanym zakresie - indywidualne rozmowy, ustalanie sposobów zwiększenia stopnia znajomości prawa w danym zakresie (brak wiedzy prawnej = doskonalenie, zaniedbania nauczyciela = rekontrole, sankcje), lekceważenie obowiązków = rekontrola, sankcje, ocena pracy nauczyciela),
 5. .............................................................................................................. .
Wnioski z kontroli planowych kuratora:
 1. wdrożyć zasadę, że w miarę możliwości czasowych szkoła będzie przeprowadzała samokontrolę przestrzegania przepisów prawa, wg arkuszy kontroli planowych publikowanych na stronie internetowej MEN - niezależnie od tego, czy szkoła została wylosowana do kontroli w danym zakresie,
 2. ............................................................................................................... .
Wspomaganie pracy nauczycieli w I półroczu przebiegało zgodnie z planem, czyli zrealizowane zostały następujące zaplanowane szkolenia i warsztaty:
 1. ...................................................................................................
 2. ...................................................................................................
 3. ...................................................................................................
Dodatkowo zorganizowano "bank scenariuszy lekcyjnych".
Zastosuj
Tu można pokazać tematy szkoleń i warsztatów ze wskazaniem jaki % nauczycieli uczestniczył w poszczególnych formach doskonalenia - np. slajd.
Wnioski ze wspomagania:
 1. wypracować system utrwalania wiedzy prawnej nauczycieli, uzyskiwanej na szkoleniach -  cel: zwiększenie stopnia przestrzegania prawa przez nauczycieli,
 2. wnioski z ewaluacji i kontroli powinny modelować wspomaganie i odwrotnie,
 1. wspomaganie wpłynęło na efekty pracy z uczniem następująco ....................................
 2. ......................................................................................................................................... .
Zastosuj
Na zakończenie warto wyeksponować wszystkie omówione wnioski: z ewaluacji, kontroli i wspomagania - np. slajd.
Informacje o działalności szkoły, o których mówi art. 40 ust. 7 ustawy:
 1. realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania,
 2. bezpieczeństwo w szkole,
 3. pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 4. działalność agend szkoły,
 5. organy szkoły oraz organizacje pozaszkolne,
 6. awans zawodowy nauczycieli,
 7. .................................................................................................
 8. ...................................................................................................
Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156)  - art. 40 ust. 7.

Porady o podobnej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem?

Tylko w Portalu Oświatowym:

 • jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie
 • możesz indywidualnie konsultować się z ekspertami
 • korzystasz z bazy kilku tysięcy porad
 • masz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę

Zarejestruj się, a otrzymasz praktyczne prezenty

 • Poradniki:
 • Choroby zawodowe pracowników szkoły w formacie PDF
 • Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu - 25 praktycznych wskazówek w formacie PDF
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.