Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jeste¶ tutaj: Strona główna Porady Płace w o¶wiacie ZF¦S w szkole i przedszkolu Inne formy działalno¶ci socjalnej
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3
Dokument archiwalny Ważny od 2012-01-17 do 2015-01-28

ZF¦S w placówkach niepublicznych

Pytanie: Jeste¶my placówk± niepubliczn± o uprawnieniach szkoły publicznej.  Zatrudniamy więcej niż 20 osób w przeliczeniu na etat. Czy mamy obowi±zek tworzyć ZF¦S w szkole?
OdpowiedĽ: Tak. Fundusz Socjalny tworz± pracodawcy zatrudniaj±cy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 ust. 1 ustawy o ZF¦S)
ZF¦S w szkołach niepublicznych wg zasad dot. sektora prywatnego
Placówki niepubliczne nie s± jednostkami budżetowymi ani samorz±dowymi zakładami budżetowymi (art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W zwi±zku z powyższym obowi±zane s± do tworzenia ZF¦S na zasadach dotycz±cych pracodawców sektora prywatnego. Tacy pracodawcy obowi±zani s± do tworzenia ZF¦S w zależno¶ci od liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeżeli według stanu na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniaj± co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, obowi±zani s± utworzyć ZF¦S.
Zapamiętaj
Placówka niepubliczna obowi±zana jest utworzyć ZF¦S, jeżeli na 1 stycznia danego roku zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych (Dz.U. 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.) - art. 3 ust. 1.
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - art. 9.
Autorem artykułu jest:Dariusz Dwojewski

Porady o podobnej tematyce

Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przegl±darce.
Korzystaj±c ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bież±cymi ustawieniami przegl±darki.