Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  - prawo czy obowiązek nauczyciela?

  Pytanie: Czy dyrektor szkoły może nakazać nauczycielowi podwyższenie kwalifikacji? Czy jeśli nauczyciel odmówi, może być to przyczyną zwolnienia go z pracy? 

  Data publikacji: 2012-08-21
 2. Ocena kwalifikacji nauczyciela a naruszenie dóbr osobistych (orzeczenie z omówieniem)

  Stanowisko organu nadzoru pedagogicznego o braku wystarczających kwalifikacji do nauczania konkretnych przedmiotów w szkole, które nie zawiera sformułowań zmierzających do poniżenia, ośmieszenia lub upokorzenia nauczyciela, nie narusza dóbr osobistych ocenianego pracownika nawet wtedy, gdyby ocena o braku wystarczających kwalifikacji nauczycielskich okazała się nieuzasadniona. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 2007 r., II PK 42/07.

  Data publikacji: 2008-12-07
 3. Wymiar pensum nauczyciela przewodniczącego związków zawodowych w szkole

  Pytanie: Ile godzin tygodniowego pensum powinien realizować nauczyciel - szef organizacji związkowej, która liczy 34 członków (pensum tego nauczyciela wynosi 18 godzin)?

  Data publikacji: 2010-04-28
 4. Naliczanie składek na związki zawodowe z wynagrodzenia nauczycieli

  Pytanie: Proszę o podanie sposobu obliczenia składek nauczycieli na związki zawodowe potrącanych z wynagrodzeń, jakie składniki są brane pod uwagę i jaki jest ich procent?

  Data publikacji: 2010-08-03
 5. Zniżka godzin nauczyciela pełniącego funkcje w związku zawodowym

  Pytanie: Ile będzie wynosić tygodniowa zniżka godzin nauczyciela (pensum 20 godzin) z tytułu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, gdy w szkole zatrudnionych jest 135 członków związku?

  Data publikacji: 2011-09-13
 6. Awans na nauczyciela mianowanego, gdy nauczyciel posiada wykształcenie średnie zawodowe

  Pytanie: Czy nauczyciel, który posiada wykształcenie średnie zawodowe oraz kurs pedagogiczny i ma kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu, może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?

  Data publikacji: 2010-09-02
 7. Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole w niepełnym wymiarze czasu pracy

  Pytanie: Czy można dokonać oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole na ½ etatu? 

  Data publikacji: 2009-10-23
 8. Test sprawdzający i wystawienie oceny bez poinformowania nauczyciela uczącego danego ucznia

  Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma prawo zlecić przeprowadzenie testu sprawdzającego opanowanie materiału z I semestru (uczeń był nieklasyfikowany i nie zorganizowano dla niego egzaminu klasyfikacyjnego) innemu nauczycielowi niż nauczyciel uczący? Czy miał prawo nie konsultować się w tej sprawie z nauczycielem uczącym? Czy miał prawo wpisać ocenę z testu do dziennika na czerwono jako ocenę cząstkową na II semestr nie informując o tym nauczyciela uczącego?

  Data publikacji: 2012-05-30
 9. Wzór rozwiązania stosunku pracy z powodu negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Data publikacji: 2008-11-12
 10. Ocena niedostateczna w arkuszu ocen ucznia gimnazjum

  Pytanie: Uczeń II klasy gimnazjum otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę niedostateczną. W sierpniu zdaje egzamin poprawkowy. Jaką ocenę należy wpisać w arkuszu ocen przy nazwie przedmiotu?

  Data publikacji: 2013-08-16
 11. Dokumenty związane z awansem zawodowym w teczce akt osobowych nauczyciela

  Pytanie: Czy do teczki akt osobowych należy dołączyć wniosek o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela, pismo potwierdzające zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego itp.? W naszej placówce do akt osobowych dajemy tylko akt nadania stopnia awansu zawodowego, ponieważ wiąże się to ze zmianą wynagrodzenia. Natomiast przebieg awansu zawodowego stanowi osobną dokumentację.

  Data publikacji: 2011-12-06
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. nr 200, poz. 1537)

  Data publikacji: 2012-10-31
 13. Wniosek o odznaczenie nauczyciela przebywającego na urlopie

  Pytanie: Czy można wystąpić z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia, macierzyńskim lub emerytowi pracującemu na czas określony?

  Data publikacji: 2011-02-25
 14. Potrącanie składki na związki zawodowe po przeniesieniu nauczyciela do innej szkoły

  Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony do innej szkoły na podstawie art. 18 KN. W poprzedniej szkole nauczyciel był członkiem związku zawodowego. Czy obecny pracodawca musi odliczać od wynagrodzenia składkę związkową, mimo braku wniosku od nauczyciela?

  Data publikacji: 2011-11-07
 15. Nauczyciele pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych a awans zawodowy

  Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej o uprawnieniach publicznej może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, jeśli jest zatrudniony na umowę o dzieło lub zlecenie w wymiarze 17/18?

  Data publikacji: 2010-06-02
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.