Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Nauczyciele pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych a awans zawodowy

  Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej o uprawnieniach publicznej może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, jeśli jest zatrudniony na umowę o dzieło lub zlecenie w wymiarze 17/18?

  Data publikacji: 2010-06-02
 2. Będą miejsca pracy dla nauczycieli i 165 mln złotych na doskonalenie zawodowe

  Minister Szumilas widzi miejsca pracy dla nauczycieli, którzy stracili pracę w ostatnich latach. Resort edukacji chce przeznaczyć 165 milionów złotych na system doskonalenia zawodowego, który pomoże nauczycielom dostosować swoje kwalifikacje do aktualnych potrzeb na rynku usług edukacyjnych.

  Data publikacji: 2012-10-15
 3. Ocena pracy dyrektora szkoły niepublicznej

  Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły niepublicznej z 5-letnim stażem. Chciałaby wystąpić w tym roku szkolnym o ocenę swojej pracy za ten okres. Do kogo mam się zwrócić? Jakie dokumenty mam wypełnić? Jakie procedury obowiązują w tym zakresie? Jakie są podstawy prawne regulujące ten obszar?

  Data publikacji: 2014-03-10
 4. Brak daty urodzenia nauczyciela w akcie nadania stopnia awansu zawodowego

  Pytanie: W akcie nadania stopnia nauczyciela mianowanego nie ma daty jego urodzenia. Czy taki akt jest ważny? Co należy zrobić w tej sytuacji?  

  Data publikacji: 2012-08-17
 5. Wzór wypowiedzenia stosunku pracy z powodu negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

  Uzyskanie negatywnej oceny pracy przez nauczyciela skutkuje rozwiązaniem jego stosunku pracy za wypowiedzeniem. Pobierz wzór pisma.

  Data publikacji: 2008-11-12
 6. Wzór pisma do związku zawodowego w sprawie konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela

  Data publikacji: 2009-03-24
 7. Ocena końcoworoczna niższa od proponowanej - możliwe?

  Pytanie: Czy ocena końcoworoczna może być niższa niż ocena proponowana? Jeśli tak, to proszę o podanie podstawy prawnej?

  Data publikacji: 2014-06-25
 8. Trwają egzaminy zawodowe

  W dniach 15 - 20 kwietnia 2013 r. odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są oceną poziomu opanowania przez ucznia/zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, opisanej w podstawie programowej kształcenia w zawodach i odbywają się w kilkunastu szkołach w Polsce.

  Data publikacji: 2013-04-16
 9. Negatywna ocena pracy - kiedy wręczyć wypowiedzenie?

  Pytanie: Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę pracy w dniu 29 kwietnia 2013 r. Na pewno będzie się odwoływał. Jak liczyć termin wynikający z art. 23 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela - od daty mojej oceny czy oceny zespołu oceniającego?

  Data publikacji: 2013-05-08
 10. Rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego mimo nieobecności w pracy nauczyciela

  Pytanie: Do 30 listopada 2009 r. nauczycielka mojej szkoły przebywała na urlopie macierzyńskim. 10 września 2009 r. otrzymałam od niej list polecony zawie­rający wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego wraz z projektem planu rozwoju zawodowego. Nauczycielka spełnia wymagania, by rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego. Czy nauczycielka mogła 1 września 2009 r. rozpocząć staż, pomimo że była nieobecna w szkole?

  Data publikacji: 2009-12-28
 11. Uzależnienie wydania przez związki zawodowe opinii w sprawie zwolnienia nauczyciela od przedstawienia arkusza organizacji

  Pytanie: Czy organizacja związkowa może uzależniać zajęcie stanowiska w sprawie konsultacji zwolnienia nauczyciela od przedstawienia przez dyrektora szkoły arkusza organizacyjnego szkoły?

  Data publikacji: 2010-05-26
 12. Negatywna ocena pracy dyrektora szkoły - konsekwencje

  Pytanie: Dyrektor szkoły otrzymał negatywną ocenę pracy. Czy, oprócz odwołania go ze stanowiska, jego stosunek pracy musi zostać rozwiązany?

  Data publikacji: 2014-05-19
 13. Okresowa ocena pracownika zatrudnionego na zastępstwo

  Pytanie: Czy pracownik samorządowy zatrudniony na zastępstwo na stanowisku urzędniczym podlega okresowej ocenie?

  Data publikacji: 2013-11-13
 14. Przeszeregowanie płacowe nauczyciela z opóźnieniem wynikłym z rozpatrywania odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego

  Pytanie: Nauczyciel uzyskał po odwołaniu stopień nauczyciela dyplomowanego. Procedura odwoławcza trwała dwa lata, przez ten czas nauczyciel otrzymywał niższe wynagrodzenie. Czy jest ustawa normująca zasady naliczania wynagrodzenia po nadaniu stopnia awansu zawodowego po uwzględnieniu odwołania?

  Data publikacji: 2009-08-27
 15. 5 błędów w arkuszach ocen - jak ich uniknąć?

  Arkusze ocen wypełniane są na podstawie posiadanej dokumentacji szkolnej. Często, z pośpiechu lub niedokładności, dane w arkuszach są niepełne lub nieprawdziwe. Warto uczulić nauczycieli na 5 najczęściej popełnianych błędów, by mogli ich uniknąć.

  Data publikacji: 2014-06-04
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.