Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Co się może wydarzyć podczas stażu na stopień awansu zawodowego? 10 nietypowych sytuacji

  Choroba, urlop dla poratowania zdrowia, nierzetelne wykowanie obowiązków przez współpracowników? Doświadczasz innych problematycznych sytuacji, na które nie masz wpływu? Nie wszystko podczas trwania stażu na stopień awansu zawodowego musi ułożyć się zgodnie z planem. Zapoznaj się z nietypowymi zdarzeniami, które mogą zakłócić przebieg stażu. Zobacz, jak rozwiązać trudne sytuacje!

  Data publikacji: 2012-04-03
 2. Ocena niedostateczna w arkuszu ocen ucznia gimnazjum

  Pytanie: Uczeń II klasy gimnazjum otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę niedostateczną. W sierpniu zdaje egzamin poprawkowy. Jaką ocenę należy wpisać w arkuszu ocen przy nazwie przedmiotu?

  Data publikacji: 2013-08-16
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. nr 200, poz. 1537)

  Data publikacji: 2012-10-31
 4. Wzór rozwiązania stosunku pracy z powodu negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Data publikacji: 2008-11-12
 5. Organizacja komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego

  Organizując pracę komisji kwalifikacyjnej, warto wiedzieć, jakie kolejne kroki należy podjąć, aby nauczyciele pomyślnie zakończyli awans na nauczyciela kontraktowego. Jaka jest kolejność postępowania dyrektora szkoły, kto zasiada w komisji kwalifikacyjnej i jak sporządzić protokół - odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

  Data publikacji: 2011-06-15
 6. Konsekwencje niestawienia się nauczyciela na rozmowę kwalifikacyjną

  Pytanie: Nauczyciel stażysta nie stawił się na rozmowę kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego. Jak postąpić w takiej sytuacji?

  Data publikacji: 2011-08-25
 7. Organizacja komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego

  Organizując pracę komisji egzaminacyjnej, warto wiedzieć, jakie kolejne kroki należy podjąć, aby nauczyciele pomyślnie zakończyli awans. Komisję awansu na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Proponowany przewodnik wskazuje kolejność czynności organu prowadzącego szkołę przeprowadzającego postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego. Tryb takiego postępowania jest obowiązujący dla jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla organów prowadzących niebędących jednostkami samorządu terytorialnego.

  Data publikacji: 2011-06-21
 8. Zmiana stanowiska w trakcie odbywania stażu nauczyciela

  Pytanie: Nauczyciel świetlicy staje się nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, ma kwalifikacje i jest w trakcie awansu zawodowego. Czy w tej sytuacji może on kontynuować staż?

  Data publikacji: 2009-06-04
 9. Test sprawdzający i wystawienie oceny bez poinformowania nauczyciela uczącego danego ucznia

  Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma prawo zlecić przeprowadzenie testu sprawdzającego opanowanie materiału z I semestru (uczeń był nieklasyfikowany i nie zorganizowano dla niego egzaminu klasyfikacyjnego) innemu nauczycielowi niż nauczyciel uczący? Czy miał prawo nie konsultować się w tej sprawie z nauczycielem uczącym? Czy miał prawo wpisać ocenę z testu do dziennika na czerwono jako ocenę cząstkową na II semestr nie informując o tym nauczyciela uczącego?

  Data publikacji: 2012-05-30
 10. Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole w niepełnym wymiarze czasu pracy

  Pytanie: Czy można dokonać oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole na ½ etatu? 

  Data publikacji: 2009-10-23
 11. Procedura postępowania w sytuacji kończącego się stażu nauczyciela stażysty

  Niedługo nauczyciele stażyści w Twojej szkole kończą staż. Sprawdź, jakie kroki musisz podjąć jako dyrektor szkoły, aby doprowadzić awans swoich nauczycieli do końca.

  Data publikacji: 2011-03-16
 12. Awans na stopień nauczyciela mianowanego z tytułem inżyniera

  Pytanie: W tym roku kończę staż na nauczyciela mianowanego. Ukończyłem studia zawodowe inżynierskie, a w ubiegłym roku ukończyłem studia magisterskie i jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej. Czy mogę podchodzić do „egzaminu” na nauczyciela mianowanego, jeśli nie posiadam jeszcze tytułu magistra? Rozpoczynając pracę w szkole, otrzymałem akt nadania nauczyciela kontraktowego.

  Data publikacji: 2009-04-30
 13. Ocena pracy dyrektora szkoły niepublicznej

  Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły niepublicznej z 5-letnim stażem. Chciałaby wystąpić w tym roku szkolnym o ocenę swojej pracy za ten okres. Do kogo mam się zwrócić? Jakie dokumenty mam wypełnić? Jakie procedury obowiązują w tym zakresie? Jakie są podstawy prawne regulujące ten obszar?

  Data publikacji: 2014-03-10
 14. Wniosek o odznaczenie nauczyciela przebywającego na urlopie

  Pytanie: Czy można wystąpić z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia, macierzyńskim lub emerytowi pracującemu na czas określony?

  Data publikacji: 2011-02-25
 15. Dokumenty związane z awansem zawodowym w teczce akt osobowych nauczyciela

  Pytanie: Czy do teczki akt osobowych należy dołączyć wniosek o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela, pismo potwierdzające zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego itp.? W naszej placówce do akt osobowych dajemy tylko akt nadania stopnia awansu zawodowego, ponieważ wiąże się to ze zmianą wynagrodzenia. Natomiast przebieg awansu zawodowego stanowi osobną dokumentację.

  Data publikacji: 2011-12-06
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.