Aby skorzystać z
pełnej wersji serwisu
   
Nie pamiętasz hasła?
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1 f2 f3

Porady Oświatowe

Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Wzór wypowiedzenia stosunku pracy z powodu negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

  Uzyskanie negatywnej oceny pracy przez nauczyciela skutkuje rozwiązaniem jego stosunku pracy za wypowiedzeniem. Pobierz wzór pisma.

  Data publikacji: 2008-11-12
 2. Wniosek o odznaczenie nauczyciela przebywającego na urlopie

  Pytanie: Czy można wystąpić z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia, macierzyńskim lub emerytowi pracującemu na czas określony?

  Data publikacji: 2011-02-25
 3. Trwają egzaminy zawodowe

  W dniach 15 - 20 kwietnia 2013 r. odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są oceną poziomu opanowania przez ucznia/zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, opisanej w podstawie programowej kształcenia w zawodach i odbywają się w kilkunastu szkołach w Polsce.

  Data publikacji: 2013-04-16
 4. Negatywna ocena pracy - kiedy wręczyć wypowiedzenie?

  Pytanie: Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę pracy w dniu 29 kwietnia 2013 r. Na pewno będzie się odwoływał. Jak liczyć termin wynikający z art. 23 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela - od daty mojej oceny czy oceny zespołu oceniającego?

  Data publikacji: 2013-05-08
 5. Rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego mimo nieobecności w pracy nauczyciela

  Pytanie: Do 30 listopada 2009 r. nauczycielka mojej szkoły przebywała na urlopie macierzyńskim. 10 września 2009 r. otrzymałam od niej list polecony zawie­rający wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego wraz z projektem planu rozwoju zawodowego. Nauczycielka spełnia wymagania, by rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego. Czy nauczycielka mogła 1 września 2009 r. rozpocząć staż, pomimo że była nieobecna w szkole?

  Data publikacji: 2009-12-28
 6. Ocena końcoworoczna niższa od proponowanej - możliwe?

  Pytanie: Czy ocena końcoworoczna może być niższa niż ocena proponowana? Jeśli tak, to proszę o podanie podstawy prawnej?

  Data publikacji: 2014-06-25
 7. Negatywna ocena pracy dyrektora szkoły - konsekwencje

  Pytanie: Dyrektor szkoły otrzymał negatywną ocenę pracy. Czy, oprócz odwołania go ze stanowiska, jego stosunek pracy musi zostać rozwiązany?

  Data publikacji: 2014-05-19
 8. Przeszeregowanie płacowe nauczyciela z opóźnieniem wynikłym z rozpatrywania odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego

  Pytanie: Nauczyciel uzyskał po odwołaniu stopień nauczyciela dyplomowanego. Procedura odwoławcza trwała dwa lata, przez ten czas nauczyciel otrzymywał niższe wynagrodzenie. Czy jest ustawa normująca zasady naliczania wynagrodzenia po nadaniu stopnia awansu zawodowego po uwzględnieniu odwołania?

  Data publikacji: 2009-08-27
 9. Nauczyciele pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych a awans zawodowy

  Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej o uprawnieniach publicznej może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, jeśli jest zatrudniony na umowę o dzieło lub zlecenie w wymiarze 17/18?

  Data publikacji: 2010-06-02
 10. Wzór zawiadomienia związków zawodowych o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

  Data publikacji: 2009-09-08
 11. 5 błędów w arkuszach ocen - jak ich uniknąć?

  Arkusze ocen wypełniane są na podstawie posiadanej dokumentacji szkolnej. Często, z pośpiechu lub niedokładności, dane w arkuszach są niepełne lub nieprawdziwe. Warto uczulić nauczycieli na 5 najczęściej popełnianych błędów, by mogli ich uniknąć.

  Data publikacji: 2014-06-04
 12. Będą miejsca pracy dla nauczycieli i 165 mln złotych na doskonalenie zawodowe

  Minister Szumilas widzi miejsca pracy dla nauczycieli, którzy stracili pracę w ostatnich latach. Resort edukacji chce przeznaczyć 165 milionów złotych na system doskonalenia zawodowego, który pomoże nauczycielom dostosować swoje kwalifikacje do aktualnych potrzeb na rynku usług edukacyjnych.

  Data publikacji: 2012-10-15
 13. Odwołanie od uzasadnienia oceny pracy - czy zespół może zmienić ocenę?

  Pytanie: Nauczyciel otrzymał dobrą ocenę pracy. Odwołał się nie od oceny, ale od jej uzasadnienia. Czy powołany przez organ nadzorujący zespół może podnieść ocenę na wyższą, czy tylko wypowiadać się co do uzasadnienia?

  Data publikacji: 2013-09-27
 14. Brak daty urodzenia nauczyciela w akcie nadania stopnia awansu zawodowego

  Pytanie: W akcie nadania stopnia nauczyciela mianowanego nie ma daty jego urodzenia. Czy taki akt jest ważny? Co należy zrobić w tej sytuacji?  

  Data publikacji: 2012-08-17
 15. Ocena opisowa ucznia upośledzonego umysłowo

  Wystawienie oceny opisowej ucznia upośledzonego umysłowo jest trudne i dla wielu nauczycieli kłopotliwe. Czy należy uwzględnić tylko aspekty pozytywne? Jak opisać brak postępów i trudności? Czy należy umieścić wskazówki co do dalszego postępowania? Zobacz przykład oceny opisowej z zajęć wychowania fizycznego, sprawdź, na co należy zwrócić uwagę oceniając ucznia upośledzonego umysłowo.

  Data publikacji: 2014-01-28
Nasze wyróżnienia i partnerzy:
© 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.