Kalendarz dyrektora przedszkola: kwiecień

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 3 kwietnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola: kwiecień

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w kwietniu. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

Termin

Zadanie

Podstawa prawna

Uwagi

zgodnie z harmonogramem rekrutacji

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – dalej: UPO;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

przedszkola publiczne

zgodnie z harmonogramem rekrutacji

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737) - § 17 ust. 1, ust. 2. 

przedszkola publiczne

termin ustalony przez dyrektora

Sporządzenie projektu arkusza organizacyjnego przedszkola

art. 110 ust. 1 i ust. 2 UPO

przedszkola publiczne

termin ustalony przez dyrektora

Przekazanie projektu arkusza organizacyjnego do zaopiniowania przez zakładowe organizacje związkowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) - § 17

przedszkola publiczne

do 19 kwietnia

Odebranie od zakładowej organizacji związkowej opinii w sprawie arkusza organizacyjnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) - § 17 ust. 8

przedszkola publiczne

do 21 kwietnia

Przekazanie arkusza organizacyjnego organowi prowadzącemu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) - § 17 ust. 7.

przedszkola publiczne

do 30 kwietnia

Wydanie rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) - § 3 ust. 7 i 8.

przedszkola publiczne i niepubliczne

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych: kwiecień 2020 r.

DATA

WYDARZENIE

1 kwietnia  

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Międzynarodowy Dzień Klauna

2 kwietnia  

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

3 kwietnia  

Dzień Tęczy

4 kwietnia  

Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt

Dzień Marchewki

5 kwietnia  

Dzień Leśnika i Drzewiarza

6 kwietnia  

Światowy Dzień Sportu

7 kwietnia  

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

8 kwietnia  

Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO

9 kwietnia  

Światowy Dzień Gołębia

10 kwietnia  

Dzień Rodzeństwa

11 kwietnia  

Dzień Radia

12 kwietnia  

Dzień Czekolady

Dzień Chomika

13 kwietnia  

Dzień Scrabble

15 kwietnia  

Światowy Dzień Sztuki

18 kwietnia  

Światowy Dzień Sztuki

19 kwietnia  

Dzień Czosnku

Dzień Rowerowy

22 kwietnia  

Dzień Ziemi

23 kwietnia  

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Dzień Języka Angielskiego

24 kwietnia  

Europejski Dzień Śniadania

25 kwietnia  

Światowy Dzień Pingwina

26 kwietnia  

Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego

27 kwietnia  

Dzień Florysty

Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii

29 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Tańca

30 kwietnia

Ogólnopolski Dzień Koni

Agnieszka Rumik-Smolarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel