Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za urlop zdrowotny po ograniczeniu zatrudnienia

Pytanie: Czy jeśli nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia zgodzi się na ograniczenie zatrudnienia należy wypłacać wynagrodzenie z pełnego etatu do zakończenia tego urlopu? 

Potrącanie wynagrodzenia za czas strajku w ratach

Pytanie: Czy można potrącać wynagrodzenie za czas strajku w nie jednorazowo a w miesięcznych ratach? 

Kwota wolna od potrąceń przy odliczaniu wynagrodzenia za czas strajku

Pytanie: Czy jeżeli przez strajk nauczyciel nie uzyskałby minimalnego wynagrodzenia za pracę to należy wypłacić mu płacę minimalną? 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w dni wolne od zajęć

Pytanie: Czy za dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów zgodnie z zatwierdzonym wcześniejszym kalendarzem roku szkolnego  nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wynikające z planu zajęć?

Wynagrodzenie niestrajkujących nauczycieli

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, którzy nie strajkowali

W czasie strajku nauczyciele, którzy do niego nie przystąpili nie mieli możliwości realizacji godzin z uczniami, w tym godzin ponadwymiarowych. Sprawdź, czy należy wypłacić im mimo wszystko wynagrodzenie za te godziny w związku z pozostawaniem w gotowości do pracy.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie Prawa oświatowego

Pytanie: W jaki sposób wypłacać wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw, zrealizowanych przez osobę zatrudnioną za zgodą kuratora oświaty na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wysokość dodatku wiejskiego w miesiącu strajku

Pytanie: Czy za czas strajku nauczycielowi przysługuje dodatek wiejski w pełnej wysokości, czyli 10% wynagrodzenia zasadniczego liczonego jak za cały miesiąc?

Dodatek za wychowawstwo w klasie maturalnej – do kiedy wypłacać

Pytanie: Do kiedy należy płacić dodatek za wychowawstwo wychowawcy klasy maturalnej? Do końca kwietnia czy do końca roku szkolnego?

Dodatek za wychowawstwo nauczycieli zatrudnionych w MOW

Pytanie: Czy wychowawcom zatrudnionym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przysługuje dodatek funkcyjny dla wychowawcy grupy wychowawczej ?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie urlopowe dyrektora szkoły – w okresie ferii czy urlopu

Pytanie: Czy nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe za urlop wykorzystany poza okresem ferii szkolnych, czy też wynagrodzenie urlopowe przysługuje wyłącznie w czasie trwania ferii?  

Ekwiwalent za urlop po przywróceniu nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczyciel został przywrócony do pracy, lecz po zgłoszeniu się do pracy rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop niewykorzystany w okresie, w którym trwało postępowanie sądowe?

Średnia urlopowa w przypadku dwóch umów w jednym roku szkolnym

Pytanie: Nauczyciel w tym roku szkolnym był zatrudniony od 1 września do 31 grudnia, a następnie od 7 stycznia do 30 czerwca. Czy w podstawie wynagrodzenia urlopowego za okres ferii zimowych należy uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w okresie od wrzesień – grudzień?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Podstawa nagrody jubileuszowej – wynagrodzenie obniżone za strajk czy wynikającej z umowy

Pytanie: Czy w podstawie nagrody jubileuszowej należy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze wypłacone w miesiącu nabycia do niej prawa (obniżone z uwagi na strajk) czy przysługujące zgodnie z umową o pracę? 

Liczenie stażu pracy przy równoległym zatrudnieniu w tej samej szkole

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w naszej placówce otrzymał dodatkową umowę na stanowisku administracyjnym. W ramach nauczycielskiego zatrudnienia posada 27-letni staż pracy. Zakończone okresy zatrudnienia przed podjęciem pracy na stanowisku niepedagogicznym wynoszą 19 lat i 10 miesięcy. Czy należy wypłacić mu nagrodę za 20 lat pracy ze stanowiska administracyjnego?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela za 45 lat pracy

Pytanie: Wkrótce osiągnę 45-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela. Czy otrzymam nagrodę jubileuszową?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Podstawa odprawy emerytalnej po stanie nieczynnym

Pytanie: Nauczyciel po zakończeniu stanu nieczynnego przeszedł na emeryturę. Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w jej podstawie?

Równoczesne rozwiązanie stosunku pracy na dwóch stanowiskach – ile odpraw emerytalnych

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony także na stanowisku niepedagogicznym rozwiązał obie umowy o pracę w tym samym dniu w związku z przejściem na emeryturę. Ile odpraw emerytalnych należy mu wypłacić?

Wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela po ograniczeniu zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel wyraził zgodę na ograniczenie etatu w roku szkolnym 2018/2019. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. chce rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Czy podstawą odprawy emerytalnej będzie wynagrodzenie z pełnego etatu czy z ograniczonego wymiaru?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Rozliczenie dni strajku przy zestawieniu na potrzeby dodatku uzupełniającego

Pytanie: Jak należy traktować dni strajku nauczycieli w kontekście sporządzania zestawień czasu faktycznie przepracowanego, które są sporządzane w celu wyliczania dodatków uzupełniających? Czy dni strajku należy traktować jako czas przepracowany, czy nieprzepracowany?

Zwolnienie lekarskie w czasie strajku a prawo do wynagrodzenia chorobowego

Pytanie: Czy nauczyciel, który podpisał listę strajkową a następnie na ten dzień oraz dni następne przedłożył zwolnienie lekarskie ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

Odmowa przyjęcia nagrody dyrektora szkoły

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić przyjęcia narody dyrektora? Jeśli tak, to w jaki sposób powinien to zrobić?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel