Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Czy można ustalić zasady obniżania lub zawieszania dodatku motywacyjnego?

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 2 miesiące może mieć zmniejszony lub zawieszony dodatek motywacyjny? Czy można zawiesić lub zmniejszyć dodatek nauczycielowi, który ma mniej niż 1/2 etatu w szkole (uzupełnia etat). Czy tego typu zapisy należy zawrzeć w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych?

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wyrównanie do płacy minimalnej wynagrodzenia nauczyciela, który otrzymuje dodatek wiejski

Pytanie: Nauczyciel otrzymuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze stażysty oraz dodatek wiejski. Jest to mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Czy wypłacając dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia minimalnego należy uwzględnić otrzymywany dodatek?

Przeszeregowanie płacowe nauczyciela, któremu przedłużono umowę do dnia porodu

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na okres roku szkolnego uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. W związku z ciążą, umowa zostanie przedłużona do dnia porodu. Czy w takiej sytuacji należy podwyższyć wynagrodzenie?

Ustalenie wynagrodzenia nauczyciela według stawki godzinowej i wypracowanych godzin

Pytanie: Czy w placówce niepublicznej można zatrudnić nauczyciela na umowę o pracę rozliczaną według stawki godzinowej uzależnionej od ilości przepracowanych godzin?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane z pensum łączonego

Pytanie: Nauczycielka będzie realizowała pensum łączone 28/20. Z jakiej stawki godzinowej rozliczać jej nadgodziny: 75 czy 125?

Wypłata godzin ponadwymiarowych – czy musi obejmować cały miesiąc

Pytanie: Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa powinno być wypłacone za wszystkie godziny zrealizowane w danym miesiącu czy może być podzielone np. w ten sposób, że do rozliczenia zostałyby przyjęte godziny zrealizowane w ciągu trzech pierwszych tygodni miesiąca, a godziny z ostatniego tygodnia byłyby rozliczane już w kolejnym miesiącu kalendarzowym?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w związku z udziałem w szkoleniu

Pytanie: Czy należy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi, który przez cały tydzień przebywał na szkoleniu  (nauczyciel na zasadzie dobrowolności uczestniczy w realizowanym w szkole projekcie, otrzymał delegację na wyjazd na szkolenie)?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

dodatek za wychowawstwo w przedszkolu

Dodatek za wychowawstwo w przedszkolu przysługuje pod jednym warunkiem

Praca na stanowisku nauczyciela przedszkola nie zawsze wiąże się z prawem do dodatku funkcyjnego. Sprawdź, kiedy nauczyciel przedszkola ma prawo do dodatku za wychowawstwo.

Dodatek stażowy nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w szkole wyższej

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na część etatu podejmuje dodatkową pracę w szkole wyższej w pełnym wymiarze godzin. Czy nadal należy wypłacać mu dodatek stażowy w naszej placówce?

Dodatkowa umowa na stanowisku nauczyciela a wysokość dodatku stażowego

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 9 lat w naszej placówce na stanowisku pomocy nauczyciela. Od 1 września będzie zatrudniony na podstawie dodatkowej umowy na stanowisku nauczyciela. Czy z obu umów należy naliczać 9% dodatku stażowego?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Skorzystanie z urlopu zdrowotnego w połowie wakacji – za jaki okres wypłacać średnią urlopową

Pytanie: Nauczyciel korzystał z urlopu do 10 sierpnia, a od 11 sierpnia przeszedł na urlop dla poratowania zdrowia. Czy zachowuje prawo do średniej z godzin ponadwymiarowych za cały miesiąc czy tylko za pierwsze 10 dni sierpnia?

Średnia urlopowa w przypadku rozpoczęcia urlopu uzupełniającego we wrześniu

Pytanie: Nauczyciel do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Od 1 września rozpocznie korzystanie z urlopu uzupełniającego. Czy do średniej z godzin ponadwymiarowych należy wliczyć godziny zrealizowane w poprzednim roku szkolnym, czyli tak, jakby otrzymał wynagrodzenie urlopowe w czasie wakacji?

Średnia urlopowa z godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Czy obliczając średnią wakacyjną za lipiec należy zliczyć godziny ponadwymiarowe z okresu wrzesień – maj i podzielić przez 9, czy też z okresu wrzesień – czerwiec i podzielić przez 10? Czy wliczyć godziny wliczone do średniej urlopowej za ferie zimowe?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Ponowne zatrudnienie nauczyciela po przejściu na emeryturę a termin wypłaty nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczycielka rozwiązała umowę 31 sierpnia w związku z przejściem na emeryturę. We wrześniu zostaje jednak ponownie zatrudniona w tej samej szkole. Okres pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy upłynie w listopadzie tego roku. Kiedy wypłacić nagrodę – w sierpniu czy w listopadzie?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej przy przejściu na świadczenie kompensacyjne

Pytanie: Nauczyciel z końcem sierpnia przechodzi na świadczenie kompensacyjne. Prawo do nagrody za 35 lat pracy nabyłby 4 września. Czy można wypłacić nagrodę jubileuszową w dniu?

Wliczenie okresu studiów do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Czy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej należy wliczyć okres studiów?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Odprawa dla nauczyciela religii, któremu cofnięto skierowanie

Pytanie: Czy nauczycielowi religii, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z cofnięciem skierowania należy wypłacić z tego tytułu odprawę?

Staż pracy, od którego zależy wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w naszej placówce od 1 września 1999 r. przechodzi 31 sierpnia 2018 r. na emeryturę. W jakiej wysokości przysługuje mu odprawa emerytalna?  

Dwa warunki otrzymania odprawy przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze zajęć

Pytanie: Czy nauczyciel dyplomowany ma prawo do odprawy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn organizacyjnych, nawet jeśli był zatrudniony na część etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Nagroda dla wychowawców klas maturalnych

Pytanie: Czy istnieje podstawa prawna, która uzasadniałaby wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na koniec roku szkolnego wszystkim wychowawcom klas maturalnych?

Zasiłek chorobowy po zmianie wymiaru etatu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Pytanie: Nauczyciel pracował w ograniczonym wymiarze do września 2017 r. Od października ponownie przyznano mu pełny wymiar zajęć. Z jakiego okresu należy przyjąć wynagrodzenie do zasiłku chorobowego jeśli nauczyciel rozchorował się w maju 2018 r.?

Wynagrodzenie chorobowe – od kiedy przysługuje

Pytanie: Czy pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego po przepracowaniu niecałego miesiąca w szkole?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel