Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Czy można ustalić zasady obniżania lub zawieszania dodatku motywacyjnego?

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 2 miesiące może mieć zmniejszony lub zawieszony dodatek motywacyjny? Czy można zawiesić lub zmniejszyć dodatek nauczycielowi, który ma mniej niż 1/2 etatu w szkole (uzupełnia etat). Czy tego typu zapisy należy zawrzeć w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych?

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie nauczyciela za czas zwolnienia od pracy w związku z pełnieniem funkcji radnego

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin został wybrany na radnego do rady gminy. W jaki sposób usprawiedliwić i zapłacić za nieobecność podczas pełnienia funkcji radnego rady gminy (sesje, komisje)?

Maksymalna wysokość wynagrodzenia wicedyrektora i nauczycieli placówki niepublicznej

Pytanie: Czy obowiązuje ograniczenie wysokości wynagrodzenia wicedyrektora i specjalistów placówki niepublicznej?

średnia urlopowa z godzin ponadwymiarowych

Świadczenia wypłacane we wrześniu bez średniej z godzin ponadwymiarowych

Wrześniowe wypłaty świadczeń dla nauczycieli, które oblicza się jak ekwiwalent za urlop (nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna) oraz wynagrodzenia urlopowego nie będą obejmowały średniej z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Sprawdź dlaczego.  

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w związku z wycieczką

Pytanie: Czy nauczycielowi, który opiekuje się uczniami na kilkudniowej wycieczce należy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ?

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa i godziny ponadwymiarowe przy pensum łączonym

Nauczyciel może być zobowiązany do pracy w godzinach ponadwymiarowych i realizowania doraźnych zastępstw, za które otrzymuje odrębne wynagrodzenie. Sprawdź, jak je obliczyć, gdy nauczyciel ma pensum łączone.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane z pensum łączonego

Pytanie: Nauczycielka będzie realizowała pensum łączone 28/20. Z jakiej stawki godzinowej rozliczać jej nadgodziny: 75 czy 125?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dodatek stażowy po zmianie podstawowego miejsca pracy

Pytanie: Nauczyciel pracuje w szkole A od 01.09.2008 r. i ta szkoła była jego podstawowym miejscem pracy. Od 1.09.2018 r. zatrudnił się na pełny etat w szkole B i złożył oświadczenie, że szkoła B jest jego podstawowym miejscem pracy. W jakiej wysokości należy wypłacać dodatek za wysługę lat w szkole B, jeśli stosunek pracy w szkole A nieprzerwanie trwa nadal?

Dodatek za warunki pracy przy pensum łączonym

Pytanie: Nauczycielka, która realizuje pensum łączone w wymiarze 28 godzin realizuje nauczanie indywidualne z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z jakiego pensum wypłacać dodatek za trudne warunki pracy – 18-godzinnego czy uśrednionego 28-godzinnego?

Dwie umowy w jednej szkole nauczyciela a prawo do dodatku stażowego

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w naszej placówce na podstawie dwóch umów o pracę. Czy z obu umów należy naliczać pełny dodatek stażowy czy tylko z podstawowej umowy na cały etat?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Skorzystanie z urlopu zdrowotnego w połowie wakacji – za jaki okres wypłacać średnią urlopową

Pytanie: Nauczyciel korzystał z urlopu do 10 sierpnia, a od 11 sierpnia przeszedł na urlop dla poratowania zdrowia. Czy zachowuje prawo do średniej z godzin ponadwymiarowych za cały miesiąc czy tylko za pierwsze 10 dni sierpnia?

Średnia urlopowa w przypadku rozpoczęcia urlopu uzupełniającego we wrześniu

Pytanie: Nauczyciel do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Od 1 września rozpocznie korzystanie z urlopu uzupełniającego. Czy do średniej z godzin ponadwymiarowych należy wliczyć godziny zrealizowane w poprzednim roku szkolnym, czyli tak, jakby otrzymał wynagrodzenie urlopowe w czasie wakacji?

Średnia urlopowa z godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Czy obliczając średnią wakacyjną za lipiec należy zliczyć godziny ponadwymiarowe z okresu wrzesień – maj i podzielić przez 9, czy też z okresu wrzesień – czerwiec i podzielić przez 10? Czy wliczyć godziny wliczone do średniej urlopowej za ferie zimowe?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczycieli

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczycieli – od razu czy dopiero na koniec miesiąca

Sprawdź, kiedy należy wypłacać nagrodę jubileuszową  – w dniu, w którym nauczyciel nabył do niej prawo czy dopiero na koniec miesiąca.

Praca rolnicza od 16 roku życia – jak  ustalić początkowy bieg terminu

Pytanie: Pracownik urodziny 8 sierpnia 1977 r. dostarczył dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym od 8 sierpnia 1993 r. Czy okres ten powinien być liczony od 8 sierpnia 1993 r. (dzień 16 urodzin) czy dopiero od 9 sierpnia 1993 r.?

Ponowne zatrudnienie nauczyciela po przejściu na emeryturę a termin wypłaty nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczycielka rozwiązała umowę 31 sierpnia w związku z przejściem na emeryturę. We wrześniu zostaje jednak ponownie zatrudniona w tej samej szkole. Okres pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy upłynie w listopadzie tego roku. Kiedy wypłacić nagrodę – w sierpniu czy w listopadzie?

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Odprawa emerytalna dla nauczyciela, który nie złożył wniosku o emeryturę do ZUS

Pytanie: Nauczyciel rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek z końcem roku szkolnego w związku z przejściem na emeryturę, lecz nie złożył wniosku o przyznanie emerytury do ZUS. Od nowego roku szkolnego został ponownie zatrudniony w tej samej placówce.  Czy należy w tej sytuacji wypłacić odprawę emerytalną?

Odprawa dla nauczyciela religii, któremu cofnięto skierowanie

Pytanie: Czy nauczycielowi religii, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z cofnięciem skierowania należy wypłacić z tego tytułu odprawę?

Staż pracy, od którego zależy wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w naszej placówce od 1 września 1999 r. przechodzi 31 sierpnia 2018 r. na emeryturę. W jakiej wysokości przysługuje mu odprawa emerytalna?  

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dofinansowanie kształcenia nauczyciela pod warunkiem pozostawania w zatrudnieniu w danej gminie

Pytanie: Nauczyciel zwrócił się z prośbą o dofinansowanie studiów podyplomowych. Burmistrz przyznał dofinansowanie, ale zażądał podpisania zobowiązania, że nauczyciel będzie kontynuował pracę na terenie gminy przez dwa lata. Czy jest to zgodne z prawem?

Nagroda dla wychowawców klas maturalnych

Pytanie: Czy istnieje podstawa prawna, która uzasadniałaby wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na koniec roku szkolnego wszystkim wychowawcom klas maturalnych?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel