Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Termin wypłaty wynagrodzenia nauczycielowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony 14 września. Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za wrzesień? 

Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze

Pytanie: Jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na część etatu np. 15/18 ?

wynagrodzenie w umowie o pracę nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania awansowego po 30 czerwca

Termin wydania decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi oraz zmiana wysokości wynagrodzenia z tego tytułu uzależniona jest od tego kiedy nauczyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania. Sprawdź, jakie wynagrodzenie ustalić w umowie o pracę nauczycielowi, który złożył ten wniosek po 30 czerwca a uzyskał stopień awansu do 31 sierpnia.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w miesiącu z dniami wolnymi

Rozliczanie godzin ponadwymiarowych w tygodniu częściowo nieprzepracowanym  

Sprawdź,  jak ustalić liczbę zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w miesiącu, w którym są dni wolne od pracy lub nauczyciel ma usprawiedliwioną nieobecność w pracy.

Wynagrodzenie za doraźne zastępstwo zrealizowane w dniu, w którym nauczyciel nie ma zaplanowanych zajęć

Pytanie: Czy nauczyciel, który zatrudniony jest niepełnym wymiarze i realizuje zajęcia tylko raz w tygodniu za doraźne zastępstwo zrealizowane w dniu, w którym nie ma zaplanowanych zajęć powinien otrzymać dodatkowo wynagrodzenie za pracę w dzień wolny od pracy?   

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Świadczenie na start 2020

Świadczenie na start 2020

1.000 zł otrzymają nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Czy wysokość dodatku na start uzależniona jest od wymiaru zatrudnienia? Czy świadczenie to otrzymają stażyści zatrudnieni dodatkowo poza oświatą? Poznaj odpowiedź na te oraz inne pytania dotyczące wypłaty świadczenia na start w 2020 roku. Pamiętaj, że dodatek na start musisz wypłacić do 30 września!

Świadczenie na start, gdy podstawowe zatrudnienie nauczyciela jest poza oświatą

Pytanie: Czy należy wypłacić dodatek na start nauczycielowi stażyście, który rozpoczął staż w naszej szkole, ale jego podstawowym miejscem pracy jest opera?

Świadczenie na start dla nauczyciela, który ponownie rozpoczyna staż

Pytanie: Czy dodatek na start przysługuje nauczycielowi stażyście, który po raz drugi rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontraktowego? Poprzedni staż został przerwany w 2018 r., bo nauczyciel nie uzupełnił przygotowania pedagogicznego.

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Średnia urlopowa w przypadku rozpoczęcia urlopu uzupełniającego we wrześniu

Pytanie: Nauczyciel do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Od 1 września rozpocznie korzystanie z urlopu uzupełniającego. Czy do średniej z godzin ponadwymiarowych należy wliczyć godziny zrealizowane w poprzednim roku szkolnym, czyli tak, jakby otrzymał wynagrodzenie urlopowe w czasie wakacji?

Ekwiwalent za urlop w przypadku rozwiązania umowy we wrześniu

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany z dniem 25 września 2020 r.  rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Wykorzysta urlop w czasie ferii szkolnych. Czy za miesiąc zatrudnienia w nowym roku szkolnym przysługuje mu ekwiwalent za urlop (6 dni)? 

Ekwiwalent za urlop nauczyciela

Ekwiwalent za urlop nauczyciela po umowie na czas określony

Zakończenie okresu prowadzenia zajęć często wiąże się również z rozwiązaniem stosunku pracy nauczycieli, a co za tym idzie z koniecznością rozliczenia się z nauczycielem z urlopu, do którego nabył prawo. Sprawdź, jak ustalić wymiar przysługującego urlopu oraz urlopu, za który należy wypłacić ekwiwalent. Skorzystaj z praktycznych przykładów i kalkulatorów.

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Nagroda jubileuszowa nauczyciela wypłacana we wrześniu – składniki i termin wypłaty

Nagroda jubileuszowa nauczyciela wypłacana we wrześniu – składniki i termin wypłaty

Wielu nauczycieli nabywa prawo do nagrody jubileuszowej we wrześniu, co może negatywnie wpłynąć na jej wysokość. Sprawdź, których składników wynagrodzenia nauczyciela nie wliczamy do nagrody wypłacanej na początku roku szkolnego oraz czy można wypłacić nagrodę później, by zwiększyć jej podstawę.

Termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej – jak liczyć

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął pracę 1 września 2000 r. Pracuje cały czas, nieprzerwanie w jednej szkole. Kiedy należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy - 31 sierpnia czy 1 września 2020?

Wypłata nagrody jubileuszowej w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Kiedy należy ją wypłacić – w dniu nabycia do niej prawa czy po powrocie do pracy? 

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

b2f4f8dbefdfd27308151350980a3dd004347120-xlarge(1)

Odprawy dla nauczycieli 2020 – czy ograniczone z powodu COVID-19

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach samorządowych mogą na koniec sierpnia uzyskać prawo do odprawy w łącznej wysokości odpowiadającej 9-miesięcznemu wynagrodzeniu. Sprawdź, czy przepisy szczególne obowiązujące w okresie epidemii koronawirusa ograniczą wysokość należnych świadczeń.

Składniki wliczane do odprawy emerytalnej nauczyciela

Pytanie: Jakie składniki wynagrodzenia wlicza się do odprawy emerytalnej dla nauczyciela?

Brak zgody na cofnięcie wypowiedzenia a prawo do odprawy

Pytanie: W maju wręczyłam nauczycielowi wypowiedzenie z przyczyn organizacyjnych. W związku z pojawieniem się dodatkowych godzin wręczyłam odwołaniem wypowiedzenia, jednakże nauczyciel nie zgodził się na dalszą pracę.  Czy w związku z odmową cofnięcia wypowiedzenia nauczyciel zachowuje prawo do odprawy z tytułu ustania zatrudnienia?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Skład komisji zdrowotnej nauczycieli

Pytanie: Kto ustala skład komisji zdrowotnej dotyczącej świadczeń  z funduszu zdrowotnego nauczycieli?

Odmowa przekazania rachunków za leki do przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel ubiegający się o pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli odmawia załączenia do wniosku, przewidzianych regulaminem, faktur i rachunków z uwagi na ochronę danych osobowych. Czy należy przyznać mu mimo wszystko świadczenie?

Dofinansowanie studiów z zarządzania oświatą ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Pytanie: Pedagog szkolny chce podjąć studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, by w przyszłości przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły. Czy może uzyskać dofinansowanie do czesnego lub zwrot przejazdu w formie delegacji?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel