Dopasuj treści do swoich potrzeb.

Wybierz filtr:

Wyłącz filtry

Wynagrodzenie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Obliczanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, zasiłku na zagospodarowanie nie będą już sprawiać Ci trudności.

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycielaCzytaj więcej porad »

Jak potrącić wynagrodzenie o dzień bezpłatnego urlopu?

Pytanie: Jakie są zasady potrącenia wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego za 1 dzień urlopu bezpłatnego?

Dwie umowy o pracę a koszty uzyskania przychodu

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę, rozliczanych na dwóch listach płac. Czy koszty uzyskania przychodu należy naliczać z dla obu wypłat?

Uzyskanie wyższego stopnia awansu w październiku - od kiedy wyższe wynagrodzenie

Pytanie: Nauczyciel zakończył staż w sierpniu 2015 r. W październiku otrzymał decyzję o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego. Od kiedy przysługuje mu wyższe wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaroweCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dzień opieki nad dzieckiem

Pytanie: Jak wyliczyć średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczyciela korzystającego z jednego dnia opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 Kodeksu pracy? Nauczyciel zrealizował w tym miesiącu 2 godziny ponadwymiarowe i 7 godzin zastępstw.

złotówki, banknoty i bilon

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - kiedy przysługuje

Dni wolne od zajęć lub pracy, Dzień Edukacji Narodowej, zwolnienia od pracy to sytuacje, w których nauczyciel nie realizuje przyznanych godzin ponadwymiarowych. Niekiedy jednak, mimo wszystko, otrzyma za nie wynagrodzenie. Sprawdź, kiedy należy zapłacić za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane przez nauczyciela.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w niepełnym tygodniu pracy

Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których np. z powodu święta nauczyciel nie wypracował wszystkich przyznanych godzin (np. zrealizował wszystkie zajęcia, które miał przyznane jako godziny ponadwymiarowe a nie zrealizował pełnego pensum)?

Dodatki dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dodatek za warunki pracy w klasie łączonej

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest w szkole jako nauczyciel oddziału przedszkolnego. Prowadzi zajęcia równolegle z realizacją zajęć w klasie pierwszej. Jest to tzw. klasa łączona. Czy dodatek za prowadzenie łączonych godzin w tej grupie powinno być płatne z poziomu wynagrodzenia oddziału przedszkolnego, czy nauczyciela szkoły?

Dodatek stażowy nauczyciela w dodatkowym miejscu pracy, w którym wcześniej pracował

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w innej szkole w pełnym wymiarze podejmuje pracę w naszej placówce w wymiarze 4/18 etatu. Ten nauczyciel pracował już kiedyś u nas przez 3 lata. W jakiej wysokości  należy wypłacać mu dodatek stażowy?

Odprawy dla nauczycieli a sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń

Pytanie: Czy odprawy wypłacone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych należy wliczać do średnich wynagrodzeń nauczycieli w danym roku?

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczycielaCzytaj więcej porad »

Wynagrodzenie urlopowe po urlopie bezpłatnym nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel korzysta z urlopu bezpłatnego w okresie od 28 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Czy będzie miał prawo do urlopu w wakacje? Jeśli tak, to jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe?

Urlop wypoczynkowy po urlopach rodzicielskich - podstawa średniej urlopowej nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka przez 1,5 roku była nieobecna w pracy z powodu choroby a następnie urlopów związanych z rodzicielstwem. Przed tą nieobecnością otrzymywała dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Czy wszystkie te składniki należy teraz wliczyć do wynagrodzenia za urlop uzupełniający?

Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela przedszkola, który realizował godziny ponadwymiarowe w szkole

Pytanie: Nauczyciel przedszkola realizował 2 godziny ponadwymiarowe w szkole podstawowej, wchodzącej w skład zespołu z przedszkolem. Jak należy policzyć średnią z nadgodzin za czas urlopu wypoczynkowego? Czy podzielić ją przez 21, czy obliczyć tak jak w szkołach feryjnych?

Nagroda jubileuszowa nauczycielaCzytaj więcej porad »

Doliczenie zastępczej służby wojskowej, tylko jeżeli nauczyciel podjął pracę w ciągu 30 dni

Pytanie: Nauczyciel przedstawił książeczkę wojskową o odbyciu  zastępczej  służby wojskowej - w   zakładzie pracy w okresie od 20.06.1987 r. do 30.06.1989 r. - brak świadectwa pracy. Przed  wojskiem ukończył w  czerwcu 1987 r. szkołę średnią, natomiast po wojsku przebywał na płatnym zasiłku dla bezrobotnych w okresie od 26.06.1993 r. do 25.06.1994 r., a pierwsze zatrudnienie podjął  w dniu 19.09.1994 r. Czy można zaliczyć okres zastępczej służby wojskowej do dodatku za staż pracy na podstawie wpisu w książeczce wojskowej ?

Zeznania dwóch świadków mogą umożliwić zaliczenie pracy na roli do stażu pracy

Nauczyciel, który przedstawi dwóch świadków, może potwierdzić świadczenie pracy w gospodarstwie rolnym nawet mimo braku zaświadczenia z urzędu gminy. Pozwoli to na zaliczenie tych okresów do stażu pracy, dzięki czemu może zwiększyć wysokości ustalanych na jego podstawie świadczeń.

Staż pracy księży zatrudnionych w szkole przed 1 września 1997 r.

Pytanie: Czy do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej można zaliczyć pracę księdza na stanowisku nauczyciela religii w okresie 1.09.1990 - 31.08.1997 r.? 

Odprawy dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Odprawa emerytalna nauczyciela, który miał ograniczony etat

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania od kilku lat miał ograniczony etat. W tym roku nie zgodził się na kolejne ograniczenie zatrudnienia i zdecydował się przejść na świadczenie kompensacyjne. Jakie wynagrodzenie powinno być podstawą naliczenia odprawy emerytalnej - z całego czy z części etatu?

dyrektor i sekretarka

Odprawy dla pracowników szkół i przedszkoli w 2015 roku

Likwidacja szkoły, jej reorganizacja oraz zmiana liczby dzieci powodują konieczność ograniczenia zatrudnienia. Zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych, zwolnienie z pracy nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych w uwagi na zmiany organizacyjne może wiązać się z koniecznością wypłacenia odpraw. Poznaj zasady nabywania prawa do odprawy oraz ustalania jej wysokości w przypadku zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w 2015 roku.

Rozwiązanie jednej z dwóch umów zawartych z nauczycielem a prawo do odprawy

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania a dodatkowo zawarto z nim umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze ½ etatu. Dyrektor szkoły wypowiedział stosunek pracy zawarty w niepełnym wymiarze w związku ze zmianami organizacyjnymi. Czy nauczyciel ma prawo do odprawy?

Inne świadczenia dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zasady wliczania nagród do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Pytanie: Czy nagrodę należy wliczać do podstawy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Wynagrodzenie chorobowe nauczyciela zawieszonego w obowiązkach

Pytanie: Jak ustalić wysokość wynagrodzenia chorobowego nauczyciela, który został zawieszony w pełnieniu obowiązków?

Dwuletni okres na uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego - czy musi być w całości przepracowany

Pytanie: Nauczycielka została zatrudniona w szkole od 01 września 2012 r. do 10 stycznia 2013 r., a następnie od 01 września 2013 r. i pracuje do dziś. W dniu 16 lipca 2014 r. uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Czy ma prawo do zasiłku na zagospodarowanie?  Czy przerwa w zatrudnieniu wpływa na nabycie prawa do tego świadczenia?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Excel w praktyce Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel