Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja przedszkola

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej spoczywa na dyrektorze placówki, a także na nauczycielach. Głównymi dokumentami są statut, arkusz organizacyjny czy plan pracy placówki. Ale nie tylko, w tym miejscu znajdziesz także podstawowe informacje na temat prowadzenia dzienników zajęć, zawierania umów z rodzicami, a także zasady przechowywania dokumentacji. Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkola.

Elektroniczna rekrutacja a powołanie komisji rekrutacyjnej

Pytanie: Czy w związku z wprowadzeniem elektronicznej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych dyrektor może zrezygnować z powołania komisji rekrutacyjnej?

Obowiązki sprawozdawcze nauczyciela przedszkola

Pytanie: Czy w przedszkolu publicznym nauczyciele muszą przygotowywać sprawozdania z pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej dwa razy w roku tak jak dyrektor z nadzoru?

Diagnoza gotowości szkolnej – czy przedszkole przekazuje ją szkole

Pytanie: Dziecko 6-letnie odeszło z przedszkola do zerówki szkolnej. Szkoła prosi przedszkole o przekazanie początkowej diagnozy gotowości szkolnej w celu wykorzystania jej do opracowania informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Czy przedszkole ma obowiązek przekazać taką diagnozę?

Przejście dziecka do innego przedszkola a SIO

Pytanie: Rodzice przenoszą dziecko do innego przedszkola. Jakiego wpisu należy dokonać w związku z tym w SIO?

Kto ewidencjonuje 6-latków

Pytanie: Czy 6-latki powinny być wpisane do księgi ewidencji dzieci prowadzonej przez szkołę czy przedszkole?

Uwaga na antydatowanie dokumentów!

Pytanie: Dyrektor wydał zarządzenia, które zostały antydatowane. Czy grożą za to konsekwencje?

„Niepełnosprawność” czy „upośledzenie” – jakiego pojęcia należy używać

Pytanie: Czy w dokumentacji szkolnej należy używać pojęcia „niepełnosprawność intelektualna” czy „upośledzenie umysłowe”?

Wpis do SIO: nauczyciel stażysta czy bez stopnia awansu zawodowego

Pytanie: Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego z uwagi na zbyt niski wymiar zajęć nie rozpoczął stażu na stopień kontraktowego. Czy w SIO powinien być wykazany jako nauczyciel stażysta?

Koncepcja pracy przedszkola – czy jest konieczna

Pytanie: Czy dyrektor wdraża jako dokument obowiązujący w placówce koncepcję pracy przedszkola, opracowaną w związku z konkursem na stanowisko dyrektora i czy taki dokument jest obowiązujący w placówce?

Zapis dziennika elektronicznego na nośniku – w jakim terminie

Pytanie: Do kiedy należy zapisać dziennik elektroniczny na nośniku?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel