Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja przedszkola

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej spoczywa na dyrektorze placówki, a także na nauczycielach. Głównymi dokumentami są statut, arkusz organizacyjny czy plan pracy placówki. Ale nie tylko, w tym miejscu znajdziesz także podstawowe informacje na temat prowadzenia dzienników zajęć, zawierania umów z rodzicami, a także zasady przechowywania dokumentacji. Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkola.

Czy nauczyciel musi przekazać dyrektorowi obserwację i diagnozę dzieci przedszkolnych

Czy nauczyciel musi przekazać dyrektorowi obserwację i diagnozę dzieci przedszkolnych

Diagnoza przedszkolna jest podstawą działań wspierających rozwój dzieci nie tylko przez przedszkole, ale także przez rodziców i we współpracy z nimi. Po przeprowadzonych obserwacjach nauczyciel analizuje zgromadzony materiał i zapoznaje rodziców z jego wynikami. Czy nauczyciel ma dodatkowo obowiązek przekazać dyrektorowi dokumentację prowadzonych obserwacji i opracowanych diagnoz? Sprawdzamy w przepisach.

Uzupełnianie w SIO danych przedszkola za lata ubiegłe

Pytanie: Przedszkole niepubliczne działa od 2015 r., dane w nowym SIO mamy uzupełnione od września 2017 r. Czy możemy uzupełnić zaległe lata, szczególnie uzupełnić dane uczniów? Czy jeśli tak, to po wprowadzeniu tych danych należy zgłosić to do jakiegoś organu?

Wpisy do dziennika w zerówce podczas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela religii

Pytanie: Co wpisujemy w temacie w dzienniku klasy "0" w momencie, gdy nauczyciel religii nie realizuje przedmiotu, bo ma ferie (wynikające z większej ilości godzin w szkole)? Czy dyrektor powinien wyznaczyć w klasie "0" zastępstwo za tego nauczyciela?

Obserwacja i diagnoza dzieci przedszkolnych – czy należy przechowywać dokumentację

Pytanie: Czy nauczyciel ma obowiązek oddać dyrektorowi obserwację i diagnozę dzieci przedszkolnych na koniec roku szkolnego tj. narzędzia za pomocą których badał dzieci? Czy jest gdzieś zapisane, że musi przedstawić rodzicom wyniki obserwacji wstępnej 3-5-latków?

Zapisy w dziennikach zajęć w oddziałach przedszkolnych, gdy nie ma dzieci

Pytanie: Jak powinien wyglądać zapis w dzienniku zajęć w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w dniach pracy przedszkola np. przerwa świąteczna, ferie? Co należy wpisać w dziennikach każdej z grup w te dni? Jak liczyć i zapisywać frekwencję? Co wpisywać w tematach dnia w dziennikach każdej z grup?

Wpisy w dzienniku zajęć przedszkola w czasie dyżurów w przerwie świątecznej

Pytanie: Jak powinien wyglądać zapis w dzienniku zajęć w przedszkolu w dniu dyżuru? Przedszkole niepubliczne ustaliło w okresie świątecznym przerwę/urlop od 24 grudnia do 6 stycznia, dwa dni 4-5 stycznia prowadzony jest dyżur dla chętnych rodziców. Co należy wpisać w dzienniku w te dni?

Kontrola kuratorium w przedszkolu niepublicznym – jakie dokumenty przygotować

Pytanie: Jakie dokumenty są niezbędne podczas kontroli z kuratorium w przedszkolu niepublicznym? Kuratorium nie podało obszarów, z jakich będzie kontrola. W przedszkolu realizowane jest kształcenie specjalne oraz wczesne wspomaganie rozwoju.

Nagrywanie zebrań online z rodzicami – czy potrzebne są zgody

Pytanie: W przedszkolu organizowane są zebrania z rodzicami z wykorzystaniem platformy Teams. Grupa rodziców wystąpiła z prośbą o nagrywanie zebrań (m.in. ze względu na brak możliwości uczestniczenia). Platforma daje możliwość nagrywania, stąd pytania: czy nauczyciel może nagrywać zebranie? Czy potrzebna jest zgoda wszystkich rodziców uczestniczących w zebraniu na nagrywanie, czy tylko informuje na początku zebrania, że będzie ono nagrywane? Co zrobić, jeśli jeden z rodziców nie wyrazi zgody na nagrywanie zebrania?

Status dziecka niebędącego obywatelem polskim – jak ująć w SIO

Pytanie: Do przedszkola zostało przyjęte dziecko z obywatelstwem ukraińskim. Rodzice dziecka złożyli do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terenie Polski. Wniosek ten jest w trakcie rozpatrywania. Jaki status ucznia niebędącego obywatelem polskim należy zaznaczyć w SIO, aby uczeń ten był odpowiednio przypisany?

Przyjęcie dziecka z Ukrainy do przedszkola – jakie dokumenty

Pytanie: Jakie dokumenty potrzebne są do przyjęcia do przedszkola dziecka o obywatelstwie ukraińskim?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel