Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja przedszkola

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej spoczywa na dyrektorze placówki, a także na nauczycielach. Głównymi dokumentami są statut, arkusz organizacyjny czy plan pracy placówki. Ale nie tylko, w tym miejscu znajdziesz także podstawowe informacje na temat prowadzenia dzienników zajęć, zawierania umów z rodzicami, a także zasady przechowywania dokumentacji. Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkola.

Organ prowadzący odmawia zatwierdzenia arkusza – co zrobić

Pytanie: Organ prowadzący odmówił zatwierdzenia arkusza organizacyjnego, żądając od dyrektora wprowadzenia zmian do arkusza. Co w tej sytuacji powinien zrobić dyrektor?

Dodatkowe informacje we wniosku o przyjęcie do przedszkola

Pytanie: W jaki sposób dokumentować zasady dotyczące opieki przedszkolnej np. kwestii korzystania z wyżywienia, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu itp. Czy powinno być to regulowane na zasadzie porozumienia z rodzicami, czy też należy ująć te informacje we wniosku rodzica o przyjęcie do przedszkola?

Wypełnianie dziennika w przedszkolu wracającym do pracy stacjonarnej

Pytanie: Przedszkole ponownie pracę stacjonarną. Czy zapisy w dzienniku od dnia jutrzejszego mają zawierać realizację podstawy programowej, jak przy edukacji zdalnej czy tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze? Co z liczeniem obecności dzieci? Do przedszkola wraca tylko garstka uczniów, pozostali zostają w domu.

Co z dziennikami papierowymi w przedszkolu

Pytanie: Czy w okresie zawieszenia funkcjonowania przedszkola należy uzupełniać dzienniki papierowe? Jak weryfikować obecność dzieci w dziennikach?

Kto na liście zakwalifikowanych do przedszkola

Pytanie: Czy na liście zakwalifikowanych do przedszkola umieszczamy wszystkie dzieci, których rodzice złożyli prawidłowo wniosek o przyjęcie, czy tylko osoby, dla których są wolne miejsca?

Elektroniczna rekrutacja a powołanie komisji rekrutacyjnej

Pytanie: Czy w związku z wprowadzeniem elektronicznej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych dyrektor może zrezygnować z powołania komisji rekrutacyjnej?

Obowiązki sprawozdawcze nauczyciela przedszkola

Pytanie: Czy w przedszkolu publicznym nauczyciele muszą przygotowywać sprawozdania z pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej dwa razy w roku tak jak dyrektor z nadzoru?

Diagnoza gotowości szkolnej – czy przedszkole przekazuje ją szkole

Pytanie: Dziecko 6-letnie odeszło z przedszkola do zerówki szkolnej. Szkoła prosi przedszkole o przekazanie początkowej diagnozy gotowości szkolnej w celu wykorzystania jej do opracowania informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Czy przedszkole ma obowiązek przekazać taką diagnozę?

Przejście dziecka do innego przedszkola a SIO

Pytanie: Rodzice przenoszą dziecko do innego przedszkola. Jakiego wpisu należy dokonać w związku z tym w SIO?

Kto ewidencjonuje 6-latków

Pytanie: Czy 6-latki powinny być wpisane do księgi ewidencji dzieci prowadzonej przez szkołę czy przedszkole?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel