Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja przedszkola

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej spoczywa na dyrektorze placówki, a także na nauczycielach. Głównymi dokumentami są statut, arkusz organizacyjny czy plan pracy placówki. Ale nie tylko, w tym miejscu znajdziesz także podstawowe informacje na temat prowadzenia dzienników zajęć, zawierania umów z rodzicami, a także zasady przechowywania dokumentacji. Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkola.

Przejście dziecka do innego przedszkola a SIO

Pytanie: Rodzice przenoszą dziecko do innego przedszkola. Jakiego wpisu należy dokonać w związku z tym w SIO?

Kto ewidencjonuje 6-latków

Pytanie: Czy 6-latki powinny być wpisane do księgi ewidencji dzieci prowadzonej przez szkołę czy przedszkole?

Uwaga na antydatowanie dokumentów!

Pytanie: Dyrektor wydał zarządzenia, które zostały antydatowane. Czy grożą za to konsekwencje?

„Niepełnosprawność” czy „upośledzenie” – jakiego pojęcia należy używać

Pytanie: Czy w dokumentacji szkolnej należy używać pojęcia „niepełnosprawność intelektualna” czy „upośledzenie umysłowe”?

Wpis do SIO: nauczyciel stażysta czy bez stopnia awansu zawodowego

Pytanie: Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego z uwagi na zbyt niski wymiar zajęć nie rozpoczął stażu na stopień kontraktowego. Czy w SIO powinien być wykazany jako nauczyciel stażysta?

Koncepcja pracy przedszkola – czy jest konieczna

Pytanie: Czy dyrektor wdraża jako dokument obowiązujący w placówce koncepcję pracy przedszkola, opracowaną w związku z konkursem na stanowisko dyrektora i czy taki dokument jest obowiązujący w placówce?

Zapis dziennika elektronicznego na nośniku – w jakim terminie

Pytanie: Do kiedy należy zapisać dziennik elektroniczny na nośniku?

Przerwa wakacyjna w przedszkolu – co z wpisem dziecka do SIO

Pytanie: Dziecko uczęszcza od września do czerwca do przedszkola publicznego. W lipcu ze względu na przerwę wakacyjną trafia do dyżurującego oddziału przedszkolnego w szkole stowarzyszeniowej, a w sierpniu powraca na dyżur do przedszkola. Czy dziecko powinno zostać wypisane z SIO na lipiec z przedszkola?

4c2b286d2dfde72f4ec3c9c456fdc9b76c1bf619-large (1)

Dane osób trzecich w upoważnieniu do odbioru dzieci do przedszkola

Pytanie: W upoważnieniu do odbioru dzieci do przedszkola znajdują się dane innych osób niż rodzice. Czy należy spełnić wobec nich obowiązek informacyjny? Czy potrzebna jest ich zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Zmiana statusu przedszkola z niepublicznego na publiczne – co z arkuszem organizacyjnym

Pytanie: Od nowego roku szkolnego niepubliczne przedszkole zyska status publicznego (w miejsce dotychczasowego przedszkola zostanie utworzone nowe). Czy w związku z tym należy przygotować projekt arkusza organizacyjnego?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel