Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja przedszkola

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej spoczywa na dyrektorze placówki, a także na nauczycielach. Głównymi dokumentami są statut, arkusz organizacyjny czy plan pracy placówki. Ale nie tylko, w tym miejscu znajdziesz także podstawowe informacje na temat prowadzenia dzienników zajęć, zawierania umów z rodzicami, a także zasady przechowywania dokumentacji. Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkola.

Nagrywanie zebrań online z rodzicami – czy potrzebne są zgody

Pytanie: W przedszkolu organizowane są zebrania z rodzicami z wykorzystaniem platformy Teams. Grupa rodziców wystąpiła z prośbą o nagrywanie zebrań (m.in. ze względu na brak możliwości uczestniczenia). Platforma daje możliwość nagrywania, stąd pytania: czy nauczyciel może nagrywać zebranie? Czy potrzebna jest zgoda wszystkich rodziców uczestniczących w zebraniu na nagrywanie, czy tylko informuje na początku zebrania, że będzie ono nagrywane? Co zrobić, jeśli jeden z rodziców nie wyrazi zgody na nagrywanie zebrania?

Status dziecka niebędącego obywatelem polskim – jak ująć w SIO

Pytanie: Do przedszkola zostało przyjęte dziecko z obywatelstwem ukraińskim. Rodzice dziecka złożyli do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terenie Polski. Wniosek ten jest w trakcie rozpatrywania. Jaki status ucznia niebędącego obywatelem polskim należy zaznaczyć w SIO, aby uczeń ten był odpowiednio przypisany?

Przyjęcie dziecka z Ukrainy do przedszkola – jakie dokumenty

Pytanie: Jakie dokumenty potrzebne są do przyjęcia do przedszkola dziecka o obywatelstwie ukraińskim?

Edukacja domowa – co z informacją o gotowości szkolnej

Pytanie: Jako że w ramach edukacji domowej dziecko realizuje obowiązek przygotowania przedszkolnego w domu, nie może podlegać obserwacjom pedagogicznym. Jak wobec tego przygotować informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole?

Podnoszenie kwalifikacji w SIO

Pytanie: Czy należy wprowadzać do SIO informację o ukończonym przez nauczyciela kursie umiejętności zawodowych, który nie podwyższa kwalifikacji nauczycielskich?

Organ prowadzący odmawia zatwierdzenia arkusza – co zrobić

Pytanie: Organ prowadzący odmówił zatwierdzenia arkusza organizacyjnego, żądając od dyrektora wprowadzenia zmian do arkusza. Co w tej sytuacji powinien zrobić dyrektor?

Dodatkowe informacje we wniosku o przyjęcie do przedszkola

Pytanie: W jaki sposób dokumentować zasady dotyczące opieki przedszkolnej np. kwestii korzystania z wyżywienia, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu itp. Czy powinno być to regulowane na zasadzie porozumienia z rodzicami, czy też należy ująć te informacje we wniosku rodzica o przyjęcie do przedszkola?

Wypełnianie dziennika w przedszkolu wracającym do pracy stacjonarnej

Pytanie: Przedszkole ponownie pracę stacjonarną. Czy zapisy w dzienniku od dnia jutrzejszego mają zawierać realizację podstawy programowej, jak przy edukacji zdalnej czy tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze? Co z liczeniem obecności dzieci? Do przedszkola wraca tylko garstka uczniów, pozostali zostają w domu.

Co z dziennikami papierowymi w przedszkolu

Pytanie: Czy w okresie zawieszenia funkcjonowania przedszkola należy uzupełniać dzienniki papierowe? Jak weryfikować obecność dzieci w dziennikach?

Kto na liście zakwalifikowanych do przedszkola

Pytanie: Czy na liście zakwalifikowanych do przedszkola umieszczamy wszystkie dzieci, których rodzice złożyli prawidłowo wniosek o przyjęcie, czy tylko osoby, dla których są wolne miejsca?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel